Lendahand's COVID-19 maatregelen

Geschreven door Koen The op 5 april 2020

Hoewel Lendahand nog geen directe effecten ondervindt van het coronavirus (d.d. 2 april 2020), hebben we toch besloten een aantal maatregelen te nemen om mogelijke gevolgen vroegtijdig het hoofd te bieden. 

Het grootste deel van de investeringen staat momenteel uit in Afrika, India en Mongolië. We hebben alle partners gevraagd naar hun bevindingen van de afgelopen weken. Op de heel korte termijn verwachten zij geen (extra) vertragingen. Omdat de situatie echter vrijwel dagelijks verandert, hebben wij een plan van aanpak opgesteld.

 

Nieuwe maatregelen

Vanaf heden gelden tijdelijk de volgende vijf maatregelen:

 

1. Investeringslimiet  

Het is voor bestaande partners (gecontracteerd voor 2020) niet mogelijk om meer financiering aan te trekken dan hun huidige ‘exposure’ bij Lendahand (per 31 maart 2020). Dat betekent dat het uitstaand vermogen bij elke partner gedurende de komende periode niet mag stijgen, ook al laat de kredietfaciliteit dat wel toe. Deze regel geldt niet voor partijen die in 2020 zijn gecontracteerd.

 

2. Aangepaste voorwaarden

Bestaande partners mogen wel degelijk nieuwe projecten aanbieden, al mag de totale waarde van die projecten de geplande terugbetalingen van die maand niet overstijgen. Per partner zal gekeken worden naar de volgende voorwaarden:

a. Rente

In veel gevallen zal het rentepercentage iets hoger zijn dan de huidige rente, zoals opgenomen in de contracten, als gevolg van de toegenomen onzekerheid. Alhoewel deze tijdelijke rentestijging de toegenomen onzekerheid hoogstwaarschijnlijk niet volledig reflecteert, vinden wij dat deze stijging in lijn is met onze missie als impact investing platform en tegelijkertijd rekening houdt met het risico voor onze investeerders. 

b. Introductie 'grace period'

Partners die vanaf heden projecten aanbieden, komen in aanmerking voor een ’12 maanden grace period.’ Dit betekent dat ze pas na 12 maanden voor de eerste keer investeerders hoeven terug te betalen in plaats van na de gebruikelijke zes maanden.

c. Ongewijzigde Lendahand fee

De tijdelijke rentestijging komt volledig ten goede aan de crowd. De marge van Lendahand blijft dus hetzelfde.

d. Additionele maatregelen

Omdat we per partner bekijken wat mogelijk is, kunnen we in sommige gevallen ook additionele maatregelen nemen.

 

3. Nieuwe informatie op project pagina

Bij elk project komt vanaf heden een duidelijke melding te staan dat de onzekerheid is toegenomen en welke voorwaarden van toepassing zijn; bijvoorbeeld een verandering in het rentepercentage en/of een wijziging in de terugbetalingstermijnen. 

 

4. Beoordeling nieuwe projecten

Elke financieringsaanvraag van een partner wordt altijd en onveranderd afzonderlijk beoordeeld. Er zal additioneel gevraagd worden naar een ‘COVID-19 contingency plan.’ De positie van andere crediteuren van de partner (exclusief investeerders van Lendahand) moet bovendien schriftelijk worden aangetoond op de meest recente datum. 

Ook zal de betreffende partner een document moeten ondertekenen waarin staat dat de Lendahand investering niet wordt gebruikt voor de aflossing van andere crediteuren. Indien de investeringen worden aangewend om de geplande Lendahand terugbetalingen van die maand te financieren, zal dat expliciet worden gemeld bij het betreffende project.

 

5. Nieuwe partners

De komende periode richten wij ons vooral op het ondersteunen van bestaande partners. Lendahand blijft daarnaast in gesprek met potentiële partners omdat diversificatie van ons portfolio onverminderd van belang blijft. 

 

Updates

De maatregelen zijn per heden ingegaan. Omdat de situatie in de komende weken en maanden voor onze partners snel kan veranderen, zullen wij de genomen maatregelen herzien indien nodig. We zullen u op de hoogte brengen zodra dat het geval is.

 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com

 

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze onrustige tijden.

 

Met vriendelijke groet,

Koen Thé

CEO Lendahand

 

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.