Lendahand Foundation

funding gap emerging markets
An investment in knowledge always pays the best interest - B. Franklin

Om bedrijven te laten groeien is naast financiële ondersteuning kennis van groot belang. De Lendahand Foundation versterkt het MKB in opkomende landen door middel van trainingen. De Foundation is gelieerd aan het Lendahand crowdfunding platform dat leningen verstrekt aan het MKB. De combinatie leningen (Lendahand) + trainingen (Lendahand Foundation) is dé combinatie om armoede structureel aan te pakken.

Wat we doen

In 2016 is de Lendahand Academy opgezet, een interactief trainingsprogramma bestaande uit 4 modules: Business Model Canvas, Marketing & Sales, Financial Management en een Graduation Day. De Academy heeft zowel een basis als een gevorderd level. Op deze manier kunnen we het MKB structureel vooruit helpen!

Resultaten

De Lendahand Foundation is inmiddels in 3 landen actief: de Filipijnen, Ghana en Mongolië. Sinds de start van de Foundation in 2014 zijn er 30 trainingen gegegven aan totaal 506 ondernemers. Op de Filipijnen heeft de eerste groep van 20 ondernemers inmiddels de gehele Academy doorlopen. In Mongolië zijn we sinds het begin van 2017 ook gestart met de uitrol van dit programma.

Wat kun jij doen

Je kunt een donatie doen via de website van de Foundation. Wij hebben inmiddels de ANBI status dus jouw gift is aftrekbaar. Jouw investering in de kennis van lokale MKB ondernemers betaalt zich uit in een snellere groei van de MKB ondernemingen, maar geeft ook meer zekerheid dat de ondernemer de lening zal kunnen terugbetalen. Dat is fijn voor de ondernemers en hun families, onze lokale partners, maar ook voor jou. Het kost gemiddeld 100 euro om een MKB ondernemer een hele dag te trainen, maar elke euro is van harte welkom!

Namens onze ondernemers, alvast bedankt!