Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 31 januari 2019. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
 • Totale investeringen
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €45.100.220
 • €36.964.550
 • €8.135.670
 • 100,00%
 • Totaal afgelost
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €21.896.633
 • €20.076.733
 • €1.819.900
 • 48,55%
Afgeboekt/defaults*€00,00%
Nog af te lossen€23.203.58651,45%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerLandUitstaand bedrag
MilaapIndia€2.168.845
Opportunity BankOeganda€1.555.200
Golomt BankMongolië€1.363.910
SollatekKenia€1.248.333
FinancialAccessKenia€1.232.450
KreditCambodja€1.216.222
SolarWorks! Mozambique€924.167
SimGasKenia€919.595
Eclof ColombiaColombia€602.952
SolarNowOeganda€575.000
MAXIMACambodja€551.263
upOwaKameroen€503.125
VitaliteZambia€400.000
Sistema.bioMexico€375.000
AzuriKenia€371.250
BNFKenia€369.983
WEnergyFilipijnen€333.333
NewLight AfricaKenia€300.000
MDF West Africa Ghana€300.000
ECS ZambiaZambia€300.000
NPFCFilipijnen€289.419
UmatiKenia€278.000
CrystalGeorgië€136.664
Vision Fund MongoliaMongolië€105.048
MoringawayZambia€100.400
SunTransferKenia€100.000
ABii NationalGhana€93.750
Agora MicrofinanceZambia€30.708
LulalendZuid-Afrika€10.200
Nusa MakmurIndonesië€0

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€23.203.586100,00%
Geen achterstand ***€21.694.57193,50%
 • €1.509.014
 • €289.419
 • €919.595
 • €300.000
 • 6,50%
 • 1,25%
 • 3,96%
 • 1,29%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis6,66%
Minus defaults0,00%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,13%
Gemiddeld effectief rendement voor investeerders op jaarbasis4,53%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen81.641
Aantal projecten aangeboden2.401
Aantal projecten gefinancierd2.401
Totaal uitbetaalde rente€1.117.468
Nog uit te betalen rente€887.623

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.