Trump en schone energie – geen gelukkige combi

Zo. Dat was vreemd ontwaken afgelopen woensdag. Al deden sommigen uit het Lendahand-team in de verkiezingsnacht überhaupt geen oog dicht. Donald Trump wordt president van de Verenigde Staten. En met een Republikeins congres en een Republikeinse senaat én een aanstaande benoeming in het Hooggerechtshof wordt hij een machtige president.

Hoax 

Ik zal in deze blog uit de buurt blijven van Trumpiaanse uitspraken over migranten, muren en vrouwen. Ik richt me op een ander belangrijk punt: het klimaat. Trump noemt klimaatverandering een hoax, wil het klimaatakkoord van Parijs opzeggen en is van plan meer te investeren in fossiele energie, oliewinning en schaliegaswinning. Milieuregels die het Amerikaanse bedrijfsleven 'belemmeren', wil hij schrappen en zodoende de banen in Amerika een nieuwe boost geven.

Nog even over die banen 

In de afgelopen jaren zijn in Amerika meer banen ontstaan vanuit de solar-sector dan in fossiele brandstof. Zie ook de cijfers van het U.S Bureau of Statistics in onderstaande afbeelding. En in deze grafiek zijn andere vormen van schone energie nog niet eens meegerekend. Nu zul je misschien denken: gaat Lendahand nu ook van start in Amerika? Nou, zelfs 4 jaar Trump zal van Amerika geen opkomend land maken, vermoed ik. 

Kansen!

Het belang van klimaatneutrale energie is enorm in opkomende landen als Kenia of de Filipijnen. Collega Koen schreef eerder al een blog daarover. Stijgende temperaturen, overstromingen en droogtes zorgen voor moeilijkheden in de vaak rurale gebieden. Veel mensen in deze landen hebben geen toegang tot electriciteit. Dit zorgt voor problemen in de gezondheidszorg, industrie en ook direct binnen huishoudens. Maar waar de publieke sector, en niet alleen in de VS, zich in een belangenverstrengeling bevindt met traditionele fossiele bedrijfsvoering, biedt de private sector gelukkig kansen. Er zijn allerlei innovatieve particuliere initiatieven die huishoudens in ontwikkelende landen toegang tot schone energie bieden. Lendahand werkt samen met een aantal van hen (Suntransfer, WEnergy, en Milaap) en is van plan dit meer te gaan doen in de toekomst. Het ziet er naar uit dat ze in Afrika de aanleg van dure hoogspanningsnetten kunnen overslaan en meteen kunnen beginnen met het gebruik van duurzame energie. 

Schone energie is een duurzame investering 

Terwijl Trump zegt niet te geloven in financieel voordeel van de schone energiesector, is het tegendeel inmiddels al bewezen. De prijzen van een zonne-installatie zijn de laatste jaren exponentieel gedaald en het is in sommige gevallen zelfs goedkoper geworden dan reguliere stroom. Een innovatieslag die door bedrijven als Tesla wordt aangejaagd. Als deze dalende lijn doorzet, zal elektriciteit via zonnepanelen de helft kosten van elektriciteit uit kolen en gas. Financieel voordeel is er dan ook al snel. En dan hebben we de kosten die gepaard gaan met luchtverontreiniging nog buiten beschouwing gelaten. 

Hopen, maar niet stilzitten 

Wij hopen allereerst dat Trump zijn opvattingen ten aanzien van klimaatverdragen zal matigen, maar ondertussen zitten wij zelf niet stil. Samen met partners over de hele wereld wil Lendahand niet alleen heel veel nieuwe banen creëren, maar ook de financiering van schone energie een boost geven en bijdragen aan initiatieven tegen klimaatverandering. De komende maanden zullen we verschillende nieuwe partners contracteren waardoor we hele gave, duurzame projecten kunnen aanbieden. O, kom er eens kijken!

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.