Indonesië

Funding Societies 9

Lokale partner Funding Societies kan met een volgende investering van 225.000 euro aan 11 MKB bedrijven in Jakarta, Bandung en Surabaya (Indonesië) werkkapitaal verstrekken. Deze MKBs zijn vooral actief als groothandel, in de landbouw of hebben een winkel of werkplaats.

 • Via lokale partner
 • 10 nieuwe banen
 • 50 mensen bereikt

€225.000

Leenbedrag

12 maanden

Looptijd

4,00%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 5 dagen op 28 september 2021.
+ 525 mede-investeerders

Over de uitgevende instelling

Leningnemer:                                  FS Capital Pte Ltd

Landen waarin actief:                    Singapore, Indonesië and Maleisië

Hoofdkantoor:                                 Singapore                   

Website:                                          https://fundingsocieties.com/

Datum van oprichting:                    21 november, 2016

Aantal werknemers:                       350+

 

Informatie document uitgevende instelling (NL)

Informatienota uitgevende instelling (BE)

 

Project voorwaarden

Valuta:                                             EUR

Bedrag:                                            225.000

Looptijd:                                           12 maanden, half-jaarlijks lineair afgeschreven

Aflossingsvrije periode:                   n.v.t.                      

Rentetarieven:                                  4 % per jaar

 

Samenvatting

Funding Societies (“FS”) - in Indonesie bekend als Modalku - is een snelgroeiend online financieringsplatform in Zuidoost Azië dat krediet aanbiedt aan MKB's in Zuidoost Azie. Indonesië is hun grootste markt. Ze bieden leningen met een looptijd van 12 maanden en langer. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van zowel geautomatiseerde als handmatige kredietonderzoeken. FS heeft een uitgebreide technologieafdeling die wordt gebruikt om verschillende delen van hun activiteiten te automatiseren. Tot nu toe hebben ze > €1 miljard aan financiering verstrekt.

FS dient de belangen van zowel MKB's (verstrekken van leningen) als investeerders (uitgifte van certificaten aan hen, tegen een vergoeding) wat zowel in inkomsten uit rente als uit vergoedingen resulteert bij de entititeiten in alle landen. FS wordt gesteund door gerenommeerde (risicokapitaal) investeerders, zoals Softbank en Sequoia en heeft gevestigde schuldinvesteerders als Triodos Bank Capital en Innoven Capital aangetrokken om de verstrekte leningen die op de balans staan te financieren.

De leningen van FS komen in de vorm van zakelijke termijnleningen, factuurfinanciering en microkredieten vanaf € 420 tot € 1,6 miljoen per lening, geschikt voor alle groottes en uiteenlopende behoeften van de bedrijven. Veel ondernemingen gebruiken de gelden als werkkapitaal of als overbruggingskrediet om hun bedrijfsvoering op te schalen.

Deze zakelijke leningen worden in de helft van de gevallen via het eigen platform gecrowdfund bij particuliere beleggers, waarbij beleggers in deze MKB-bedrijven investeren en rendement behalen in de vorm van rente.  Funding Societies rekent een vergoeding voor het verstrekken van leningen aan het MKB en een vergoeding voor het aanbieden van de beleggingsdienst aan de platforminvesteerders. In de andere helft van de gevallen wordt samengewerkt met beleggers die de balans financieren.

 

Missie

Snelle en betaalbare financiering voor midden- en kleinbedrijven in gebieden waar hier niet voldoende dekking voor bestaat. Volgens de schattingen van de Wereld Bank IFC is er anno 2020 een financieringsgat bij MKBs van US$ 320 miljard in heel Zuidoost Azië. FS wil financiering heel toegankelijk maken en we bereiken dit door MKB's en investeerders samen te brengen op ons platform.

Visie

Door financiële diensten toegankelijk te maken, voorziet Funding Societies bedrijven van meer financiële inclusie in Zuidoost Azië. We stimuleren en dragen bij aan meer economische groei en welvaart door nu in drie landen leningen te verstrekken: Singapore, Maleisië en Indonesië. We breiden verder uit naar meer landen om de groei van de regio te bevorderen.

 

Gebruik van opbrengsten / Doel van lening

FS Capital zal met deze lening het werkkapitaal van ongeveer 11 MKB's in Jakarta, Bandung en Surabaya in Indonesië financieren. De meerderheid van deze MKB's is werkzaam in eCommerce, landbouw en verwante activiteiten en in de groothandel. Deze MKB's geven de voorkeur aan Fintechs zoals FS Capital vanwege de snelheid van uitbetaling, het gemak van online aanvragen en het gevarieerde productaanbod dat geschikt is voor hun bedrijf. Velen van hen hebben een relatief kleine lening nodig waarin de meeste Indonesische banken niet geïnteresseerd zijn.

De top 3 sectoren waarvoor het geld zal worden gebruikt, zijn: e-commerce, landbouw en groothandel.

 

Impact

 • Gebruik van leningen: 76% van de MKB's gebruikt (een deel van) hun leningopbrengst voor werkkapitaal.
 • Inkomsten: 50% van de respondenten gelooft dat ze lagere bedrijfsinkomsten zouden hebben als ze geen financiering van Funding Societies hadden ontvangen.
 • Effect op de werkgelegenheid: 19% van de respondenten denkt dat ze minder werknemers in dienst zouden hebben als ze geen financiering van Funding Societies hadden ontvangen.
 • Genderratio: Funding Societies investeert in de economische empowerment van vrouwen. Van onze leners is 24% vrouw.

 

COVID-19 Update

Het managementteam heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Focussen op producten met een laag risico en sectoren op de “white list” (gezondheidszorg, IT, schoonmaak, basisbenodigdheden, pharma)
 • Stoppen met faciliteiten in sectoren met een hoog risico 
 • Verbeterd risicobeheer: verlaagde limieten en verhoogde frequentie van portfolio-reviews
 • Het aanmoedigen van terugbetaling en inning 
 • Het verhogen van rentetarieven voor MKB's van hoge kwaliteit
 • Toenemende eisen aan voorzieningen en onderpand
 • Het verlagen van operationele en financieringskosten
 • Vermindering van de uitbetaling van producten met een hoger risico, zoals microleningen, met bijna 90%. De uitbetalingen van microleningen zijn in november in Singapore weer gestegen in het kader van de door de overheid gesteunde regeling, waarbij de overheid 90% van het risico voor dergelijke leningen dekt.

Management team

Kelvin Teo (Groep CEO)

 • Nationaliteit: Singaporees
 • Totaal aantal jaren werkervaring: 8 jaar bij organisaties zoals McKinsey, KKR, Accenture en Funding Societies
 • Opleiding: MBA Harvard Business School en bachelors van de National University of Singapore

Reynold Wijaya (Groep COO)

 • Nationaliteit: Indonesisch
 • Totaal aantal jaren werkervaring: 8 jaar, voornamelijk bij PT United Family Food (middelgroot familiebedrijf) en Funding Societies (bekend als Modalku in Indonesië)
 • Opleiding: MBA Harvard Business School en Masters in Industrial & Operations Engineering, University of Michigan

Frank Stevenaar (Group Head of Finance)

 • Nationaliteit: Nederlands
 • Totaal aantal jaren werkervaring: 17 jaar bij organisaties zoals GoBear (CFO & CO-founder), Aegon Australia (Director) en KPMG
 • Opleiding: Masters: Business Universiteit Nyenrode

Hoogtepunten en/of prijzen

1.       Silver Stevie® Award for Innovation in Technology

2.       IDC Financial Insights' 101 Fast Growing Asia/Pacific FinTechs & Top 5 fastest growing FinTechs in Singapore in 2020

3.       Brands for Good (People Development & Business Model)

4.       Fintech100 (Emerging 50 Rising Stars) by H2 Ventures & KPMG

5.       Top FinTech 250 firms (2017 & 2018) by CB Insights

6.       Global SME Award 2017 by United Nations ITU Telecom World

7.       Best Customer Experience in Financial Services 2017 by CFXS Asia Awards

8.       Singapore Business Review 20 Hottest Startups 2017

9.       MAS FinTech Award 2016

BedrijfsnaamFunding Societies
DirecteurKelvin Teo
Opgericht2016-11-21
LocatieSingapore
SectorAgrarisch
Omzet€9.200.000
Werknemers350

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 10 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 50 mensen bereikt

Over de investering

TypeVia lokale partner
LeningnemerFunding Societies
Leenbedrag€225.000
Rente op jaarbasis4,00%
Looptijd12 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over Funding Societies

Portfolio Overzicht€49.431.135
Eigen Vermogen / Totaal vermogen11,00%
Afschrijfpercentage afgelopen 12 maanden13,00%
% Leenbedrag vertraagd (>90 dg)1,20%

Wij lenen al uit aan Funding Societies 9

Gerard de Jong
Ruurd Kamphuis
Piet van der Kooi
Tim Slijp
Djuanita Soedjono
+ nog
525
investeerders