Georgië

Georgian Credit

Met een lening van 400.000 euro kan nieuwe partner Georgian Credit (de 2 na grootste microfinancieringsinstelling van Georgie) werkkapitaal verstrekken aan ongeveer 250 boerenbedrijven.

  • Via lokale partner
  • 50 nieuwe banen
  • 1000 mensen bereikt
Leningnemer

€400.000

Leenbedrag

12 maanden

Looptijd

3,00%

Rente op jaarbasis
100%
Nog €0 nodig, 35 dagen te gaan
+ 908 mede-investeerders

Co-financing project: Lendahand werkt samen met Symbiotics, een toonaangevende en bekende Zwitserse investeringsmaatschappij gespecialiseerd in opkomende markten. Ze financieren momenteel bijna 2 miljoen ondernemers en huishoudens in 70 landen via 272 grondig gescreende lokale financieringstussenpersonen (waaronder Georgian Credit). Symbiotics voert volledige due diligence uit bij de lokale partners, Lendahand levert (een deel van) het nodige groeikapitaal.

Georgian Credit

Georgian Credit (GC) is in 2006 opgericht door lokale ondernemers en richt zich sinds 2009 op het financieren van kleine ondernemingen. GC is geregistreerd als een naamloze vennootschap en wordt gereguleerd door de National Bank of Georgia. Het is gevestigd in Tbilisi en heeft 172 mensen in dienst.

GC is overwegend actief in de oostelijke delen van Georgië, waar het een goede dekking van de plattelandsgebieden heeft. Dit wordt weerspiegeld in hun kredietportefeuille, ongeveer de helft van haar klanten zijn agrarische bedrijven. Andere marktsegmenten omvatten Services (20%), Trade (17%) en Productie (2%).

Momenteel is GC de derde grootste MFI in Georgië achter Crystal (ook een Lendahand-partner) en MBC. 

Informatiedocument uitgevende instelling (voor NL investeerders)

Informatienota uitgevende instelling (voor BE investeerders)

Doel van de lening

Met een lening van EUR 400.000 zal Georgian Credit werkkapitaal kunnen bieden aan ongeveer 250 ondernemers in het oostelijke deel van Georgië. De meeste van deze bedrijven zijn actief in de landbouw.

Missie

De missie van GC is om nieuwe mogelijkheden voor micro-ondernemingen te creëren en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de economie van het land.

Management

Dr. Giorgi Naskidashvili - Chief Executive Officer

Een M.B.A. en PhD in business & administratie aan de Universiteit van Bremen, Duitsland, met een ervaring van meer dan 10 jaar op leidinggevende posities bij Georgische banken, een CEO van microfinancieringsorganisatie Georgian Credit sinds 2010.

Irakli Khorava - CFO

De European School of Management is afgestudeerd met meer dan 17 jaar ervaring in de bank- en financiële sector, waaronder CEO-functies bij Black Sea Management Group en First British Bank, en andere uitvoerende functies bij banken zoals TBC Bank, Bank Republic en Cartu Bank.

David Metreveli - Hoofd Afdeling Risico

Met master's degree van Tbilisi heeft State University meer dan 15 jaar in de banksector. Voordat David in 2019 toetrad tot het Georgian Credit, heeft hij gewerkt als plaatsvervanger van de afdeling Interne audit voor Liberty Bank. microfinancieringsorganisatie Georgian Credit in 2014 als hoofd van human resource management, werkte ze voor TBC Constanta Bank als personeelswervingsmanager.

Tamar Benidze - Hoofd Human Resource Management

Met een master in werk- en organisatiepsychologie aan de Tbilisi State University, heeft Tamar 10 jaar gewerkt op het gebied van human resource management. Voordat ze in 2014 als hoofd personeelsbeheer bij microfinancieringsorganisatie Georgian Credit in dienst trad, werkte ze voor TBC Constanta Bank als manager personeelswerving.

Irakli Machaberidze - Hoofd interne audit

Met een masterdiploma in financieel management aan de Georgian University, heeft Irakli 10 jaar werkervaring op verschillende posities in de Georgische micro-financiële sector. Voordat hij bij Georgian Credit kwam werken bij microfinancieringsorganisatie, werkte hij als hoofd interne audit en controle voor BIG, microfinancieringsorganisatie.

Ana Trapaidze - Hoofd Public Relations en Marketing

Met 10 jaar werkervaring op het gebied van communicatie voor verschillende verzekerings- en financiële instellingen, bekleedde Ana functies van public relations en marketingmanager bij verschillende financiële instellingen. Ana heeft master's degree in marketing en cultureel onderzoek.

Over Symbiotics

Symbiotics is het toonaangevende platform voor markttoegang voor impactbeleggen. In de afgelopen 15 jaar heeft het bedrijf bijna 4000 beleggingstransacties, met een waarde van meer dan USD 5 miljard, opgezet en gestructureerd namens meer dan 420 bedrijven in ongeveer 90 opkomende en grensmarkten. Deze investeringen zijn gedaan door 25 verschillende beleggingsfondsen en institutionele beleggers. Symbiotics is een geregistreerde vermogensbeheerder in Zwitserland en heeft kantoren in Frankrijk, Mexico, Singapore en Zuid-Afrika, met wereldwijd meer dan 160 werknemers.

BedrijfsnaamGeorgian Credit
DirecteurGiorgi Naskidashvili
Opgericht2006-01-01
LocatieTbilisi
SectorDienstverlening
Omzet€4.000.000
Werknemers172

De impact van dit project

  • Met deze investering worden 50 banen gecreëerd
  • Met deze lening worden 1000 mensen bereikt

Over de investering

TypeVia lokale partner
LeningnemerGeorgian Credit
Leenbedrag€400.000
Rente op jaarbasis3,00%
Looptijd12 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis van EUR 125.000.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over Georgian Credit

Leningportefeuille€11.377.074
Eigen Vermogen / Totaal vermogen15,40%
Afschrijfpercentage afgelopen 12 maanden0,00%
% Leenbedrag vertraagd (>90 dg)7,60%