Ghana

MDF West Africa Ltd.

Met 300.000 euro kan MDF vanaf januari 6 grote toiletgebouwen neerzetten en een afvalbehandelplan operationeel maken.

 • Directe investering
 • 30 nieuwe banen
 • 300000 mensen bereikt
Leningnemer

€300.000

Leenbedrag

24 maanden

Looptijd

8,00%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 2 dagen op 28 november 2018.
+ 457 mede-investeerders

LET OP: hoog risicoproduct - directe lening aan een bedrijf. Risico op wanbetaling wordt niet afgedekt door een lokale partner.

Basisinformatie: 

Uitgevende instelling:              MDF West Africa Limited
Valuta:                                               EUR
Bedrag:                                             300,000 senior debt
Terugbetaaltermijnen:             24 maanden, halfjaarlijks en lineaire afschrijving      
Rente:                                                8 % per jaar

Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Er zit dus geen lokale financiële instelling tussen die het risico op wanbetaling afdekt. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project.

Documentatie

 

Bedrijfsbeschrijving

Sinds de introductie van de eerste projectmanagement training in 1984 is er een scala aan training en consultancy diensten op het gebied van project, programma en organisatie management ontwikkeld. In de 15 jaren die volgden, deed MDF aanzienlijke ervaring op als leerfacilitator door het aanbieden van training en consultancy diensten. Toen was het tijd om de geografische spreiding van de diensten uit te breiden door een tweede kantoor in Sri Lanka te openen. In 2000 groeide de naam uit tot ‘MDF Training & Consultancy’. Meerdere kantoren volgden en inmiddels heeft MDF Training & Consultancy kantoren in Sri Lanka, Vietnam, Indonesië, Bangladesh, Myanmar, België, DR Congo, Kenia en Ghana. Het kantoor van MDF Training & Consultancy in Nederland blijft in Ede, waar het allemaal begon.

Samenvatting

Met de lening kan ‘Management for Development Foundation West Africa’ deelnemen aan het ‘The Special Treat Project’ (TST). TST richt zich op het verbeteren van de levensomstandigheden van 300.000 mensen in Nsawam, Ga Central en Ga West (Ghana) door middel van verbeterde sanitaire voorzieningen, behandeling van afvalwater, hergebruik van energie en de verkoop van compost. In de context van het project worden 6 openbare sanitaire voorzieningen en een afvalbehandelplan operationeel gemaakt, startend in januari 2019. Het project zal een ‘enabling environment’ programma hebben dat capacity building en organisatieontwikkeling aanbiedt, wat moet zorgen voor het activeren van (zowel privaat als publiek) bewustzijn en gedragsverandering bij de inwoners van de project gebieden.

De huidige situatie:

In de gemeentes (municipalities) Ga Central en Ga West in de Greater Accra Region, en Nsawam in Akuapim South in de Eastern Region wonen zo’n 529.557 mensen. Er wordt verwacht dat dit aantal zal uitgroeien tot zo’n 800,000 inwoners in 2020 (gebaseerd op de huidige groei ratio).

De ontwikkelingen op het gebied van sanitaire voorzieningen groeien echter niet met dezelfde snelheid mee, volgens een baseline onderzoek uitgevoerd door Ecorys in 2013. Het onderzoek geeft aan dat in Ga West en Ga Central respectievelijk 37% en 60% van de bevolking toegang heeft tot verbeterde sanitaire voorzieningen en behandeling van afvalwater wordt bijna niet gedaan. De data geven aan dat in de Greater Accra Metropolitan Area (4 miljoen inwoners), waarvan Ga West en Ga Central het westelijke deel vormen, maar 17% van de geschatte hoeveelheid afvalwater wordt verwerkt. Als hier niets aan gedaan wordt, dan zal de situatie alleen maar verslechteren en de projecties laten zien dat de hoeveelheid afvalwater in de komende 20 jaar verdriedubbelt (Switch, 2011) vanwege de slechte sanitaire gebruiken bij de mensen thuis en in openbare ruimtes.

Het algemene probleem waar het project zich op richt zijn de slechte (en snel verslechterende) leefomstandigheden van de groeiende bevolking in de 3 vastgestelde project gebieden, in relatie tot de slecht-, onvoldoende- of niet functionerende sanitaire voorzieningen en afvalwater management en verwerkingsinstallaties.

Gebruik van het kapitaal

 • 5 commerciële publieke ‘Sanitation Blocks’ zullen gebouwd worden onder de naam SaniStop
 • 1 openbaar Sanitation Block wordt gebouwd in the Medium Security Male Prison in Nsawam (Ghana)
 • Het kapitaal zal bijdragen aan de bouw van de Waste Water Treatment Plant
 • 30 aantal mensen dat lokaal wordt aangenomen
 • Betere levensomstandigheden voor 300.000 mensen

Om een succesvol project uit te voeren en een duurzame onderneming te creëren, heeft MDF het project en het bedrijfskader geherstructureerd met verschillende rollen/taken en verantwoordelijkheden per entiteit:

Green Energy Ghana Limited

MDF West Africa Limited heeft een stuk grond aangeschaft bij de Nsawam Municipality wat gebruikt zal gaan worden voor het bouwen van de Waste Water Treatment Plant. Met behulp van de aangeboden lening zal MDF aandeelhouder worden van The Green Energy Ghana Limited. The Green Energy Ghana Limited zal een Faecal Waste Treatment Plant en 5 Public Sanitation Blocks ontwerpen, bouwen, managen, exploiteren en onderhouden onder de handelsnaam SaniStop.

Public Sanitation Blocks

Tegen het einde van 2018 zal het bedrijf 5 public Sanitation Blocks ontwikkelen in samenwerking met lokale ondernemers, investeerders en beheerders. Gerenommeerde bedrijven zullen offertes indienen voor de bouw, werkzaamheden en het onderhoud van de openbare Sanitation Blocks in de geselecteerde municipalities (2 Ga West, 2 Ga Central, 1 Nsawam-Adoagyiri, 1 Male Yard – Prison’s Security),

Het businessmodel – inkomstenstromen bestaan uit het volgende:

a. Verkrijgen van tipping fees, legen/ophalen van vloeibaar afval

b. Verkoop van compost

c. Inkomen gegenereerd uit de Public Sanitation Block (Verkoop van Franchiseconcept Public Sanitation Block)

d. Reduceren van operationele kosten door gebruik van Biogas (elektriciteit)

Het hoofdproduct zal de verkoop van organische compost zijn, naast het inkomen dat wordt gegenereerd door tipping fees en gebruik van de Sanitation Blocks.

Impact

The Special Treat Project zal impact hebben op de sanitaire voorzieningen, hygiëne en de dagelijkse levenstandaarden van 300.000 mensen in het Greater Accra gebied en de Eastern Region. De waterkwaliteit zal toenemen, door water overgebrachte ziektes zullen afnemen en dit zal tevens leiden tot een verlaging van de ziekte- en sterftecijfers; het zal zorgen voor economische groei met meer bedrijfskansen en directe banen op het gebied van sanitaire voorzieningen, het verzamelen en transporteren van afvalwater, de bouw en indirect op landbouw, retail en toerisme. Gereduceerde ziektecijfers zullen inwoners meer tijd bieden om zich bezig te houden met onderwijs en het genereren van inkomen, wat de huishoudinkomens positief zal beïnvloeden:

Gebruik van duurzame en betaalbare sanitaire diensten bij markten, treinstations en aangrenzende vrachtwagenparken & bus stations (3.000 bezoekers per dag per openbare sanitation block).

Een waste water treatment plant is gebouwd en in gebruik op een locatie nader te bepalen met een capaciteit gelijkwaardig aan 300.000 inwoners.

Verzameling, transport en afvoer van rioolslib verbeterd voor 300.000 inwoners in Ga Central Municipal Assembly, Ga West Municipal Assembly en Nsawam .

Onze visie

MDF gelooft in een voortdurend veranderende wereld met een toenemende urgentie om een evenwichtigere samenleving te creëren. Mensen die zichzelf blijven ontwikkelen zijn het beste uitgerust om bij te dragen aan duurzame en blijvende veranderingen.

Onze missie

Het aanmoedigen van competente professionals en het verbeteren van het functioneren van organisaties en netwerken om zo de sociale positieve impact te vergroten.

Hoogtepunten & Awards

We hebben een subsidie ontvangen die onder de Ghana WASH Window valt, een faciliteit aangeboden door de Nederlandse Ambassade in Accra en beheerd wordt door het Rijksinstituut Voor Ondernemend Nederland (RVO) in Den Haag.

Board of Directors MDF Training & Consultancy

Het managementteam bestaat uit twee Managing Directors en de Finance Director, die de dagelijkse activiteiten overzien.

 • Managing Directors - Mr Herman Snelder & Mr Mike Zuijderduijn
 • Finance Director - Ms Ingrid Plag

 

BedrijfsnaamMDF West Africa
DirecteurHerman Snelder
Opgericht2009-01-01
LocatieAccra
SectorDienstverlening
Omzet€1.158.016
Werknemers32

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 30 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 300000 mensen bereikt

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerMDF West Africa
Leenbedrag€300.000
Rente op jaarbasis8,00%
Looptijd24 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over MDF West Africa

Totale bezittingen€1.527.435
Omzet€382.951
Eigen Vermogen / Totaal vermogen19,00%
Liquiditeit157,00%

Wij lenen al uit aan MDF West Africa Ltd.

Jos Schreur
Dirk Rentmeester
Gert Mosterd
Ton Van der Meer
Erwin Meijer
+ nog
457
investeerders