Hoe het werkt

1Kies project

Op basis van impact, land, looptijd of rente. Jij bepaalt waar jouw geld naartoe gaat.

4Ontvang terugbetaling

Bestaande uit jouw investering + rente. Investeer opnieuw of ontvang het geld op jouw rekening.

2Investeer

Via een lokale partner of direct. Lokale partners dekken mogelijke risico's grotendeels af.

3Maak impact

Door werkgelegenheid te creëren en gezinnen toegang te geven tot basisvoorzieningen.

1Kies project

Op basis van impact, land, looptijd of rente. Jij bepaalt waar jouw geld naartoe gaat.

2Investeer

Via een lokale partner of direct. Lokale partners dekken mogelijke risico's grotendeels af.

3Maak impact

Door werkgelegenheid te creëren en gezinnen toegang te geven tot basisvoorzieningen.

4Ontvang terugbetaling

Bestaande uit jouw investering + rente. Investeer opnieuw of ontvang het geld op jouw rekening.

1. Kies ondernemer

Een grote of een kleine lening? Leen uit wat bij jou past: via Lendahand kan dat al vanaf €50. Bij elk project staat aangegeven wat de looptijd is van de investering, hoeveel rente je ontvangt op jaarbasis en wie de leningnemer is. Zodra je een ondernemer hebt uitgekozen, selecteer je een bedrag dat je wilt uitlenen en reken je vervolgens af via iDeal of creditcard. Er zijn geen kosten verbonden aan een betaling via iDeal. Je ontvangt na betaling direct per email een bevestiging van jouw deelname aan het project.

Zodra het doelbedrag van het project waaraan je uitleent is bereikt, gaat de investering definitief door en op de eerste dag van de daaropvolgende maand van start. Jouw rente begint eveneens op deze datum te lopen. Uiteraard ontvang je op het moment dat het project volledig is gefinancierd meteen een overzicht van jouw investering en de terugbetalingen die je kunt verwachten. Inclusief rente.

2. Investeer

Met wie ga je financieel gezien eigenlijk in zee? Als je investeert via een lokale partner, is deze financiële instelling de leningnemer of tegenpartij. Bij een directe investering is het bedrijf dat je selecteert zelf de leningnemer of tegenpartij. Bij directe investeringen staat alle informatie altijd op de projectpagina van de leningaanvraag. Bij een investering via een lokale partner staat alle informatie op de lokale partner pagina. Voor beide type investeringen geldt dat wij de leningnemers uiterst zorgvuldig geselecteerd hebben op basis van diverse financiële criteria en sociale doelstellingen.

De lokale partners lenen het geld uit aan de ondernemer zodra het project volledig is gefinancierd op onze website, of financieren de lening voor. Simpelweg omdat ondernemers het geld eerder nodig hebben. De lokale partners dekken het risico op valutaschommelingen en wanbetaling af. Je loopt bij investeringen via lokale partners dus niet zozeer risico op een eventueel falen van de ondernemer, maar op de gang van zaken bij de lokale partner waar de ondernemer de lening heeft aangevraagd. Deze professionele organisaties beoordelen of een ondernemer zich kwalificeert voor een leningaanvraag. Bij lokale partners vind je een overzicht van alle partijen waarmee Lendahand een contract heeft gesloten. Als je meerdere leningen verstrekt, is het derhalve altijd raadzaam te spreiden over verschillende lokale partners/landen.

3. Maak impact

Voor veel gezinnen en bedrijven in opkomende landen is financiering doorgaans een noodzakelijke voorwaarde voor verdere groei en ontwikkeling. Maar een lening hiervoor afsluiten, blijkt in de landen waar Lendahand actief is vaak erg ingewikkeld. Of onbetaalbaar.

Daarom kun je via onze website ondernemers financieren én gezinnen toegang geven tot basisvoorzieningen door betaalbaar krediet beschikbaar te stellen. Jij kunt dus een wereld van verschil maken. Met jouw investering(en) kunnen bedrijven nieuwe banen creëren en stel je mensen in staat zelf hun levensomstandigheden te verbeteren. En die van hun omgeving.

4. Ontvang terugbetaling

De leningnemer betaalt jouw investering elke zes maanden in gelijke delen terug. Loopt een investering bijvoorbeeld een jaar, dan krijg je dus twee keer een even groot bedrag terug, plus rente. De rente wordt daarbij betaald over het bedrag dat daadwerkelijk uitstaat bij de leningnemer.

Als je wilt, kun je jouw geld vervolgens opnieuw uitlenen: zo help je nóg meer ondernemers verder en ontvang je zelf meer rente. Je kunt er natuurlijk ook gewoon voor kiezen de terugbetalingen naar jouw bankrekening over te laten maken. Ook aan de terugbetalingen en het opnieuw uitlenen zijn verder geen kosten verbonden.

Let op: we raden aan slechts een verantwoord deel van jouw vermogen aan crowdfunding projecten uit te lenen (advies AFM is maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen) en geen investeringen te doen met geleend geld.