Millennials leiden de weg naar duurzamer beleggen

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat duurzaam beleggen in de afgelopen jaren overal ter wereld belangrijker is geworden. Maar ook dat er nog een lange weg te gaan is voordat duurzaam beleggen algemeen wordt gezien als een doeltreffende manier om een positieve impact op de wereld te hebben. Een verdere groei kan worden gestimuleerd door beleggers beter te informeren over hoe dergelijke impactbeleggingen zowel financieel als maatschappelijk rendement opleveren. En daar is ook vraag naar. Een derde van de ondervraagde beleggers wil graag meer weten over beleggingen die een positieve maatschappelijke impact hebben.

Bij Lendahand is het ons doel om armoede te bestrijden in ontwikkelingslanden. We hebben de sterke overtuiging dat we duurzame veranderingen in die landen kunnen realiseren door sociale impact en financieel rendement te combineren. 

Duurzaam beleggen wordt belangrijker

Schroders concludeert dat de houding ten opzichte van duurzaam beleggen aan het veranderen is. Ruim drie kwart van de ondervraagden vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en bijna tweederde houdt nu zelf meer duurzame beleggingen in portfolio. 

Het meest bekend zijn beleggingen in bedrijven die waarschijnlijk rendabeler zullen zijn omdat ze zich proactief voorbereiden op de veranderingen in maatschappij en milieu. Iets minder bekend zijn beleggingen in bedrijven die goed scoren als het gaat om maatschappelijke- en milieuvraagstukken of de manier waarop het bedrijf wordt geleid. Beleggingen die gericht bedrijven mijden die op controversiële gebieden actief zijn, zoals producenten van alcohol, tabak of wapens worden het minst vaak genoemd als bekend aspect van impactbeleggen.

Duurzame gewoontes en beleggingen

Er wordt door de respondenten op allerlei manieren werk gemaakt van duurzaam gedrag. Zo vermindert of recyclet bijna driekwart van hen huishoudelijk afval en koopt 44% organisch voedsel. Maar impactbeleggen om een positieve maatschappelijke impact te hebben, is minder ingeburgerd. Slechts 42% verkiest duurzame beleggingsfondsen boven andere soorten fondsen als manier om bij te dragen aan een duurzamer samenleving. 

Duurzame gewoontes in een land blijken voorspellend voor de neiging om in duurzame initiatieven te beleggen. Landen waar mensen duurzamere gewoontes hebben, zijn ook meer geneigd in duurzame fondsen te beleggen. In de vijf landen met het hoogste percentage mensen die duurzaam gedrag vertonen, belegt gemiddeld 65% duurzaam, terwijl dat in de vijf laagste geklasseerde landen maar 27% is.

Millennials geven het goede voorbeeld

Alleen onder millennials (geboren tussen 1981 en 2000) zien de onderzoekers dat meer dan de helft het meest geneigd is voor duurzame beleggingsfondsen te kiezen. Ter vergelijking: dat percentage is 40% bij generatie X (1965-1980) en zelfs slechts 31% van de babyboomers (1946-1964). Voornamelijk omdat millennials beter geïnformeerd zijn over het onderwerp. Ze zijn twee keer zo vaak in staat alle drie de aspecten van impactbeleggen te noemen als babyboomers.

Millennials zijn het sterkst overtuigd van het belang van impact investeren, en beleggen ook vaker zelf in duurzame initiatieven. 88% van de millennials vindt duurzaam beleggen nu belangrijker dan vijf jaar geleden, en 70% heeft meer belegd in duurzame fondsen. Diezelfde trend wordt ook gezien bij generatie X en babyboomers, maar in iets minder sterke mate.

Europa loopt iets achter

In Noord- en Zuid-Amerika, de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Afrika vindt meer dan 80% impactbeleggen belangrijker dan vijf jaar geleden. In Europa is de verandering iets kleiner, maar nog steeds opmerkelijk: driekwart van de respondenten zegt dit thema belangrijker te vinden. Dit heeft ook tot gevolg dat beleggers vaker duurzaam beleggen. In Noord- en Zuid-Amerika heeft bijna 70% meer duurzame beleggingen gedaan, terwijl Europa ook hier iets achterblijft bij het wereldwijde gemiddelde van 64%. Iets meer dan de helft van de ondervraagden in Europa heeft meer belegd in duurzame initiatieven. Genoeg werk te doen nog dus.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.