Kenia

iProcure 2

Met een lening van 500.000 euro kan iProcure een extra magazijn bouwen in Kenia en bevoorraden met zaden en andere landbouwbenodigdheden. Hier kunnen boeren tegen lage prijzen producten inkopen.

 • Directe investering
 • 20 nieuwe banen
 • 1000 mensen bereikt
Leningnemer

€500.000

Leenbedrag

24 maanden

Looptijd

6,00%

Rente op jaarbasis
100%
Volledig gefinancierd in 11 dagen op 26 december 2020.
+ 968 mede-investeerders

Over de uitgevende instelling

Leningnemer:                                   Fortem Holdings (moedermaatschappij)       Obligaties:                                        iProcure (dochteronderneming gevestigd in Kenia)
Hoofdkantoor:                                  Nairobi Website                                            https://iprocu.re/                                                           Aantal werknemers:                         82

 

Project details

Valuta:                                              EURO
Bedrag:                                            500.000
Looptijd:                                           24 maanden, half-jaarlijks lineair afgeschreven
Aflossingsvrije periode:                    n.v.t.                    
Rente:                                               6% per jaar
Zekerheden:                                    voorraad, vorderingen en vaste activa
 

Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf (ipv uitlenen aan een financiële instelling) en daarom is het aan te raden voorzichtig te zijn met het bedrag dat u investeert. Het betreft een hoog risico product.

 

Documentatie

 

Over het bedrijf

Fortem Holdings is de moedermaatschappij van iProcure: een distributiebedrijf van landbouwproductiemiddelen dat gebruik maakt van een eigen platform om de kosten van landbouwproductiemiddelen voor kleinschalige boeren te verlagen. Het bedrijf kan deze boeren goedkopere landbouwproductiemiddelen bieden door de vraag van meerdere boeren samen te voegen en de productiemiddelen vervolgens op bestelling te leveren. Het bedrijf richt zich op 'last mile'-distributiekanalen en de meeste van de eindklanten bevinden zich momenteel in de zuivelsector.

Het bedrijf heeft een landelijk netwerk in Kenia van meer dan 17 operationele depots en vier regionale distributiecentra, van waaruit ze landbouwproductiemiddelen rechtstreeks aan de boeren verkopen. De doelstelling van het bedrijf is om de infrastructuur uit te breiden (zowel gebouwen als supplychain software) om distributie in plattelandsgebieden kosteneffectief en voorspelbaar te maken. iProcure biedt boeren gratis toegang tot het iProcure platform, voegt de bestellingen vervolgens samen en levert de productiemiddelen daarna af bij de boeren.

Missie

De missie van het bedrijf is om de MKB's (vooral boeren) in landelijke gebieden te ondersteunen met goedkope landbouwproducten door middel van efficiëntere toeleveringsketens.

Visie

Het plan van iProcure is om in 2024 een logistiek- en technologiebedrijf te zijn dat in het oosten van Afrika actief is en de behoeften van de klanten in de regio naar tevredenheid invult.

Gebruik van opbrengsten

Met de lening kan iProcure een extra depot oprichten gevuld met zaden en andere landbouwbenodigdheden, waar boeren tegen lage prijzen kunnen inkopen.

Impact

Toegang tot kwalitief goede, betaalbare landbouwproductiemiddelen voor het netwerk van kleinhandelaren en boeren.

Deze lening maakt het mogelijk voor iProcure om een extra 1.000 agro-kleinhandelaren en ongeveer 30.000 boeren, kwalitatief goede, betaalbare productiemiddelen te bieden.

COVID-19 Update

Het BBP van Kenia zal naar verwachting substantieel afnemen in 2020, door de negatieve impact van de COVID-19 pandemie. De prognose voor de economische groei blijft erg onzeker en wat er gaat gebeuren zal afhangen van hoe de pandemie zich internationaal en nationaal zal ontwikkelen, evenals beleidsmaatregelen die worden genomen om de situatie te verzachten.

De verwachting is dat de groei van het BBP in Kenia zal krimpen; de Central Bank van Kenya heeft het geraamde bedrag voor 2020 aangepast van 6,2% naar 3,4%. McKinsey & Company verwacht dat de groei voor Kenia 1,9% zal zijn. Fiscale en monetaire maatregelen liggen op een lijn met de maatregelen die andere landen in de regio hebben genomen: verlaging van beleidstarief, verminderde kasreserveverplichting en de mogelijkheid tot belastingvermindering. De Wereldbank keurde reeds $ 1 miljard aan financiering goed en het IMF nog eens $ 739 miljoen. Bij elkaar ongeveer 1,5% van het BBP. De valuta is sinds januari 2020 met 6% in waarde afgenomen ten opzichte van de dollar.

COVID-19 impact op het bedrijf zelf

De impact van COVID op het bedrijf was marginaal in vergelijking met de meeste andere sectoren, aangezien de landbouwsector tot dusver vrij veerkrachtig is geweest.

De opbrengsten zullen dit jaar naar verwachting marginaal dalen, ondanks sterke prestaties tot midden 2020, toen de opbrengsten met ongeveer 6% groeiden ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

Ondanks de verwachte omzetdaling is de winstpositie van de bedrijven verbeterd met een gestaag afnemende burn rate. Dit wordt gevoed door voortdurende optimalisatie van de product / voorraadmix, waardoor de gemiddelde brutomarge is gestegen van 9% in 2019 naar 14% in 2020, met verdere verbeteringen verwacht voor de rest van het jaar, opnieuw gevoed door betere algemene productmarges zoals een resultaat van directe leveringsafspraken gemaakt met internationale fabrikanten.

Het bedrijf opereert voornamelijk op cash basis met zijn klantenbestand. Dat behoedt het bedrijf voor een eventuele schok voor de toeleveringsketen als gevolg van leveranciers die kredietbeperkingen hebben. Dit heeft geholpen om het bedrijf te beschermen tegen de onmiddellijke negatieve impact van COVID op zowel internationale als binnenlandse toeleveringsketens. Het betekent echter niet dat de impact de prestatie helemaal niet heeft beïnvloed; tegen het einde van Q1 2020 ervaarde het bedrijf een acute verstoring in de toeleveringsketen van kunstmest als gevolg van de plotselinge verzwakking van de Keniaanse shilling ten opzichte van de dollar. Dat veroorzaakte een tijdelijke onderbreking van een maand in de levering van kunstmest op de markt.

Extra informatie over iProcure:

Management team

Stefano Carcoforo - Chief Executive Officer

Stefano koos voor een carrière in techniek en zijn eerste baan was bij Philips Engineering als systeemingenieur. Stefano heeft grote ontwikkelingsprojecten geleid in Kameroen en Haiti. Gedurende die tijd ontwikkelde hij systemen om supply chain-processen in de bouwsector te verbeteren, evenals software om realtime rapportage op afstand van projectvoortgang te vergemakkelijken.

Stefano heeft een Bachelor in Engineering, een Master in Business / Project management, hij spreekt vloeiend Engels, Frans, Swahili en Italiaans.

Danson Mwaura Mutungu

Danson kwam in oktober 2019 bij iProcure, na 10 jaar bij Deloitte als manager in het consultancy team.

Hij was hoofd consultant in een opdracht van de overheid. Gedurend 5 jaar bood hij technische assistentie aan alle 410 staatsbedrijven in Kenia bij het opstellen van financiële overzichten en de toepassing van standaarden voor financiële verslaglegging.

Hij is een registeraccountant in Kenia. Technische vaardigheden omvatten grondige kennis van International Financial Reporting Standards (IFRS), International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) en door donoren gefinancierde vereisten (USAID, EU, Global Fund, CDC en UNDP).

Nicole Galletta

Nicole heeft ruime ervaring in de voedselzekerheidssector, waarbij tools naar aanleiding van vraag en behoefte werden ontwikkeld en geïmplementeerd in post-rampcontexten voor de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

Ze werkte samen met Telespazio Spa en bouwde geografische informatiesystemen voor Afrika (sub Sahara).

Ze zorgt ervoor dat iProcure effectief werkt om aan de behoeften van de klant te voldoen. Haar rol is het ontwerpen en optimaliseren van de toeleveringsketen, het opzetten van het infrastructuurnetwerk, het ontwikkelen en uitvoeren van standaard operationele procedures die variëren van logistiek en verkoop tot leverancierscontracten en platformontwikkeling.

Hoogtepunten

 • Bedrijf opgericht in 2012
 • 17 boerderij depots
 • 4 regionale distributie-, opslag- en afhandelingsmagazijnen
 • Bedient > 3.000 agro-kleinhandelaren
 • >500 iPOS draagbare apparaten verdeeld over netwerk
 • Eigen platform met online en offline functionaliteit
 • CAGR van 137% in inkomsten tussen januari 2015 en december 2019
 • Interesse en steun van gerenommeerde investeerders en partners

 

BedrijfsnaamiProcure 2
DirecteurStefano Carcoforo
Opgericht2012-01-01
LocatieNairobi
SectorAgrarisch
Omzet€5.800.000
Werknemers82

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 20 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 1000 mensen bereikt

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerFortem Holdings
Leenbedrag€500.000
Rente op jaarbasis6,00%
Looptijd24 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis van EUR 125.000.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over Fortem Holdings

Totale bezittingen€2.931.156
Omzet (per jaar)€5.763.923
Eigen Vermogen / Totaal vermogen50,00%
Liquiditeit400,00%

Wij lenen al uit aan iProcure 2

Jos Vlak
Pieter van der Plas
Frank Fekken
Gino IJisberg
Kevin Mulders
+ nog
968
investeerders