Cambodja: groeiend tekort aan banen

Ondanks groeiende economie nog altijd veel armoede

Waar Cambodia een rijke natuur en cultuur heeft, is het ook nog steeds een van de armste landen in Azië. Dat blijkt onder meer uit de definitie van de Wereldbank, die stelt dat extreme armoede kan worden aangemerkt als men moet leven van minder dan 1,69 euro per dag. In 2009 bereikte Cambodja de Millennium Development Goal om de armoede te halveren. Ondanks deze mijlpaal leven er nu nog steeds bijna 3 miljoen mensen van minder dan 1 euro per dag en 32% van de Cambodjaanse kinderen is chronisch ondervoed. Het is dan ook een van de belangrijkste taken van de Cambodjaanse overheid om de economie op lange termijn te stimuleren en deze armoedecijfers verder terug te dringen. De afgelopen jaren ervaart Cambodia al een sterke economisch groei van gemiddeld 7% (in Nederland is dit 1%). Desalniettemin blijft het een grote uitdaging om dit ook voor lange termijn te borgen.

Groeiend tekort aan banen

Momenteel is meer dan 50% van de Cambodjaanse bevolking jonger dan 25 jaar. Daarnaast speelt het feit dat onderwijs erg achterloopt, er hoge inkomensongelijkheid is en er sombere baanperspectieven zijn voor jongeren. Interessant om te zien is evenwel dat het werkloosheidpercentage 0.3% is. Ter vergelijk: in Nederland is dat 6.9% en in buurland Vietnam 3%. Dit kan er onder andere mee te maken hebben dat in Cambodia erg veel ondernemers zijn, maar vooral op zeer kleine schaal. Veel van dit ondernemerschap bestaat uit het bezitten van een winkeltje of kraampje. Iets wat ook levendig wordt beschreven in praktisch elk reisblog. Het voordeel van deze bedrijvigheid is dat de werkloosheid anno 2016 derhalve laag is, maar bij deze 1-pitters kunnen nauwelijks banen worden gecreëerd voor de groeiende groep jongeren. Daar speelt het MKB dus een cruciale rol.

Werk aan de winkel

Om het land structureel vooruit te helpen, heeft de Cambodjaanse overheid ambitieuze plannen. Zo wordt er veel geïnvesteerd in samenwerkingen met onder andere de World Bank en de Asian Development Bank. Ook financiering van het bedrijfsleven door internationale partijen, bijvoorbeeld door crowdfunding, wordt gestimuleerd. Stel je nou eens voor dat we vanuit Nederland een steentje kunnen bijdragen aan deze economische ontwikkeling door ondernemers te financieren en de broodnodige banen te creëren! De Cambodjaanse economie kan zo welvarender worden door de middenstand van betaalbaar kapitaal te voorzien. En daarom is oprichter Peter Heijen deze week in Cambodja om de laatste zaken te regelen en het contract te tekenen met lokale partner MAXIMA. En wie weet volgt er nog wel een samenwerking in dit fraaie land..

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.