India

candi solar AG 3

Met een lening van 125.000 euro kan candi solar AG een compleet zonnepanelen systeem installeren ter grootte van 0.25MWp bij een onderneming in India.

  • Directe investering
  • 7 nieuwe banen
  • 200 KwH gegenereerd
  • 35 mensen bereikt
  • 250 ton CO2 gereduceerd
Leningnemer

€125.000

Leenbedrag

48 maanden

Looptijd

6,00%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 14 dagen op 12 juni 2019.
+ 264 mede-investeerders

Over de ondernemer

LET OP: hoog risico product - directe lening aan een duurzame energie oplossingen distributeur. Risico op wanbetaling wordt niet afgedekt door een lokale partner. 

Basis info:

Leningnemer:                            candi solar AG
Bedrag:                                      EUR 125,000
Looptijd:                                     48 maanden, halfjaarlijkse terugbetalingen           
Rente:                                         6% per jaar
Omzet:                                       EUR 671.000 (verwacht in 2019) 

Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Er zit dus geen lokale financiële instelling tussen die het risico op wanbetaling afdekt. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project. 

Beschikbare documenten:

Bedrijfsomschrijving

candi solar AG levert volledig geinstalleerde zonnepanelen systemen op daken van Midden- en Kleinbedrijven (MKB-ers) in Azië en Afrika. Op deze manier kunnen de ondernemers direct besparen op energie kosten en kunnen ze hun afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en diesel generatoren verminderen. Uiteindelijk worden de MKB-ers volledig eigenaar van de systemen. candi’s klanten variëren van scholen en kantoren tot uitgeverijen en kleine fabrieken. Door het ontwikkelen van een onderscheidende set aan middelen – o.a. gesimplificeerde contracten, innovatieve IT en hardware systemen en een gestroomlijnde krediet check – is het voor candi solar mogelijk om zonnenergie op te schalen naar een sector die tot nu toe veelal over het hoofd werd gezien.

Het project

Met een lening van 125.000 euro kan candi zonnepanelen installeren op het dak van een bedrijf in India. Het project heeft een capaciteit van 0.25 MWp.  Deze lening zorgt ervoor dat de MKB-er gebruik kan maken van een volledig geinstalleerd dak met zonnepanelen. Met de besparingen die na verloop van tijd worden gerealiseerd, kan het bedrijf investeren in hun bedrijfsvoering, extra medewerkers, IT-apparatuur en nog veel meer. 

De MKB-er betaalt op maandelijkse basis voor de verbruikte energie. Op het moment dat het contract verlopen is, zijn de zonnepanelen eigendom van de klant, wat betekent dat de klant vanaf dat moment gratis betrouwbare energie kan gebruiken totdat de panelen niet meer bruikbaar zijn. Normaal gesproken gaan de systemen 10-15 jaar mee. 

candi solar verkoopt de zonnepanelen via een aantal verkoopagenten die, verspreid over India, op commissiebasis werken en al deel uitmaken van een netwerk van waar verschillende MKB sectoren bij aangesloten zijn. De systemen worden normaal gesproken geïnstalleerd op metalen platen of betonnen daken en verschillen in grootte van 50-250 kWp. Dit zorgt ervoor dat zo’n 20-40% van het energiegebruik nu groen is.

Het onderscheidende kenmerk van candi t.o.v. de standaard leveranciers van daken met zonnepanelen is dat candi zich specifiek richt op MKB-ers in opkomende markten, die vaak niet beursgenoteerd zijn, beperkte middelen hebben en over een korte investeringshorizon beschikken. Om die reden heeft candi een innovatief IT-management ecosysteem ontwikkeld, een montage systeem dat ‘ingericht is op demontage’, verkorte contracten, een gesimplificeerde kredietcheck, die ervoor zorgen dat de kosten geminimaliseerd en de kwaliteit gemaximaliseerd worden.

Vanaf het moment dat candi is gestart met de operaties (afgelopen jaar), is er voor 2.5 MW aan zonnepanelen geïnstalleerd voor meer dan 15 klanten, waaronder scholen, producenten van auto-onderdelen en lokale uitgevers. candi streeft ernaar om in de komende 5 jaar, 100 MW aan zonnepanelen op daken te installeren voor MKB-ers in Afrika en Azië.

Meer informatie over candi solar AG

Beschrijving Missie en Visie:

MKB-ers in Azie en India te voorzien van goedkope en betrouwbare zonne-energie met als extra voordeel minder CO2 uitstoot en het stimuleren van de lokale economie.

Management team:

Philippe Flamand- CEO, Global

10+ jaar ervaring in de financiële & duurzame energiesector in Azië, Europa en Afrika. Werkte bij Morgan Stanley en Goldman Sachs in Londen en Hong Kong voordat hij naar Zurich verhuisde waar hij in de duurzame energiesector werkzaam was voor SUSI Partners en responsAbility, en verschillende wereldwijd actieve energie beleggingsfondsen beheerde.

MSc Sust. Dev., London School of Economics; BBusSc (Econ.) University of Cape Town; CFA.

Rahul Gill- CEO, India

Ervaren projectontwikkelaar en financierder met 15+ jaar ervaring en meer dan 1.2GW in projecten gerealiseerd. Na gewerkt te hebben bij Goldman Sachs in New York, werkte hij onder andere bij NRG en 8minuteenergy met een focus op projectfinancieringen, projectontwikkeling en due diligence. Vervolgens startte hij een zonne-energie bedrijf in India, die verschillende daken met zonnepanelen installeerde.

BSc Electrical Eng., Mangalore University; MPA, University of Pennsylvania; MBA, University of Illinois.

Amit Ray- CFO, India

20+ jaar globale expertise in het leiden van verschillende projecten in verschillende markten; financiën & accounting, operationele- en kapitaal begrotingen, infrastructuurfinancieringen, kapitaalwerving en auditprocessen. Hij bekleedde een adviesrol voor belangrijke financiële initiatieven die gelinkt waren aan de stad New York, zoals o.a. the Ford Motor Company, Standard Chartered Bank & PWC.

BSc Mathematics, University of Delhi; Chartered Accountant.

Chris Brosz- CTO, Global

Al 10+ jaar werkzaam als ingenieur en consultant, meest recentelijk voor Arup in Zuid-Afrika. Chris heeft meer dan 100 duurzame energieprojecten ondersteund over de hele wereld, vanaf de concept en design fase tot de aanbesteding, de bouw en uitvoering. Hij heeft tevens de due diligence uitgevoerd voor meer dan 3 GW aan activa voor verschillende klanten, waaronder Abengoa, e.on en Equis.

BSc Mechanical Engineering, University of Colorado.  

Eerder uitgevoerde projecten

2.5MW portfolio in India op 15 verschillende klantlocaties; voornamelijk in de staten Chandigarh, Haryana, Maharashtra en Punjab.

Case study

“Candi heeft enorm geholpen om ons bedrijf van betrouwbare groene energie te voorzien terwijl we intussen geld bespaarden.

De producten en technologie zijn van hoge kwaliteit, het contract is veel korter dan de marktnorm en ze gedroegen zich als zeer professionele en aanbevelenswaardige partners gedurende het hele proces.

We denken er nu over na om onze samenwerking met ze te verlengen en uit te breiden naar groen parkeren en nog veel meer.”

- Vivek Bansal, MD van Novus Towers, een commercieel gebouw in de periferie van Dehli

 

Bedrijfsnaamcandi solar AG
DirecteurPhilippe Flamand
Opgericht2018-01-24
LocatieZurich
SectorDuurzame energie projecten
Omzet€671.000
Werknemers33

De impact van dit project

  • Met deze investering worden 7 banen gecreëerd
  • Met deze lening wordt 200 KwH gegenereerd
  • Met deze lening worden 35 mensen bereikt
  • Met deze lening wordt 250 ton CO2 gereduceerd

Over de investering

TypeDirecte investering
Leningnemercandi solar AG
Leenbedrag€125.000
Rente op jaarbasis6,00%
Looptijd48 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over candi solar AG

Totale bezittingen€1.741.515,32
Omzet€300.000
Eigen Vermogen / Totaal vermogen58,60%
Liquiditeit140,00%

Wij lenen al uit aan candi solar AG 3

Boudewijn Gailliaert
Aad Nootebos
Ton Schroer
Thomas Maas
Edwin Tofield
+ nog
264
investeerders