Reactie Lendahand op nieuwe voorschriften AFM

Geschreven door Peter Stolze op 31 juli 2017

Afgelopen week heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de regels ten aanzien van crowdfunding aangescherpt. Belangrijkste aanleiding hiervan is, dat uit onderzoek blijkt dat investeerders de risico’s van crowdfunding projecten mogelijk niet goed kunnen overzien. Het gaat om 3 concrete voorschriften voor de verschillende platformen: 

  1. Maak projectinformatie 48 uur voorafgaan aan de openstelling van de inschrijving voor alle investeerders op het platform beschikbaar. 
  2. Communiceer proactief dat investeerders niet meer dan 10% van hun vrij belegbare vermogen zouden moeten investeren in crowdfunding. 
  3. Maak wanbetalingen inzichtelijk op de website. 

Lendahand staat als vergunninghoudende beleggingsonderneming volledig achter deze aangescherpte richtlijnen. Dat is ook benadrukt in het telefonische interview met het Financieel Dagblad afgelopen woensdag, waarbij de 3 grootste crowdfundingplatformen van Nederland (naast Lendahand ook Collin en Geldvoorelkaar) gevraagd zijn om een reactie. Het artikel is hier te lezen (met login).

Sinds 2015 is Lendahand lid van de Branchevereniging Nederland Crowdfunding (BNC) en vanuit die hoedanigheid hebben de 10 leden met elkaar reeds duidelijke afspraken gemaakt in een Gedragscode. Zo is gezamenlijk een investeerderstoets opgesteld die alle investeerders moeten invullen alvorens te kunnen investeren én publiceren de leden sinds oktober 2016 hun leningenportfolio, inclusief een overzicht van eventuele achterstanden, defaults (faillissementen) en nettorendementen. 

Daarnaast houdt Lendahand zich aan de Beleidsregel Informatieverstrekking van de AFM, waarbij op verschillende plaatsen op de website punt 2 zoals hierboven genoemd wordt benadrukt. Een andere richtlijn vanuit deze Beleidsregel is het plaatsen van een ‘Wild West banner’ boven aan pagina’s waarop projecten worden getoond, waarin bijvoorbeeld staat dat er geen prospectusplicht is voor de betreffende activiteit. Lendahand is groot voorstander van het consequent en consistent toepassen van deze beleidsregel. Helaas is hiervan in de crowdfundingmarkt nog geen sprake. Daarbij moet vermeld worden dat een update van de beleidsregel geen overbodige luxe zou zijn. 

Projectinformatie wordt bij Lendahand evenwel nog niet 48 uur voorafgaand aan de openstelling gepubliceerd. Dat is een technische aangelegenheid en zal op korte termijn worden gerealiseerd. Overigens wordt alle (financiële) informatie ten aanzien van de lokale partners (de uitgevende instellingen en formeel de leningnemers) wel te allen tijde getoond op de website.

De gemiddelde financieringstijd van een project bij Lendahand bedraagt 5 dagen en er is derhalve geen sprake van ‘hectische taferelen’, waarbij projecten binnen een uur worden gefinancierd. Lendahand vraagt zich daarom af of deze openstelling ook voor kleine(re) projecten zou moeten gelden (bijvoorbeeld een project van 2.500 euro waarbij gemiddeld 10 mensen 250 euro investeren). Desalniettemin dient ook deze richtlijn wat Lendahand betreft consistent te worden doorgevoerd. 

Lendahand beschikt als een van de weinige crowdfundingplatformen in Nederland over een vergunning als beleggingsonderneming. De meeste partijen hebben een ontheffing of een vergunning als bemiddelaar in krediet. Lendahand verwacht dat op termijn alle crowdfunders over een vergunning als beleggingsonderneming (met een beperkt aantal varianten) zullen moeten beschikken. Voor de investeerder zal het dientengevolge eenvoudiger worden de platformen zelf met elkaar te kunnen vergelijken.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.