Filipijnen

WEnergy Global 3

Met 100.000 euro kan WEnergy Global van start met de constructie van de hybride zonne-energie installatie op de Filipijnen.

  • Directe investering
  • 2 nieuwe banen
  • 650 mensen bereikt
  • 25000 ton CO2 gereduceerd
Leningnemer

€100.000

Leenbedrag

36 maanden

Looptijd

5,50%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 2 dagen op 17 april 2018.
+ 200 mede-investeerders

Basis informatie

Leningnemer: WEnergy Global Pte. Ltd.
Bedrag: 100.000 Euro
Terugbetaaltermijnen: Halfjaarlijks
Looptijd: 36 maanden
Rente: 5.5% p.j.

Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Er zit dus geen lokale financiële instelling tussen die het risico op wanbetaling afdekt. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project. 

Samenvatting

Deze lening zal door WEnergy Global gebruikt worden om het Sabang Project te co-financieren. Dit project is het vlaggenschip van het bedrijf en is het eerste smart microgrid in Zuid-Oost Azië, waarvan de constructie in april 2018 zal starten. Het project, in de buurt van Puerto Princesa Underground River Area, een gebied dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, in Palawan, op de Filipijnen, probeert sociale en economische vooruitgang te stimuleren en bemoedigt duurzaam toerisme.

WEnergy Global streeft er naar dit project te bouwen, beheren en draaiende te houden – in samenwerking met twee sterke lokale partners – en de toegepaste technologie en businessmodel de komende jaren te repliceren elders in de Filipijnen, in Indonesië en in Myanmar. Het project helpt de overheid miljoenen euro’s aan subsidies te besparen terwijl het de mensen in staat stelt hun productiviteit te verhogen en tijd aan hun familie te besteden. CO2 uitstoot zal met 25,000 ton afnemen, het equivalent van 9 miljoen liter diesel. Eind 2016 heeft WEnergy reeds een crowdfunding ronde gedaan om het project voor te bereiden. De bouw gaat nu echt van start. 

De stroominstallatie – bestaande uit 1.4 MW PV zone-energie, 1.2 MW Diesel, 2.3 MWh aan Li-Ion batterij en 14 kilometer aan distributie netwerk met 650 slimme meters – is ontworpen als voorbeeld voor 24/7 duurzame lokale stroom productie. Naast de generator wordt een expositie centrum gebouwd, gericht op toeristen om te leren over duurzame energy als deel van de ‘energie mix’. Dit expositie centrum zal samenwerken met de gemeente en andere nationale en internationale partijen om bewustzijn op het gebied van duurzame energie en energie besparing te vergroten.

Het is belangrijk om op te merken dat de diesel generatoren nog steeds nodig zijn als back up voor wanneer de zonne-energie opgeslagen in de batterij niet voldoende is om ’s nachts of overdag - wanneer de zon minder sterk schijnt (en dus minder zonne-energie wordt geproduceerd) - aan de vraag te kunnen voldoen. Omdat zonne-energie alleen overdag wordt geproduceerd zijn mensen, bedrijven en ziekenhuizen ook afhankelijk van de energievoorziening ’s nachts. De oplossing is het toevoegen van zonne-energie aan de energie mix waardoor ongeveer 50 procent minder diesel per jaar nodig is, wat zodoende een veel schonere en goedkopere bron van energie is voor de mensen en bedrijven in de regio. Geleidelijk zal het project fossiele diesel volledig ontvangen door PV zonne-energie of zelfs getijdenenergie (uit de nabijgelegen zee), zodra dit economisch haalbaar en mogelijk is, om het aandeel van duurzame energie in de mix nog groter te maken.

Deze lening zal invloed hebben op ongeveer 650 kleine en grote energie gebruikers. Van huishoudens tot kleine bedrijven, kleine, medium en grote hotels en resorts, tot scholen en uiteindelijk medische centra. Vee gezinnen zullen profiteren van de toegang tot schone energie dankzij dit project! Bekijk ook de video.

Over WEnergy Global

WEnergy Global Pte. Ltd., een in Singapore geregistreerd bedrijf, is actief in de project ontwikkeling, design, bouw, beheer en operaties van duurzame energie infrastructuur met een duidelijke en gefocuste aanpak in Zuidoost Azië, waar 120 miljoen mensen geen toegang hebben tot elektriciteit.

De strategische focus ligt op het verschaffen van toegang tot elektriciteit aan dorpen in gebieden zonder stroomnetwerk, gedreven door duurzame brandstoffen, maar ook – wanneer nodig volgens lokale regelgeving – diesel om de toegang tot stroom 24/7 zeker te stellen. De verwachting is dat het portfolio van het bedrijf de komende 3 tot 5 jaar zal groeien tot 200 miljoen euro, doordat er enorme kansen zijn en er gebouwd kan worden op de steun van een sterk ervaren en internationaal team. Voor meer info, bekijk de website

WEnergy Global is opgericht door Ir. Atem Ramsundersinghm, die ook CEO is, met meer dan 30 jaar internationale ervaring in het bedrijfsleven en project ontwikkelingen in opkomende economieën. Hiervoor heeft hij onder andere gewerkt bij de Wereldbank en UNSCO-IHE Instituut voor water en milieu (Delft, NL), en heeft hij een Master in Infrastructure Enrineering van de TU Delft. Het bedrijf heeft momenteel zes aandeelhouders, uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Hong Kong en Australië. Meer over Atem.

Management team

Fabian Weber (Dipl.-Eng): is in 2012 bij WEnergy Global gekomen als hoofd van System Design en Engineering. Hij heeft gewerkt bij SunEnergy Europe GmbH (Hamburg, Duitsland) en is een professionele ingenieur met een master van de Technische Unversiteit Berlijn en een master van Ecole Natioinale des Points et Chaussees in Parijs.

Dr. Robert de Groot: is in 2016 bij WEnergy Global begonnen als Lead Power Transmission and Distribution Engineer. Hij werkte bij ENEXIS BV (Den Bosch, Nederland) en heeft zijn master en PhD behaald aan de TU Eindhoven.

Agnes Valentine: kwam in 2016 bij het team van WEnergy Global als Senior Energy Investment Officer. Hiervoor werkte ze bij Mission NewEnergy (Kuala Lumpur, Maleisië) en heeft ze haar masters in corporate finance behaald aan Souther New Hampshire University.

Tan Sock Min: is in 2013 bij WEnergy Global aan de slag gegaan als Senior Corporate Finance Manager. Voorheen werkte zij bij Turiya Technologies (Singapore). Ze is tevens lid van de Vereniging van Chartered Certified Accountants (ACCA) en haalde haar bachelor in Accounting aan de Oxford Brookes Univeristy Business School in het Verenigd Koninkrijk.

Penny Gan: kwam in 2013 bij WEnergy Global als Senior Logistics & Procurement Manager. Ze werkte eerder bij CEM-PYRAMID Manufacturing (Singapore) en heeft een bachelor graad van de Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.

 

BedrijfsnaamWEnergy
DirecteurAtem Ramsundersingh
Opgericht2012-01-01
LocatieSingapore, Manila
SectorDuurzame energie projecten
Omzet€701.766
Werknemers10

De impact van dit project

  • Met deze investering worden 2 banen gecreëerd
  • Met deze lening worden 650 mensen bereikt
  • Met deze lening wordt 25000 ton CO2 gereduceerd

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerWEnergy
Leenbedrag€100.000
Rente op jaarbasis5,50%
Looptijd36 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over WEnergy

Totale bezittingen€1.754.216,56
Omzet€3.598.609,27
Eigen Vermogen / Totaal vermogen76,00%
Liquiditeit153,00%

Wij lenen al uit aan WEnergy Global 3

Menne Glas
Marlies Witteveen
Jan Meijberg
Erik Hamelink
Martijn Kistemaker
+ nog
200
investeerders