Kenia

NewLight Africa Ltd.

Met een lening van 150.000 euro kan NewLight Africa 5.000 gezinnen in ruraal Kenia voorzien van energiezuinige kooktoestellen.

 • Directe investering
 • 5 nieuwe banen
 • 25000 mensen bereikt
 • 16000 ton CO2 gereduceerd
Leningnemer

€150.000

Leenbedrag

18 maanden

Looptijd

7,00%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 5 dagen op 3 maart 2018.
+ 275 mede-investeerders

LET OP: hoog risico product - directe investering in een distributeur van zonne-energie producten en energiezuinige fornuizen. Risico op wanbetaling wordt niet afgedekt door een lokale partner. 

Basis informatie:

Uitgevende instelling: NewLight Africa Ltd.
Valuta: Euro
Bedrag: 150.000 euro
Terugbetaaltermijnen: Halfjaarlijks
Looptijd: 18 maanden
Rente: 7% 

Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Er zit dus geen lokale financiële instelling tussen die het risico op wanbetaling afdekt. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project. 

Beschikbare documenten:

Samenvatting:

NewLight Africa – met handelsnaam Heya! – is een distributeur van producten die worden verkocht op krediet aan de allerarmsten in Kenia, vaak woonachtig in zeer afgelegen gebieden. Het bedrijf verkoopt onder meer zonnelampen, solar home systems, watertanks en schone kookoplossingen en heeft de ambitie om meer producten in de toekomst toe te voegen.   

Het bedrijf is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, met een dochteronderneming in Kenia. Oprichter en CEO Steve Andrews heeft tal van succesvolle sociale ondernemingen opgericht of opgebouwd. Steve is geboren en opgegroeid in Zimbabwe en heeft een passie gevonden in het bedenken van oplossingen met behulp van schone energie voor Afrikaanse families in afgelegen gebieden.

Het project

Koken is een grote uitdaging als je ver van het elektriciteitsnet woont, zoals 80% van de Afrikaanse families. De meeste families hebben geen keus en moeten hout of houtskool gebruiken om op te koken, brandstoffen die een negatief effect hebben op de gezondheid van de gebruikers en het milieu.

De ziektes die de gassen veroorzaken die vrijkomen bij het koken op hout of houtskool in zeer kleine ruimtes, zijn dodelijker dan hiv, tuberculose en malaria bij elkaar. Daarbij wordt 90% van de ontbossing in Afrika veroorzaakt door de behoefte aan dergelijke brandstoffen om te kunnen koken. Heya! speelt een cruciale rol in de oplossing hiervan.

Heya! vekoopt twee verschillende producten die bijdrage aan het oplossen van dit probleem: een brandstof-efficiënt koolstof fornuis – de Envirofit Super Saver – die 60% minder koolstof gebruikt dan een normaal fornuis (waar de klanten vervolgens flink op besparen). Daarnaast is er een LPG-pakket dat bestaat uit een 6 kg gasfles met een brander en een houder. Deze producten zijn al een tijdje op de markt, maar waar Heya! zich onderscheidt is dat het bedrijf de meest afgelegen gebieden weet te bereiken en de producten middels betaalbare kredieten aan gezinnen kan leveren. De vraag naar deze producten is momenteel enorm.

Met een lening van €150.000, opgehaald via Lendahand, kan Heya! 5.000 nieuwe fornuizen aanschaffen en op krediet verkopen aan 5.000 families.

De fornuizen zullen worden verkocht door middel van groepen waar vrouwen bij zijn aangesloten. De groepen dekken de risico's af dat mensen niet terugbetalen, net als groepsleningen bij microkrediet (NB: investeren brengt risico met zich mee, ondanks dergelijke groepsconstructies waarbij sociale druk een rol speelt).  

Impact

Het resultaat van dit project is dat 5.000 families geld kunnen besparen en een gezonder leven kunnen gaan leiden. Daarnaast zal de ontbossing geleidelijk afnemen, als gevolg van de duurzame fornuizen van Heya!.

Het is moeilijk om een accurate schatting te geven van de impact die dit project op het milieu zal hebben omdat de families verschillende combinaties van hout, koolstof en LPG zullen gaan gebruiken om te koken. Wel kunnen we een schatting maken dat voor elk fornuis tussen de 0.75 en 1.5 ton CO2 zal worden bespaard per jaar. 

Ervan uitgaande dat elk fornuis 3 jaar mee gaat, betekent het dat de 5.000 fornuizen zullen zorgen voor een reductie van tussen de 11.250 en 22.500 ton CO2 uitstoot. 

Extra informatie over het bedrijf:

Visie & Missie:

Heya!’s doel is om geluk te bezorgen aan de afgelegen gebieden in Afrika, één product per keer.

Hoe?

 • Ze bedienen hun klanten zodanig dat zij hun eigen doelen kunnen bereiken
 • Ze verkopen goede producten – van hoge kwaliteit, betaalbaar, goed voor het milieu en het sociale leven van klanten
 • Het bedrijf dient juist de markten die anderen vaak vermijden – afgelegen gebieden in Afrika.

Waarom?

 • Om levens van mensen en het milieu te verbeteren
 • De ambitie om een van de moeilijkste problemen in de wereld op te lossen met een schaalbaar bedrijfsmodel.

Managementteam:

Steve Andrews, CEO

Hij was voormalig CEO van SunnyMoney, een non-profit bedrijf wat onder zijn bewind van 300 naar 75.000 verkopen per maand is gestegen, en daarmee nu de grootste einddistributeur is van zonnelampen op het Afrikaanse continent. Hiervoor was hij eigenaar van een bedrijf genaamd Whitewater, een marketing agency die de non-profit markt in het Verenigd Koninkrijk dient.

Fouad Aoun, COO

Hiervoor was hij consultant bij Bain and Company. Ook heeft hij een MBA-diploma behaald aan Harvard. Fouad werkte eerst bij Heya! in het belang van een investeerder, terwijl hij tegelijkertijd als Senior Adviser bij Social ventures werkte als onderdeel van zijn Harvard University Leadership Fellowship. Hij is officieel bij Heya! gekomen als COO/CFO in april 2017.

Linda Wamune, sales manager

Linda was een naaste collega van Steve voor meer dan 6 jaar. Hiervoor heeft ze 8 jaar in de sales gewerkt bij Davis and Shirtliff, een Oost-Afrikaans bedrijf dat waterpompen, zonne-energie en soortgelijke producten verkoopt.

Candice Pelser, MIS manager

Candice komt uit de corporate ICT wereld waar zij erachter kwam dat ze op zoek was naar werk met meer betekenis. Ze heeft een aantal jaar in de NGO sector gewerkt totdat ze haar plekje helemaal had gevonden. Candice combineert haar ervaring in IT, ontwikkeling en business waarmee ze de MIS infrastructuur van Heya! aansterkt.

Max Weiner, Manager distrubutie & inkoop

Max was afgestudeerd van Wesleyan University in de Verenigde Staten in mei 2017 en begonnen aan een wereldreis, waar hij is september 2017 bij Heya! belandde. Na maanden veldonderzoek heeft Max zo’n impact gemaakt dat hij de leiding heeft gekregen over distributie en inkoop. Max is geïnteresseerd in het beïnvloeden van de kracht van lokale partner organisaties om efficiëntie te verhogen.

 

Website: https://newlightafrica.com/

BedrijfsnaamNewLight Africa
DirecteurSteve Andrews
Opgericht2014-01-01
LocatieKakamega
SectorDuurzame energie projecten
Omzet€950.000
Werknemers54

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 5 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 25000 mensen bereikt
 • Met deze lening wordt 16000 ton CO2 gereduceerd

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerNewLight Africa
Leenbedrag€150.000
Rente op jaarbasis7,00%
Looptijd18 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over NewLight Africa

Totale bezittingen€1.119.796
Omzet€1.859.040
Eigen Vermogen / Totaal vermogen-2,50%
Liquiditeit85,40%

Wij lenen al uit aan NewLight Africa Ltd.

Anastasios Krommydas
Marc Sierink
Niek de Bruijn
Martijn Kistemaker
Jan Meijberg
+ nog
275
investeerders