Lendahand Blog

Updates

Lendahand 3e kwartaal 2017

Het is weer tijd voor een kwartaaloverzicht. Afgelopen kwartaal mochten we 229 nieuwe uitleners welkom heten op ons platform. In totaal werd er 2.309.350 euro geïnvesteerd in 130 projecten. Dit kwartaal hebben we bovendien drie nieuwe landen aan ons lijstje mogen toevoegen. Er kan nu ook geïnvesteerd worden in ondernemers uit Indonesië, Oeganda en Zimbabwe. Dat betekent overigens niet dat projecten uit deze landen ook altijd beschikbaar zijn op de site, de praktijk leert dat het ook voor onze partners lastig plannen is welke leningaanvragen wanneer binnenkomen.

Eerste co-financieringsprojecten

De projecten uit Zimbabwe zijn tevens onze eerste co-financieringsprojecten. Onze nieuwste partner, Vakayi Capital Partners, beheert een jong fonds dat in het midden- en klein bedrijf (MKB) in Zimbabwe investeert. De grote Amerikaanse investeerder Capria en het Dutch Good Growth Fund (DGGF) hebben geïnvesteerd in dit fonds. De Lendahand crowd heeft de mogelijkheid om samen met Vakayi te investeren in het eerste project: Homelux. Een mooie kans om een directe investering te doen samen met een professionele institutionele belegger en een fondsmanager uit het land van herkomst!

Daarnaast hebben we in de zomermaanden een pilot gedraaid met een nieuw solar initiatief in Engeland: Energise Africa. De resultaten van de pilot zijn veelbelovend!

NPFC update (verlate terugbetalingen)

Onderstaand de laatste stand van zaken ten aanzien van lokale partner NPFC:

Procedure terugbetalingen en verwachting

De komende betalingen van NPFC worden, zolang NPFC verwacht aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, eerst gebruikt voor de langst openstaande investeringen bij NPFC. Momenteel zijn we aanbeland bij de terugbetalingen van juni 2017.

De verwachting is op dit moment nog altijd dat alle terugbetalingen, inclusief rente, uiteindelijk door NPFC kunnen worden overgemaakt. Uiteraard melden wij ons ook direct als de situatie op wat voor manier dan ook wijzigt.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je email adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een email te ontvangen.