Homelux Property

Met 125.000 euro kan Homelux 160 huizen ontwikkelen voor mensen met lage inkomens én 80 banen creëren (co-financing project).

 • LandZimbabwe
 • TypeDirecte investering
 • LeningnemerHomelux
 • Leenbedrag€125.000
 • Rente op jaarbasis6,00%
 • Looptijd36 maanden
 • ValutaEUR
 • 80 nieuwe banen
 • 320 mensen bereikt
100%

Volledig gefinancierd in 23 dagen.

LET OP: hoog risico product - directe investering aan een onderneming. Risico op wanbetaling wordt niet afgedekt door een lokale partner.

Basisinformatie:

Uitgevende instelling: Homelux Property Development 
Valuta: EUR
Bedrag: 125.000  
Terugbetaaltermijnen: Halfjaarlijks 
Looptijd: 36 maanden
Onderpand: n.v.t. 
Rente: 6% per jaar  

Directe investering / co-financiering

Het project betreft co-financiering. 33% van de financieringsbehoefte wordt via Lendahand gecrowdfund. De overige 67% wordt gefinancierd vanuit institutionele investeerders, waaronder de Dutch Good Growth Fund (DGGF), een mandaat van het ministerie van buitenlandse zaken dat gemanaged wordt door Triple Jump. 

Dit is een directe investering aan een bedrijf. Er zit dus geen lokale financiële instelling tussen die het risico op wanbetaling afdekt. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project.

Over Vakayi

Vakayi is eind 2016 opgericht als risicokapitaalsfonds (venture capital) voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het fonds wordt ondersteund door het Dutch Good Growth Fund (DGGF), een Nederlands overheidsfonds dat als doel heeft om fondsen in opkomende markten te ondersteunen. Vakayi heeft ook steun ontvangen van het Capria Accelerator Fund, een fonds afkomstig uit Seattle. Vakayi streeft ernaar om te investeren in Zimbabwaanse bedrijven die zich richten op het realiseren van basisbehoeften (gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en schone energie) en die zowel een financieel rendement als sociaal rendement realiseren. 

Over het project van Homelux 

Justin Machibaya heeft in 2002 Homelux Real Estate (Pvt) ("HRE") Ltd opgericht. Het bedrijf richt zich op de verkoop van onroerend goed, vastgoedbeheer en waarderingen. In 2006 creëerde Justin Machibaya Homelux Property Development ("HPD" of "Homelux"). Homelux heeft inmiddels met succes verschillende woningen opgeleverd. Aanvankelijk richtte het bedrijf zich op midden en hogere inkomens. Recent is Homelux begonnen met het ontwikkelen van woningen voor lagere inkomens, gezien het feit dat de vraag naar dit type woningen hoog is. Met een lening van 125.000 euro kan Homelux 160 kant-en-klare woningen ontwikkelen in Harare. Er is een ernstig tekort aan betaalbare huisvesting in deze stad. Volgens data van de lokale overheid wachten nog 1 miljoen mensen op een huis. Deze lening biedt families de mogelijkheid om een eigen huis te bezitten. 

Impact van de lening:

 • Betaalbare huizen voor 160 families.
 • 80 nieuwe banen in de bouwsector
 • Een crèche voor 100 kinderen 

Naar verwachting zullen alle 160 huizen in een periode van 1,5 tot 2 jaar verkocht worden. Homelux betaalt de lening in termijnen van 3 maanden af over een periode van 3 jaar.  

Team

Chai Musoni - Partner / Chief Executive Officer
Chai is een van de oprichters van Vakayi. Hij heeft al meer dan 20 jaar ervaring in bedrijfsfinanciering, zowel in Zimbabwe als daarbuiten. Voordat hij Vakayi begon, was hij hoofd van de afdeling Deal Advisory voor KPMG in Zimbabwe. Hij heeft een uitgebreid netwerk in Zimbabwe en ruime ervaring in de financieringssector. Hij heeft een bachelor accounting behaald aan de universiteit van Zuid-Afrika en heeft zijn MBA behaald aan de Henley Business School in het Verenigd Koninkrijk. 

Patrick Makanza - Partner / Chief Investment Officer
Patrick is ook een van de oprichters van Vakayi. Hij heeft ruime ervaring in private equity die hij heeft opgedaan tijdens zijn 15 jaar bij Zimbabwe’s eerste equity fonds. Hier is hij gestart als analist, waarna is opgeklommen tot directeur van het fonds. Hij heeft een BBS (UZ) en een MBA (UZ).      

 • BedrijfsnaamHomelux Property
 • EigenaarJustin Machibaya
 • Opgericht2002
 • LocatieHarare, Zimbabwe
 • SectorDienstverlening
 • Omzet€3.700.000
 • Werknemers15

De impact van dit project

Over de investering

 • TypeDirecte investering
 • LeningnemerHomelux
 • Leenbedrag€125.000
 • Rente op jaarbasis6,00%
 • Looptijd36 maanden
 • TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
 • ValutaEUR

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Sinds oktober 2016 is het ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Nee. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt er geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis van EUR 125.000.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een de vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Wij lenen al uit aan Homelux Property

Ferdie Daanen
Arjanne Rietsema
Anne Bode-Hoogerwerf
J. Huisman
Menne Glas
+ nog300investeerders