Zambia

VITALITE Zambia 6

Met een lening van 133.500 euro kan VITALITE in totaal 1.770 zonnepanelen systemen installeren bij families en 190 waterpompen bij boeren in Zambia .

 • Directe investering
 • 5 nieuwe banen
 • 10000 mensen bereikt
 • 1770 solar systems geïnstalleerd
Leningnemer

€133.500

Leenbedrag

24 maanden

Looptijd

6,50%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 3 uur op 12 september 2019.
+ 279 mede-investeerders

LET OP: hoog risico product - directe lening aan een duurzame energie oplossingen distributeur. Risico op wanbetaling wordt niet afgedekt door een lokale partner. 

Basis informatie

 • Leningnemer: VITALITE ZAMBIA LTD
 • Bedrag: 133.500 euro  
 • Terugbetaaltermijnen: Halfjaarlijks
 • Looptijd: 24 maanden
 • Rente: 6,5%

Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project. 

Beschikbare documenten

Bedrijfsomschrijving

VITALITE Zambia Ltd is opgericht in 2013 in Zambia en het kantoor staat in de hoofdstad Lusaka. Het bedrijf is een ‘’last mile’’ distributeur en levert duurzame energie oplossingen aan rurale en stedelijke gemeenschappen. De missie van het bedrijf is om de leefomstandigheden van Zambiaanse huishoudens te verbeteren door ze schone en betaalbare producten te verkopen en daarbij een uitstekende service te leveren. Sinds 2016 heeft het bedrijf meer dan 15.000 zonnepanelensystemen en meer dan 5.000 energiezuinige kookstellen verkocht, waarbij het meer dan 100.000 mensen bereikt heeft.

De systemen worden vaak verkocht op krediet, zodat het toegankelijk is voor meer mensen. De betalingen lopen via een digitaal ‘’Pay as You Go (PAYGO)’’ platform en in samenwerking met telecom providers. Het bedrijf was de eerste aanbieder die via een PAYGO model zonnepanelen systemen verkoopt. VITALITE is er op gericht om lange termijn partnerschappen te realiseren waarbij ze meegroeien met de behoeften van hun klanten. Zo gaan veel klanten op den duur ook grotere systemen gebruiken, waarmee bijvoorbeeld ook kleine bedrijfsactiviteiten kunnen worden ondernomen of waarmee het land beter bewerkt kan worden.

Het assortiment bestaat o.a. uit een klein zonnepanelensysteem inclusief 3-4 lampen, een radio, en telefoonoplader, tot aan grotere systemen waar ook een TV op aangesloten kan worden. Daarnaast levert het bedrijf energiezuinige kookstellen om het gebruik van houtskool te verminderen (een van de grootste problemen in Zambia mbt ontbossing). Ze organiseren agrarische trainingen, leveren agrarische apparatuur zoals een waterpomp en input materialen (zoals zaadjes en mest) om productiviteit te verhogen, maar ook slimme karren om water te verzamelen en te vervoeren.

Momenteel werken er 90 mensen full time voor het bedrijf, zijn er 21 verkoop en service centra in 8 provincies in Zambia, en werken er 305 gecertificeerde agenten. Per 2021 mikt het bedrijf om meer dan 100.000 huishoudens van een zonnepanelensysteem te hebben voorzien en bij 75% daarvan ook andere producten te leveren.

Het project beschrijving

Het overgrote deel van de bevolking van Zambia heeft geen toegang tot het landelijke elektriciteitsnetwerk. Met een lening kan VITALITE in totaal 1770 zonnepanelen systemen leveren aan huishoudens in Zambi en 190 solar waterpompen aan boeren. 

De lening heeft direct impact voor veel huishoudens die momenteel kaarsen, weggooi batterijen en kerosine gebruiken als licht- en energievoorziening.

De systemen worden of cash verkocht of, en dat komt vaker voor, middels krediet op PAYGO basis waarbij het systemen over een periode van 12-18 maanden wordt afgelost waarna de klant de eigenaar is en het kan blijven gebruiken. De lening is 24 maanden om ook de periode van bestellen, importeren en distribueren te overbruggen.

Impact

VITALITE richt zich op lage inkomen huishoudens die geen toegang hebben tot betrouwbare energieoplossingen. In Zambia is de geschatte potentiële markt daarvan ruim 2 miljoen huishoudens en micro-ondernemingen. De meerderheid zijn kleine boeren en mensen die in stedelijke, arme wijken wonen. Over het algemeen hebben de meeste mensen een mobiele telefoon en een ‘mobile money’ account waarmee via de telefoon betalingen kunnen worden verricht. De meeste inwoners beschikken over een zeer bescheiden inkomen door agrarische activiteiten.

Door de toegang tot een zonnepanelen systeem te vergroten voor mensen, draagt het bedrijf bij aan:

 • CO2-emissie reducties: door over te schakelen op duurzame energiesystemen wordt er bespaard op de uitstoot van CO2 gassen die vrijkomen bij het gebruik van traditionele energievoorzieningen. VITALITE schat dat door hun systemen ruim 51,000 ton CO2 uitstoot per jaar wordt gereduceerd.
 • Kostenbesparing: Mensen die nog leunen op traditionele oplossingen geven vaak veel geld uit aan energie. De schatting is dat huishoudens in Zambia per jaar 88 euro uitgeven aan licht. Gecombineerd met batterijen voor radio en het opladen van telefoons, telt dat op tot 120 euro per jaar. De verkoopprijs van een VITALITE systeem dat in dezelfde behoefte voorziet is 105 euro, met een 3 jaar garantie en een geschatte levensduur van 7-10 jaar. Het systeem verdient zich dus al terug in 1 jaar en levert daarna gratis elektriciteit!
 • Productiviteit: door de accu's werken de systemen ook als het donker is zodat ondernemers hun winkels langer open kunnen houden (het wordt om 6 uur al donker in Zambia) en stelt dit kinderen in staat om s’avonds te studeren. 
 • Gezondheid: voordat mensen overschakelen op VITALITE systemen, maken ze vaak gebruik van zeer schadelijke producten. Denk aan kerosine, diesel, en open vuur. Dit heeft een disproportioneel effect op vrouwen en kinderen die over het algemeen meer thuis zijn. Door over te schakelen op energiezuinige en duurzame systemen, worden die schadelijke effecten weggenomen en meer veilige leefomstandigheden gecreëerd.

Case studies   

 

Dit is Dalisani NGome, een klant uit West Lusaka.  Dalisani is de trotse eigenaar van twee zonnepanelensystemen, waarvan de eerste volledig afbetaald was op 2 maart 2017. Het tweede systeem, waar ook een TV bij zit,  werd kort na afbetaling van de 1e aangeschaft. Hij hoorde van VITALITE van Jackson Zulu, een andere klant uit West Lusaka. Jackson heeft ook 2 systemen die in zijn volledige energiebehoeften voorzien. Jackson haalde Dalisani over door zijn ervaring te delen, met name op het gebied van kostenbesparing doordat hij geen kaarsen of batterijen meer hoeft te kopen. 

AGENT SUCCESS STORY

Zie hier Lister Lwiindi (links), een gecertificeerde VITALITE agent uit het Shiluwindi District, in de Centrale provincie. Hij begon als agent in juni 2016, omdat hijzelf moeite had met een goede oplossing voor licht in huis en het opladen van zijn telefoon. Hij gelooft zo erg in het product, dat hij er wilde werken.

Hij zegt: ‘’Ik ben zo blij en trots om de gemeenschap de mogelijkheid te bieden om hun levensomstandigheden te verbeteren en ik daarbij zelf een inkomen kan verdienen. Ik ben daardoor in staat geweest om te investeren in 3 koeien en mijn kinderen naar school te sturen".

Meer informatie over VITALITE:

Beschrijving Visie & Missie:

VITALITE’s visie is een samenleving waar kansen om levensomstandigheden te verbeteren evenredig beschikbaar zijn voor iedereen. De missie van het bedrijf is om de leefomstandigheden van Zambiaanse huishoudens te verbeteren door ze schone en betaalbare producten te verkopen en daarbij een uitstekende service te leveren.

Managementteam:

VITALITE wordt aangestuurd door een ervaren management team dat al 13 jaar met elkaar samenwerkt in Zambia en een robuust distributiemodel heeft opgezet waarbij nauw gelet wordt op de 3 P’s (professioneel, proactief en productief).

De oprichters zijn Dr. John Fay, Dr. Sam Bell en Mr. Mike Matokwani, die samen eerder voor een agrarisch programma werkten dat een initiatief was van de Universiteit van Cornell en het Amerikaanse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (US Aid).

John – Managing Director

 • John wordt gedreven om sociale, economische en milieutechnische vooruitgang te boeken in Afrika. Voorheen werkte hij voor een consultant genaamd de Emerging Markets Group, CIGNA, zakenbank FBR en private equity genaamd Brooks, Houghton. John heeft een PhD aan de Universiteit van Kaapstad, een MBA aan de Universiteit van Cornell en een BA van de Universiteit van Duke

Mike – Financieel Directeur

 • Mike heeft meer dan 20 jaar ervaring in verschillende functies als accountant en is cruciaal geweest bij de ontwikkeling van VITALITE als Zambia’s eerste PAYGO distributeur. Mike heeft ook ervaring met grotere projecten gefinancierd door de publieke sector (o.a. voor US Aid en UK Aid).

Sam – Strategy Director

 • Sam heeft meerdere projecten geleid in duurzame energie en slimme agrarische applicaties in Zambia. Binnen VITALITE focust hij zich met name op de langere termijn strategie en is bezig met het opzetten van een Carbon Credit programma. Naast VITALITE bekleedt Sam ook een assistent-professor functie aan de Oregon State University (toegepaste economie).

Awards:

 • SIDA-PFAN Initiative for Climate and Clean Energy Financing Award (May 2018)
 • Beyond the Grid Fund Zambia Awardee (2017)
 • Global Social Business Incubator (GSBI) Accelerator Alumni (2017)

 

BedrijfsnaamVitalite
DirecteurJohn Fay
Opgericht2013-01-01
LocatieLusaka
SectorDuurzame energie projecten
Omzet€1.500.000
Werknemers90

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 5 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 10000 mensen bereikt
 • Met deze lening worden 1770 solar home systems geïnstalleerd

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerVitalite
Leenbedrag€133.500
Rente op jaarbasis6,50%
Looptijd24 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over Vitalite

Totale bezittingen€1.372.542
Omzet€910.288
Eigen Vermogen / Totaal vermogen5,11%
Liquiditeit443,00%

Wij lenen al uit aan VITALITE Zambia 6

Olaf Janssen
Ron van Eijk
Albert Stoter
Boudewijn Gailliaert
Gert Mosterd
+ nog
279
investeerders