Update SimGas Kenya Ltd.

Geschreven door Peter Stolze op 21 februari 2019

Update SimGas 21 februari 2018

Het is SimGas na een maandenlange inspanning niet gelukt financiering te vinden om de activiteiten in Kenia voort te zetten.

Faillissement
SimGas was reeds gestopt met de activiteiten in Nederland en Tanzania om zich volledig te kunnen richten op Kenia. Duidelijk is nu geworden dat SimGas niet meer aan haar terugbetaalverplichting zal kunnen voldoen en investeringen in SimGas naar alle waarschijnlijkheid volledig zullen moeten worden afgeschreven. Daarmee valt na 10 jaar het doek voor het bedrijf SimGas.

Oorzaak
In 2018 heeft een geldverstrekker van SimGas zich onverwacht teruggetrokken. Als gevolg daarvan heeft een andere geldverstrekker (een grote Franse energieleverancier), die eisen had tav het aantal financierders van SimGas, de eerder toegezegde gelden on hold gezet. De liquiditeitspositie van SimGas is daardoor onder druk komen te staan. Voor zowel SimGas als Lendahand kwam deze situatie destijds onverwacht. 

SimGas heeft de afgelopen 6 maanden veel gesprekken gevoerd met diverse partijen om eigen vermogen aan te trekken. Het ging daarbij om ongeveer EUR 1.5 miljoen. Alhoewel er interesse was, liepen de gesprekken toch spaak gezien de financiële positie van SimGas.

Impact
SimGas heeft de afgelopen 10 jaar veel gerealiseerd in Kenia, Tanzania en Rwanda. In totaal heeft het bedrijf de volgende resultaten bereikt:

  • Aantal geïnstalleerde biogasvergisters bij huishoudens: 2.500 (€600 per stuk)
  • 12 extra grote biogasvergisters geplaatst bij scholen tbv sanitatie
  • Aantal ton gereduceerde CO2 uitstoot: 5 ton per huishouden per jaar
  • Kostenbesparing per gezin: €250 per jaar (totale besparing per jaar EUR 1 miljoen)
  • Geschatte tijdsbesparing per gezin: 2-4 uur per dag 

Vervolg
Het bestuur van SimGas heeft aangegeven dat er geen opties meer zijn, anders dan het aanvragen van een faillissement. Uiteraard gaan we er alles aan doen om geld terug te krijgen, maar gezien de achterstanden die SimGas heeft met loonbetalingen in Kenia en de kosten die gemaakt worden om het faillissement af te handelen, zal er onder aan de streep zeer waarschijnlijk weinig overblijven. 

Lessons Learned
Lendahand heeft de afgelopen 6 jaar ongeveer 2.400 projecten gefinancierd van 30 uitgevende instellingen. Van de totale gelden die via de websites van Lendahand zijn geïnvesteerd, moeten we nu ongeveer 2.5% afboeken. We willen dit percentage uiteraard niet laten oplopen en als het even kan verlagen. Daarom hebben we een aantal conclusies getrokken (zie ook berichtgeving omtrent NewLight Africa):

  • Hoe spijtig we het ook vinden, we zullen ons minder gaan richten op relatief jonge producenten en installateurs van solarproducten in Afrika. Het is in veel gevallen goed gegaan – waardoor deze bedrijven konden doorgroeien naar de volgende fase – maar dergelijke bedrijven die aan het begin van de groeicurve staan, blijven gedurende een lange periode afhankelijk van externe financiering en een dergelijk risico ligt teveel buiten onze invloedssfeer. We richten ons dus meer op grotere partijen en gevestigde namen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds veelbelovende en groeiende partijen willen blijven financieren, maar we zullen er nog selectiever in zijn;
  • We onderzoeken om een limiet in te stellen op te investeren bedragen en/of uitstaande bedragen per leningnemer. Dat is wellicht een wat heikel punt, want dan gaan wij immers bepalen hoeveel iemand maximaal mag investeren. Toch overwegen wij dit serieus, ook om spreiding van gelden over meerdere partijen te stimuleren;
  • We zijn voornemens om in nieuwe contracten met (nieuwe) partners op te nemen dat verkregen gelden geoormerkt zijn en derhalve moeten worden gescheiden van operationele gelden. Dat zal lastig zijn, maar bedrijven die hier voor open staan, hebben wel nadrukkelijk de voorkeur;
  • Waar we al langer mee bezig waren en wat inmiddels is geëffectueerd: we bieden nu ook 50% garantie op sommige directe investeringen in Afrika. Het heeft al met al 1,5 jaar geduurd om het contract met de Zweedse overheid rond te krijgen. We bieden deze garantie sinds januari 2019 aan en uiteraard geldt deze regeling alleen voor investeringen die vanaf januari 2019 worden aangeboden.

Webinar

Op woensdag 27 februari 2019 heeft er een webinar plaatsgevonden met de oprichter van SimGas en investeerders in deze partner. U kunt het webinar hier terugkijken (30 min.)

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.