Verlate terugbetalingen NPFC

Geschreven door Peter Stolze op 6 april 2017

Deze week is vast komen te staan dat onze lokale partner op de Filipijnen, NPFC, de terugbetalingen die gedurende de 1e 10 werkdagen van april zouden moeten plaatsvinden, niet volledig en op tijd zal kunnen overmaken. Uitleners die terugbetalingen van NPFC verwachten, ontvangen uiteraard bericht zodra er meer bekend is over het terugbetaalschema dat nu wordt opgesteld.

Oorzaak

In maart heeft er bij NPFC een wisseling van het management plaatsgevonden. Het nieuwe management heeft, op verzoek van het bestuur van NPFC, de gehele leningportefeuille tegen het licht gehouden. Hieruit is naar voren gekomen dat er meer leningen met betaalachterstanden zijn dan tot dan toe werd gerapporteerd door het voormalig management.

Aanpak

Het nieuwe management heeft een plan van aanpak opgesteld om de leningportefeuille zo snel mogelijk weer binnen de daarvoor geldende convenanten te laten vallen. Lendahand heeft tezamen met de overige internationale crediteuren van NPFC afspraken gemaakt over het gefaseerd uitstellen van de komende terugbetalingen, zodat het management van NPFC tijd heeft om de noodzakelijke maatregelen te treffen. Het zal evenwel enkele maanden duren voordat NPFC de situatie weer volledig onder controle heeft.

Verwachting

De verwachting is op dit moment dat alle terugbetalingen, inclusief rente, uiteindelijk door NPFC kunnen worden overgemaakt. In de komende maanden sturen wij uitleners die nog terugbetalingen verwachten, elke maand een e-mail met een status update. Uiteraard plaatsen we ook een update zodra de situatie op wat voor manier dan ook wijzigt.

Ook wij vinden dit natuurlijk een vervelend bericht en het is de eerste keer in ons 4-jarig bestaan dat we een dergelijke mail moeten versturen. Helaas zijn dergelijke situaties niet altijd te voorkomen, ook al selecteren en monitoren we nog zo zorgvuldig.

We onderhouden zeer nauw contact met de oprichter en bestuursvoorzitter van NPFC, George Petty, en hij stelt in samenspraak met het nieuwe management alles in het werk om NPFC zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen.

Vragen? Mail naar info@lendahand.com of bel: 010- 717 18 15

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.