Kenia

Soko Inc. 3

Met 300.000 euro kan B-Corp SOKO Inc. meer voorraad inkopen bij ruim 2.000 Keniaanse ambachtslieden, die handgemaakte ringen en halskettingen maken, en deze producten verkopen aan consumenten in 64 landen.

 • Directe investering
 • 15 nieuwe banen
 • 2300 mensen bereikt
Leningnemer

€300.000

Leenbedrag

12 maanden

Looptijd

6,25%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 1 dag op 14 februari 2020.
+ 652 mede-investeerders

Het project is in verband met een belastingverdrag tussen Nederland en de VS alleen beschikbaar voor Nederlandse belastingplichtigen. Kort voor de 1e terugbetaling zullen we investeerders vragen een formulier te ondertekenen waardoor SOKO de belastingafdracht overeenkomstig het verdrag kan reduceren.

Over de uitgevende instelling

LET OP: hoog risico product - directe lening aan een bedrijf. Risico op wanbetaling wordt niet afgedekt door een lokale partner. 

Basisinformatie

 • Uitgevende instelling: SOKO Inc
 • Valuta: EUR
 • Bedrag: 300.000 senior debt
 • Looptijd: 12 maanden, halfjaarlijks en lineair
 • Rente: 6,25% per jaar
   

Directe lening

Dit is een directe investering in een bedrijf. Er zit dus geen lokale financiële instelling tussen die het risico op wanbetaling afdekt. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project. 

Documentatie

Informatiedocument van de uitgevende instelling

Samenvatting

SOKO is een internationaal platform (website) en verantwoord lifestyle merk waar ambachtelijke ondernemers uit de derde wereld samen worden gebracht met consumenten verspreid over de hele wereld. Er wordt gebruik gemaakt van mobiele technologie om de ondernemers in staat te stellen hun zelfgemaakte producten wereldwijd via internet te verkopen. Het gaat om oorbellen, ringen, armbanden en kettingen. Zie ook https://shopsoko.com/pages/about

Het project

SOKO wordt gedreven door sociale doeleinden: ambachtslieden en de gemeenschappen waarin ze leven in staat stellen hun productietechnieken en het cultureel erfgoed voor toekomstige generaties te behouden. De samenwerking met Lendahand zal het voor SOKO mogelijk maken ethisch geproduceerde producten in te kopen die vervolgens aan een breed publiek worden aangeboden aan alle bezoekers van de websites. De producten worden verkocht via ruim 500 websites in meer dan 64 landen, waaronder in de Verenigde Staten, Europa, Azië, Canada en Australië.

Business model

De huidige inkomstenstroom van SOKO komt via twee verschillende kanalen:

 • Wholesale verkoop aan winkeliers over de hele wereld
 • Directe verkoop aan consumenten via shopsoko.com

Het doel voor 2020 is het creëren van een extra inkomstenstroom via een SaaS business model. SOKO'S Virtual Resource Planning (VRP) systeem zal de verschillende bedrijfsfacetten integreren: inkooporders, het bewaken van de levering van goederen, het beheren van voorraadniveaus binnen de keten, het monitoren van leningen, het genereren van logboeken, het traceren van stortingen/betalingen en het volgen van de financiële historie van elke ondernemer. Ook ondernemers / leveranciers krijgen toegang tot het systeem tegen een kleine vergoeding.

Er loopt reeds een pilot met de eerste klant en de verwachting is dat er komend jaar veel klanten van het systeem gebruik kunnen maken.

Assortiment

De YTD 2019 huidige productverdeling is:

 • Oorbellen: 48%
 • Ringen: 13%
 • Armbanden: 23%
 • Halskettingen: 16%

Partnerships

SOKO lanceerde recent een samenwerking met een kledingbedrijf met winkels in New York en Los Angeles. Deze partner opent juist fysieke winkels, in een tijd waarin retailmerken winkels in Amerika meer en meer sluiten.

Daarnaast is er al jarenlang een samenwerking met het VN-Trust Fonds (UNTF), waar exclusieve producten voor ontworpen worden om geld in te zamelen voor non-profit organisaties.

In het begin van 2020 lanceren ze nieuwe samenwerkingen met Zolando, Madewell en Amour Vert.

Target 2020

De verkoopdoelstelling voor het boekjaar 2020 is ongeveer USD 10 miljoen.

Impact

 • Ondernemers die zijn aangesloten ontvangen gemiddeld 22% van de inkomsten die via de websites worden gegenereerd.
 • 2300 + ambachtslieden in heel Kenia zijn nu aangesloten.
 • Ambachtslieden die samenwerken met SOKO verdienen 5x meer dan een gemiddelde ondernemer met soortgelijke business.
 • Ongeveer 11.400 mensen profiteren van de opbrengsten gegenereerd uit de verkoop.

Aanvullende informatie over SOKO

Missie

Door technologie in te zetten verbindt SOKO ambachtelijke ondernemers uit ontwikkelingslanden met de wereldwijde (consumenten)markt.

Management team

Joanne Calabrese, CEO

Voorheen

 • President, The Body Shop, USA regio
 • SVP/hoofd van de Fossil Group, USA regio
 • Vice president Gap en Duty Free shoppers
 • Merchandise Manager Macy's

Joshua Mwaniki, Managing Director

Voorheen

 • Andela
 • Cellulant
 • M-Kopa

Marylene Otieno, financieel directeur

Voorheen

 • Barefoot Power Afrika
 • Smart Solar Limited
 • KSPCA

Jennifer Nakamura, hoofd digitale marketing en e-commerce

Voorheen

 • Anki
 • Gymboree
 • Blue Martini

Viniita Moran, directeur eCommerce

Voorheen

 • Museum voor moderne kunst
 • Room to Read
 • Owl Cave Books

Hellen savala, hoofd human resources

Voorheen

 • Samasource
 • Onfon
 • Aga Khan
 • Ericsson

Highlights of Awards

 • SOKO is BCorp gecertificeerd in 2019
 • SOKO werd gekozen om deel te nemen aan het Stanford Seed Transformation project en was een van de 65 gekozen bedrijven in Oost-Afrika
BedrijfsnaamSoko
DirecteurJoanne Calabrese
Opgericht2011-01-01
LocatieSan Fransisco
SectorProductie
Omzet€2.300.000
Werknemers74

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 15 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 2300 mensen bereikt

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerSoko
Leenbedrag€300.000
Rente op jaarbasis6,25%
Looptijd12 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over Soko

Totale bezittingen€2.460.552
Omzet€1.639.669
Eigen Vermogen / Totaal vermogen86,00%
Liquiditeit1123,00%

Wij lenen al uit aan Soko Inc. 3

Frans Eijsermans
Huub Huijsmans
Frans Wittenberg
Jan Eijgenraam
baukje prins
+ nog
652
investeerders