Lendahand 3e kwartaal 2017

Het is weer tijd voor een kwartaaloverzicht. Afgelopen kwartaal mochten we 229 nieuwe uitleners welkom heten op ons platform. In totaal werd er 2.309.350 euro geïnvesteerd in 130 projecten. Dit kwartaal hebben we bovendien drie nieuwe landen aan ons lijstje mogen toevoegen. Er kan nu ook geïnvesteerd worden in ondernemers uit Indonesië, Oeganda en Zimbabwe. Dat betekent overigens niet dat projecten uit deze landen ook altijd beschikbaar zijn op de site, de praktijk leert dat het ook voor onze partners lastig plannen is welke leningaanvragen wanneer binnenkomen.

Eerste co-financieringsprojecten

De projecten uit Zimbabwe zijn tevens onze eerste co-financieringsprojecten. Onze nieuwste partner, Vakayi Capital Partners, beheert een jong fonds dat in het midden- en klein bedrijf (MKB) in Zimbabwe investeert. De grote Amerikaanse investeerder Capria en het Dutch Good Growth Fund (DGGF) hebben geïnvesteerd in dit fonds. De Lendahand crowd heeft de mogelijkheid om samen met Vakayi te investeren in het eerste project: Homelux. Een mooie kans om een directe investering te doen samen met een professionele institutionele belegger en een fondsmanager uit het land van herkomst!

Daarnaast hebben we in de zomermaanden een pilot gedraaid met een nieuw solar initiatief in Engeland: Energise Africa. De resultaten van de pilot zijn veelbelovend!

NPFC update (verlate terugbetalingen)

Onderstaand de laatste stand van zaken ten aanzien van lokale partner NPFC:

  • Audit 2016 is afgerond. Zoals verwacht betreft het een moeilijke portefeuille met meer 'slechte leningen' dan gerapporteerd door het voormalig management. Maar nu is er in ieder geval duidelijkheid. Op basis daarvan heeft het nieuwe management onder andere een hogere reserve genomen;
  • Nieuw management is up & running, heeft een slag gemaakt in governance en er is een nieuw Management Informatie Systeem (MIS) geïmplementeerd. Er zijn nu veel duidelijkere rapportagelijnen en beslissingsbevoegdheden die er voorheen wel op papier waren maar in mindere mate in de praktijk. Ook zijn er formele checks & balances ingevoerd;
  • Door de terugbetalingen aan de internationale crediteuren in de afgelopen maanden begint de leningenportefeuille van NPFC wel aan de kleine kant te worden, waardoor winstgevendheid onder druk komt te staan. Dat maakt het weer lastiger om lokaal nieuwe funding aan te trekken bij banken, waarmee met betrekking tot de internationale crediteuren herfinanciering kan plaatsvinden. Het blijft derhalve raadzaam niet teveel liquiditeit uit NPFC te halen op korte termijn;
  • Vanaf nu gaan we per maand bekijken wat de liquiditeit is die NPFC kan missen zonder dat het de winstgevendheid (en dus herfinanciering) in gevaar brengt. Alles uiteraard in samenspraak met de andere internationale crediteuren.

Procedure terugbetalingen en verwachting

De komende betalingen van NPFC worden, zolang NPFC verwacht aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, eerst gebruikt voor de langst openstaande investeringen bij NPFC. Momenteel zijn we aanbeland bij de terugbetalingen van juni 2017.

De verwachting is op dit moment nog altijd dat alle terugbetalingen, inclusief rente, uiteindelijk door NPFC kunnen worden overgemaakt. Uiteraard melden wij ons ook direct als de situatie op wat voor manier dan ook wijzigt.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.