Portfolio Overzicht

funding gap emerging markets

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 30 november 2022. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
 • Totale investeringen
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €137.077.190
 • €99.677.190
 • €37.400.000
 • 100,00%
 • Totaal afgelost
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €96.716.851
 • €76.116.851
 • €20.600.000
 • 70,56%
 • Afgeboekt/defaults*
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €1.571.632
 • €1.501.632
 • €70.000
 • 1,15%
Nog af te lossen€38.788.70628,30%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerLandUitstaand bedrag
TugendeOeganda€2.225.000
REDAVIA GmbHGhana€2.125.833
SollatekKenia€1.973.875
YAKRwanda€1.955.500
Mikro KapitalMoldavië€1.901.624
Funding SocietiesIndonesië€1.776.125
Fortem HoldingsKenia€1.230.000
Sistema.bioMexico€973.792
SokoKenia€936.523
BWISEEcuador€857.142
EFC UgandaOeganda€850.833
U&I MicrofinanceKenia€750.000
MiCreditoNicaragua€687.500
upOwaKameroen€674.908
SolarWorks! Mozambique€626.967
KoriPeru€533.546
ECS ZambiaZambia€425.000
Phillip Bank Cambodja€410.392
MilaapIndia€355.525
VitaliteZambia€310.966
First Finance Cambodja€298.658
RoamKenia€261.000
Golomt BankMongolië€238.318
candi solar AGIndia€156.250
FinancialAccessKenia€112.000
SolarNowOeganda€105.000
SunTransferKenia€100.000
Eclof ColombiaColombia€94.924
BNFKenia€93.883
BailykKirgizië€59.126
MoringawayZambia€31.500

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€38.788.706100,00%
Geen achterstand ***€31.970.03082,42%
 • €6.818.675
 • €94.924
 • €93.883
 • €355.525
 • €105.000
 • €112.000
 • €100.000
 • €626.967
 • €674.908
 • €310.966
 • €425.000
 • €2.125.833
 • €936.523
 • €857.142
 • 17,58%
 • 0,24%
 • 0,24%
 • 0,92%
 • 0,27%
 • 0,29%
 • 0,26%
 • 1,62%
 • 1,74%
 • 0,80%
 • 1,10%
 • 5,48%
 • 2,41%
 • 2,21%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis7,45%
Minus defaults1,15%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,80%
Gemiddeld netto rendement voor investeerders op jaarbasis3,50%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen245.092
Aantal projecten aangeboden4.209
Aantal projecten gefinancierd4.121
Totaal uitbetaalde rente€4.447.721

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.