Filipijnen

WEnergy Global 2

Met 200.000 euro kan WEnergy Global de campus van de Saint Mary universiteit voorzien van een zonnepanelen systeem.

  • Directe investering
  • 8 nieuwe banen
  • 32 mensen bereikt
Leningnemer

€200.000

Leenbedrag

36 maanden

Looptijd

6,00%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 28 dagen op 21 juli 2017.
+ 367 mede-investeerders

LET OP: hoog risico product - directe lening aan duurzame energie projectontwikkelaar. Risico op wanbetaling wordt niet afgedekt door een lokale partner.  


Basis informatie:

Leningnemer: WEnergy Global Pte. Ltd.
Bedrag: 200.000 Euro
Terugbetaaltermijnen: Halfjaarlijks
Looptijd: 36 maanden
Rente: 6%

Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Er zit dus geen lokale financiële instelling tussen die het risico op wanbetaling afdekt. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project. 

Beschikbare documenten:

CreditSafe heeft een aantal compliance checks uitgevoerd (per wanneer staat het bedrijf geregistreerd, wie zijn ingeschreven als aandeelhouders etc.).


Samenvatting 

WEnergy is gevestigd in Singapore en is actief in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van duurzame energie infrastructuren. Het bedrijf heeft veel ervaring met project management in veel verschillende landen in Zuidoost-Azië. 

WEnergy heeft als doel de komende 8-10 jaar minimaal 800 MW aan duurzame energie te genereren in landen in Zuid-Oost Azië. Ze wil deze doelstellingen realiseren met behulp van zonnepanelen, windmolens, getijdentechnologie, kleine waterkrachtinstallaties en met op biomassa gebaseerde apparatuur. In 2019 wil WEnergy een kwart van de doelstelling bereikt hebben, ruim 213 MW. Hiermee kunnen ongeveer 1 miljoen huishoudens worden voorzien van elektriciteit. Momenteel leven meer dan 120 miljoen mensen in Zuidoost-Azië zonder elektra.

Het project

WEnergy Global breidt haar werkzaamheden momenteel uit op de Filipijnen met het bouwen van zonnepanelen op daken.     

In Augustus 2016 heeft WEnergy Global een solar systeem van 200 kWp geplaatst op het dak van het Saint Louis College in San Fernando, La Union. Bekijk hier ook een filmpje over de bouw van de installatie. 

Sinds de ingebruikname van de zonnepanelen heeft de school inmiddels al zo'n 30.000 euro bespaard aan stookkosten en ruim 100 ton CO2 reductie gerealiseerd. De solar panelen hebben sinds de installatie 2 zware tyfoons overleefd, waarbij windsnelheden van 200 km per uur werden gemeten. Het project was een direct gevolg van een workshop in april 2016 met als onderwerp Developing Sustainable Campuses. Hierbij waren diverse privéscholen en universiteiten aanwezig, allen aangesloten bij het CICM (Congregatio Immaculati Cordis Mariae), een katholieke organisatie die nauwe banden onderhoudt met Nederland en België. Voor een impressie van de workshop, klik hier.   

De uitkomst van de workshop was een resolutie, ondertekend door alle deelnemers, om alle daken van de campussen te voorzien van zonnepanelen. Concreet is het 2e project na het Saint Louis College de Universiteit van Saint Mary in Bayongbong. Hier zal een solar systeem met een capaciteit van 219 kWp worden geïnstalleerd in het najaar van 2017. Het 3e project is het Saint Louis College in Tugueraroo. De geschatte kosten van het 2e en 3e project bedragen ongeveer € 585.000. 

Naast de getekende resolutie door de CICM groep, werkt WEnergy Global momenteel aan projecten bij privé ziekenhuizen, medische klinieken en een aantal scholen in San Fernando, Tarlac en Tacloban. Het gaat hierbij om solar systemen met een capaciteit van 1,000 kWp. De totale kosten van deze projecten bedragen ongeveer € 1.4 miljoen.    


Meer informatie over WEnergy Global:

Visie & Missie:

WEnergy’s visie is om dé leverancier te worden van energiesystemen die eerlijke en aantrekkelijke opbrengsten genereren uit investeringen. Dit komt voort uit de bredere principes waarvoor WEnergy staat: een duurzame levensstijl en een gelukkig leven voor mensen door middel van globale samenwerkingen en intensief contact met stakeholders.

Hun missie is om duurzame energie systemen te ontwikkelen, plannen en uit te voeren. 

Management team:

Atem Ramsundersingh: CEO, met meer dan 25 jaar aan internationale ervaring in bedrijfsleven en projectontwikkeling in opkomende landen. Hij werkte eerder bij de World Bank en het UNESCO-IHE Instutite for Water & Environment in Delft en heeft een Masterdiploma in Infrastructure Engineering van de Technische Universiteit in Delft.

Fabian Weber: Hoofd Systems Design & Engineering, met meer dan 12 jaar ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en monitoren van zonnepannelen en hybride energiesystemen met mogelijkheden tot opslag. Hij werkte eerder bij SunEnergy Europa GmbH en heeft een Masterdiploma van de Ecole Nationale des Points et Chaussees in Parijs.

Robert de Groot: Hoofd Transmission & Distribution Engineering, met meer dan 5 jaar aan ervaring en gedegen kennis in het elektrisch modelleren, ontwerpen en ontwikkelen van kleine micro-grids met energie opslagsystemen, soortgelijk energiebeheer en het begeleiden van operatie en onderhoud (O&M management). Hij heeft gewerkt met ENEXIS B.V. in Nederland en heeft een masterdiploma in Electrical Engineering van de Technische Universiteit in Eindhoven.

Agnes Valentine: Senior Energy Investment Specialist, met meer dan 8 jaar ervaring en kennis in energie investeringsstructurering & financiering in hoge risico gebieden in ASEAN. Ze werkte met PT Jawa Power, de energie aanbieder van de Java – Bali grid in Indonesië, PT Ferrostaal Indonesië (onderdeel van Ferrostaal GmbH) en Mission NewEnergy Pte Ltd in Maleisië. Ze heeft een masterdiploma in Corporate Finance aan de Southern New Hapshire Universiteit in de USA.

Quintin Pastrana: President van WEnergy Power Pilipinas Inc. (WPPI), een joint venture van WEnergy Global gericht op het vergroten van de inzet van duurzame energie op de Filipijnen. Quintin heeft meer dan 20 jaar ervaring in de energiesector, governance en development en is oprichter van de multi-sectorale Renewable Energy Coalition, die een groot aandeel heeft gehad in de nieuwe energie wetgeving op de Filipijnen. Hij heeft een masters degrees in business, international relations en literatuur van de universiteiten van Georgetown, Oxford en Cambridge.


Naast dit team heeft WEnergy ook een ervaren Raad van Bestuur met samen meer dan 150 jaar aan ervaring in internationaal zakendoen, project ontwikkeling, financieel management en investeringen, duurzame energie, engineering en project implementatie.

Awards:

2014 – Erasmus Centre for Future Energy Business, RSM, Erasmus University (in Rotterdam)

2016 – Dr Albert Winsemius Award 2016 for Innovation & Sustainability (Category “Rising Stars”) 

(2e van links CEO Atem Ramsundersingh)

2016 - Singapore APEX Corporate Sustainability Award


Eerdere projecten:

http://www.wenergyglobal.com/projectsub/solar-projects/


BedrijfsnaamWEnergy
DirecteurAtem Ramsundersingh
Opgericht2012-01-01
LocatieManila
SectorDuurzame energie projecten
Omzet€740.000
Werknemers13

De impact van dit project

  • Met deze investering worden 8 banen gecreëerd
  • Met deze lening worden 32 mensen bereikt

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerWEnergy
Leenbedrag€200.000
Rente op jaarbasis6,00%
Looptijd36 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over WEnergy

Totale bezittingen€1.754.216,56
Omzet€3.598.609,27
Eigen Vermogen / Totaal vermogen76,00%
Liquiditeit153,00%

Wij lenen al uit aan WEnergy Global 2

J. Huisman
Casper Roos
Cees van Iperen
Ferdie Daanen
Djuanita Soedjono
+ nog
367
investeerders