Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 30 november 2018. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
 • Totale investeringen
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €40.709.130
 • €34.407.050
 • €6.302.080
 • 100,00%
 • Totaal afgelost
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €18.892.693
 • €17.933.331
 • €959.362
 • 46,00%
Afgeboekt/defaults*€00,00%
Nog af te lossen€21.816.43654,00%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerLandUitstaand bedrag
MilaapIndia€2.128.754
Opportunity BankOeganda€1.604.925
KreditCambodja€1.401.186
FinancialAccessKenia€1.320.300
SollatekKenia€1.132.083
Golomt BankMongolië€1.070.850
SimGasKenia€918.528
SolarWorks! Mozambique€691.666
Eclof ColombiaColombia€670.951
MAXIMACambodja€608.124
upOwaKameroen€500.000
UmatiKenia€455.000
SolarNowOeganda€445.000
Sistema.bioMexico€375.000
AzuriKenia€371.250
WEnergyFilipijnen€350.000
BNFKenia€308.508
NPFCFilipijnen€303.880
LulalendZuid-Afrika€302.600
NewLight AfricaKenia€300.000
MDF West Africa Ghana€300.000
VitaliteZambia€200.000
CrystalGeorgië€144.995
Vision FundMongolië€127.721
SunTransferKenia€100.000
Nusa MakmurIndonesië€95.050
ABii NationalGhana€93.750
Agora MicrofinanceZambia€48.845

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€21.816.436100,00%
Geen achterstand ***€20.294.02693,02%
 • €1.522.409
 • €303.880
 • €918.528
 • €300.000
 • 6,98%
 • 1,39%
 • 4,21%
 • 1,38%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis6,73%
Minus defaults0,00%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,23%
Gemiddeld effectief rendement voor investeerders op jaarbasis4,50%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen76.414
Aantal projecten aangeboden2.349
Aantal projecten gefinancierd2.349
Totaal uitbetaalde rente€1.005.620
Nog uit te betalen rente€875.096

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.