Rwanda

YAK Fair Trade

Met een lening van 250.000 euro kan nieuwe partner YAK Fair Trade meer mais en graan inkopen bij de aangesloten 65.000 boeren (verdeeld over 52 coöperaties) en de koelcapaciteit verder uitbreiden.

 • Directe investering
 • 10 nieuwe banen
 • 100 mensen bereikt
Leningnemer

€250.000

Leenbedrag

18 maanden

Looptijd

5,75%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 5 dagen op 28 juni 2020.
+ 595 mede-investeerders

NL

LET OP: product met hoog risico - directe lening aan een agrarisch bedrijf. Geen lokale financiële instelling als intermediair om de risico’s te dekken.

Algemene informatie

 • Leningnemer:             YAK Fair Trade LTD
 • Valuta:                         EURO
 • Leenbedrag:               250.000
 • Looptijd:                      18 maanden, halfjaarlijks en lineaire afschrijving
 • Terugbetalingen:        Na 12 en 18 maanden (niet na 6 maanden)                  
 • Rente:                          5,75% per jaar


Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf (geen lening aan een financiële instelling) en daarom wordt aangeraden voorzichtig te zijn met het bedrag dat wordt geïnvesteerd. 

Documentatie

Informatiedocument van de uitgevende instelling (NL)

Informatiedocument van de uitgevende instelling (BE)

Samenvatting

YAK Fair Trade Ltd is opgericht in 2010.

Het bedrijf houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van maïs en bonen, twee van de meest geconsumeerde basisvoedingsmiddelen van de Oost-Afrikaanse regio, door middel van een proces dat gericht is op het beheersen van de kwaliteit van productie tot eindconsumptie. Het bedrijf heeft exclusieve leveringscontracten ondertekend met 65.000 boeren, gegroepeerd in 52 coöperaties in de oostelijke, zuidelijke en noordelijke provincies van het land, die zowel de graanvoorziening voor eigen gebruik verzekeren als het boerenonderhoud in de gemeenschap ten goede komen. YAK Fair Trade verkoopt het overschot aan andere instellingen zoals het Wereldvoedselprogramma, Africa Improved Food en UNHCR.

Janvier Gasasira is Chief Executive Officer (CEO) van YAK Fair Trade Ltd. Hij heeft een master in ontwikkelingsstudies en projectmanagement behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) in 2003.

Doel van lening

Deze lening zal worden gebruikt om YAK in staat te stellen meer landbouwproducten in te kopen (met name maïs en graan van kleine boeren) en nieuwe apparatuur aan te schaffen, waarmee de capaciteit van de koelopslag wordt vergroot.

YAK erkent ook de behoefte aan onderwijs op coöperatief niveau om de landbouwmethodologieën en -output te verbeteren. YAK traint boeren in optimale werkmethoden en technologieën om na de oogst productieverlies te voorkomen.

COVID-19 Update

YAK Fair Trade Ltd is een agrarisch bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van voedingsmiddelen en tijdens de crisisperiode deze producten blijft inkopen bij kleine boerenbedrijven. YAK volgt de regelgeving en beschermingsmaatregelen van het land voor het personeel, zoals bepaald door de overheid.

Naast te voldoen aan de instructies van de overheid van Rwanda om het personeel te beschermen, heeft het bedrijf extra veiligheidsmaatregelen genomen, door alleen de noodzakelijke verplaatsingen toe te staan. Ze hebben ook beschermingsmateriaal uitgedeeld aan het personeel dat zich moet verplaatsen. YAK heeft eveneens de boeren opgedragen om thuis te blijven en minimaal 1,5m afstand te bewaren. Wanneer het bedrijf naar de kleine boeren gaat om hun producten te kopen, betalen ze hen met gebruik van hun mobiele telefoon - zonder contant geld - om contact te vermijden.

YAK spant zich in voor hun missie om voedsel beschikbaar te stellen en te zorgen voor een markt met billijke prijzen voor de boeren.

Missie

De missie van het bedrijf is duurzame ontwikkeling van toeleveringsketens van voedsel aan verschillende klanten en het stimuleren van particulier ondernemerschap.

Visie

Om een toonaangevend regionaal en internationaal bedrijf te worden in het verduurzamen van de voedselketen.

Impact

 • Indirect voordeel voor het levensonderhoud van Rwandese kleine boeren en hun families doordat YAK landbouwproducten koopt (bijv. granen en maïs), waardoor er zowel voor een marktplaats wordt gezorgd als voor hogere prijzen voor de boeren dan wanneer de afzet afzonderlijk zou worden verkocht.
 • Boeren profiteren van de training en het netwerk dat Yak aanbiedt.
 • Boeren kunnen hun kinderen te eten geven en onderwijs bieden.
 • Boeren kunnen hun zorgverzekering betalen.

Over Rwanda

Rwanda is een klein land in Oost-Centraal-Afrika met een bevolking van 12 miljoen mensen. Het wordt momenteel geleid door Paul Kagame, die in 2000 president werd. In 2018 bedroeg het BBP US $ 9,5 miljard en het heeft een gestaag BBP-groeipercentage van 10%. Rwanda is toonaangevend geweest in termen van openheid van handel en heeft een van de beste zakelijke omgevingen in Afrika. De 'Doing Business 2019-enquête van de Wereldbank rangschikt Rwanda op de 29e plaats van de 190 onderzochte economieën, waardoor het hoog op de ranglijst van de Afrikaanse economieën staat. Rwanda heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt als het gaat om de etnische strijd die heeft geleid tot de genocide en burgeroorlog in de jaren negentig, met politieke stabiliteit als een van de belangrijkste troeven die duurzame hervormingen mogelijk heeft gemaakt.

Management Team

Janvier Gasasira (CEO)

Dhr. Janvier Gasasira is de huidige Chief Executive Officer (CEO) van YAK Fair Trade Ltd.  Hij heeft een master in ontwikkelingsstudies en projectmanagement, behaald aan de Louvain La Neuve Universiteit (België) in 2003.

Dhr. Janvier Gasasira is een Rwandese landbouwexpert en heeft 26 jaar werkervaring. In de loop van zijn carrière heeft hij uitgebreide kennis van de landbouwsector ontwikkeld en blijft hij zich inzetten voor blijvende betrokkenheid met de kleine boeren, openbare instellingen, de particuliere sector en de burgerlijke samenleving, zowel vanuit strategisch als operationeel oogpunt. Hij heeft bijgedragen aan impactrapporten van vijf verschillende projecten door het ministerie van Landbouw en Veeteelt.

Mediatrice Uwingabire (MD)

De algemeen directeur van het bedrijf, Mediatrice Ingabire heeft meer dan 10 jaar ervaring in het bedrijf en heeft bijgedragen aan de uitbreiding van de activiteiten en de toename van de omzet. Eerder was ze accountant in het King Faysal ziekenhuis, waar ze 10 jaar werkte. Ze heeft een bachelorsdiploma in bedrijfskunde (Ao) behaald aan de KIM University.

Jean Baptiste Rwigema (COO)

Rwigema Jean Baptiste is een senior landbouwkundig ingenieur.  Hij heeft 27 jaar relevante werkervaring, waarvan 19 jaar ervaring in projectmanagement. Hij werkt al meer dan vijf jaar bij YAK Fair Trade en heeft een masterdiploma in Bodem- en Waterbouwkunde.

Thaddee Nsabimana

Hij heeft een bachelor in Accountancy en is Certified Public Accountant (CPA). Hij heeft meer dan 20 jaar bij SOSOMA Industries gewerkt als accountant en heeft vier jaar ervaring bij YAK Fair Trade.

BedrijfsnaamYAK
DirecteurJanvier Gasasira
Opgericht2010-01-01
LocatieRwamagana
SectorAgrarisch
Omzet€2.800.000
Werknemers23

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 10 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 100 mensen bereikt

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerYAK
Leenbedrag€250.000
Rente op jaarbasis5,75%
Looptijd18 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over YAK

Totale bezittingen€2.800.000
Omzet€2.800.000
Eigen Vermogen / Totaal vermogen65,00%
Liquiditeit361,00%

Wij lenen al uit aan YAK Fair Trade

+ nog
595
investeerders