Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 31 juli 2019. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
 • Totale investeringen
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €57.089.650
 • €46.580.850
 • €10.508.800
 • 100,00%
 • Totaal afgelost
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €29.783.202
 • €26.233.202
 • €3.550.000
 • 52,17%
Afgeboekt/defaults*€1.219.5952,14%
Nog af te lossen€26.086.85245,69%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerLandUitstaand bedrag
MilaapIndia€2.184.912
Golomt BankMongolië€2.051.383
Opportunity BankOeganda€1.571.450
SollatekKenia€1.442.000
FinancialAccessKenia€1.251.250
LulalendZuid-Afrika€976.450
upOwaKameroen€965.125
VitaliteZambia€866.500
SolarWorks! Mozambique€801.850
EFC UgandaOeganda€777.100
KreditCambodja€770.619
candi solar AGIndia€750.000
REDAVIA GmbHGhana€500.000
Sistema.bioMexico€462.500
Eclof ColombiaColombia€394.194
MAXIMACambodja€379.951
BNFKenia€373.416
MoringawayZambia€370.400
ECS ZambiaZambia€300.000
NPFCFilipijnen€265.878
SolarNowOeganda€262.500
WEnergyFilipijnen€250.000
Spartan Impact FinanceZuid-Afrika€250.000
AzuriKenia€247.500
MDF West Africa Ghana€225.000
SunTransferKenia€100.000
CrystalGeorgië€91.179
UmatiKenia€70.200
ABii NationalGhana€62.500
Vision Fund MongoliaMongolië€41.940
Agora MicrofinanceZambia€10.237

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€26.086.852100,00%
Geen achterstand ***€25.720.97398,60%
 • €365.878
 • €265.878
 • €100.000
 • 1,40%
 • 1,02%
 • 0,38%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis7,50%
Minus defaults2,14%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,98%
Gemiddeld netto rendement voor investeerders op jaarbasis2,38%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen103.852
Aantal projecten aangeboden2.579
Aantal projecten gefinancierd2.579
Totaal uitbetaalde rente€1.447.086
Nog uit te betalen rente€1.001.563

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.