Peru

COOPAC KORI 6

Met een investering van 370.000 euro kan KORI wederom aan 1640 vrouwelijke ondernemers in Peru, die in groepsverband opereren en gezamenlijk een lening aanvragen, een krediet verschaffen waarmee ze hun voorraden kunnen aanvullen en/of hun assortiment kunnen uitbreiden. **let op: bij dit project is sprake van een wisselkoersrisico EUR/USD**

 • Via lokale partner
 • 10 nieuwe banen
 • 1640 mensen bereikt
Leningnemer

$370.000

Leenbedrag

12 maanden

Looptijd

5,00%

Rente op jaarbasis

USD

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 7 dagen op 29 november 2021.
+ 811 mede-investeerders

LET OP: het betreft hier een project waarbij de euro opbrengsten uiteindelijk als Amerikaanse dollars (USD) worden overgemaakt naar de uitgevende instelling. De uitgevende instelling verplicht zich dit USD bedrag terug te betalen, inclusief rente. Deze terugbetalingen vinden plaats in USD, waarna er na omwisseling weer euro's op uw wallet worden gezet. Het betekent dat u een wisselkoersrisico loopt op dit project, waarbij de opbrengsten hoger of lager kunnen uitvallen dan vooraf te verwachten valt. Het renteverschil tussen USD en EUR is op dit moment zodanig, dat de rente op USD projecten, na conversiekosten, tussen de 0,5-1%punt hoger ligt. Lees hier voor meer uitleg. 

 

Over de uitgevende instelling      

Algemene informatie

Leningnemer:                                                 COOPAC KORI                                           
Landen waarin ze actief zijn:                       Peru                                                          
Hoofdkantoor:                                                Calle Alvarez Thomas N° 539, Arequipa
Website:                                                         https://kori.pe/
Datum van oprichting:                                   16 Feb, 2013
Aantal werknemers:                                       500+
 

Project voorwaarden

Valuta:                                                            EUR
Bedrag:                                                          370.000
Looptijd:                                                         12 maanden
Aflossingsvrije periode:                                 n.v.t.                    
Rentetarief:                                                    5% per jaar
 

Documentatie

Informatiedocument uitgevende instelling

Informatie nota uitgevende instelling (voor Belgische investeerders)

 

Samenvatting

COOPAC Kori is een spaar- en kredietcoöperatie die in 2013 van start is gegaan in Arequipa (Peru) en actief is in de regio's Lima en Arequipa. Kori biedt individuele en groepsleningen aan kleinbedrijven (MSME), waarbij groepsleningen (SUMAQ WARMI genaamd) worden aangeboden aan vrouwelijke ondernemers. Om in aanmerking te komen, moeten deze vrouwen een groep vormen, waarbij de groep optreedt als borgsteller. Individuele leningen worden binnen deze groep aangeboden aan MSME's die stabiel zijn en een financieringsbehoefte hebben om hun werkkapitaal te verhogen of te investeren in productiemiddelen. Kori wordt gereguleerd door de financiële toezichthouder in Peru.

Missie

Als financiële instelling, met een focus op financiële inclusie, streven wij vooruitgang van mensen na waarbij duurzame groei cruciaal is.

Visie

Fungeren als katalysator van verandering om het nationale voorbeeld voor financiële inclusie te worden.

Doel van lening

Met een investering van 370.000 euro kan KORI aan 1640 vrouwelijke ondernemers in Peru, die in groepsverband opereren en gezamenlijk een lening aanvragen, een krediet verschaffen waarmee ze hun voorraden kunnen aanvullen en/of hun assortiment kunnen uitbreiden. De lening per ondernemer bedraagt ongeveer 225 euro.

Meer informatie over het aantal bereikte ondernemers, sectoren, type leningen en impact:

172.545. Dat is het aantal vrouwelijke ondernemers dat Kori tot nu toe heeft gefinancierd waardoor ze kunnen groeien. Kori, gevestigd in Peru, richt zich op de financiële groei van mensen met een eigen bedrijf en biedt groepsleningen aan voor vrouwelijke ondernemers. 

Sumaq Warmi 

Lendahand is er trots op Kori als investeringsmogelijkheid aan het platform toe te voegen. Vooral hun product Sumaq Warmi, Quechuan (een inheemse taal in Peru) voor Prachtige Vrouw, dat de primaire focus van Kori vertegenwoordigt. Om vrouwelijke ondernemers in staat te stellen hun bedrijf te laten groeien. Peruaanse vrouwen zijn voornamelijk actief in de informele sectoren en hebben geen toegang tot het financiële systeem. Kori brengt leners bij elkaar door groepsleningen aan te bieden en doet er alles aan om hen te motiveren elkaar te versterken door ontmoetingen en groepsactiviteiten te organiseren. Sinds Covid-19 sturen de vrouwen elkaar video's en houden ze online groepsbijeenkomsten.

Kleine bedrijven aansporen

Ondernemerschap biedt in veel delen van de wereld de zekerste weg naar welvaart, maar mensen die in afgelegen gebieden wonen - vooral vrouwen - hebben vaak geen toegang tot bedrijfsopleidingen. Kori vergezelt hun leners, waarbij een bedrijfsanalist hen begeleidt bij het openen van zowel een bank- als een spaarrekening.

Volgens de Peruaanse regering worden 1,5 miljoen micro- en kleine ondernemingen in het hele land geleid door vrouwen. De meeste van deze vrouwelijke ondernemers zijn uit noodzaak begonnen; omdat hun salaris niet genoeg is, ze werkloos zijn of besluiten op zoek te gaan naar een nieuwe stap in hun carrière. Vrouwen dragen nog steeds vaker dan mannen de primaire verantwoordelijkheid van onbetaald werk en thuiszorg. Ze besteden bijna 40 uur per week aan onbetaalde huishoudelijke activiteiten, waardoor ze geen economische vooruitgang boeken. Een andere hindernis waarmee ze nog steeds worden geconfronteerd, is het gebrek aan financieringsmogelijkheden. Door initiatieven als Sumaq Warmi biedt Kori kansen voor vrouwen en hun gezinnen om te blijven groeien.

De volgende generatie

Vergeleken met de 49% wereldwijde arbeidsparticipatie van vrouwen, overtreft Peru dat gemiddelde met 69%. Peruaanse vrouwen zijn ook nauw verbonden met onze wereldeconomie en kunnen barrières voor vrouwen over de hele wereld wegnemen. Door een stap te zetten in de richting van het opzetten en laten groeien van hun bedrijf - of het nu formeel of informeel, klein of middelgroot is - en toegang krijgen tot financiering, stellen ze de volgende generatie vrouwen in hun land in staat hetzelfde te doen.

COVID-19 Update

Het management team heeft de volgende maatregelen genomen:

 • Kori heeft een covid 19-beleids- en mitigatie plan
 • Kori werd aangemerkt als een essentiële dienst, maar accountmanagers gingen aanvankelijk niet langs de klanten om zichzelf te beschermen tegen het grote aantal CV-19-gevallen in Peru. Dit beïnvloedde zowel uitbetalingen als incasso's.
 • Uitbetalingen waren bijna nul, maar werden opnieuw opgestart in oktober 2020 en blijven toenemen.
 • Kori toonde het vermogen om op efficiënte wijze administratiekosten te verlagen
 • Door CV-19 heeft Kori een sterke digitalisering van haar diensten doorgevoerd door de introductie van een nieuwe app en de versterking van de interne digitale infrastructuur. Hoewel het bedrijfsmodel niet is veranderd, zijn de activiteiten aangepast aan de nieuwe systemen. De groepsleningen zijn aanzienlijk veranderd, aangezien groepen nu online kunnen vergaderen. Zelfs contracten worden digitaal ondertekend (via spraakopnames), nadat de toezichthouder digitale handtekeningen heeft toegestaan.
 • Kori besloot tijdelijk een hogere inleg te vragen voor groepsleningen om het kredietrisico te beperken.

 

Management team

Kori heeft een 9-koppig managementteam, waarvan het merendeel ervaring heeft bij de belangrijkste concurrent Financiera CREAR, voordat het in 2011 werd overgenomen door Compartamos. Javier Valencia (CEO) heeft meer dan 20 jaar ervaring in de Peruaanse MFI-sector en richtte Kori op in 2013. Yeffri Mora (Commercieel Directeur) heeft 13 jaar ervaring in groepskrediet opgebouwd bij Financiera CREAR tussen 2007-2012 en Kori sinds 2013. José Alocilla (CFO) werkte voor grote banken en een textielbedrijf, voordat hij in 2007 bij Financiera CREAR kwam. In 2019 begon hij bij Kori. Fernando Revollar (COO) begon in 2017 bij Kori, na meer dan 10 jaar bij Financiera CREAR gewerkt te hebben.

Management

JAVIER ERNESTO VALENCIA NUÑEZ. CEO. Master in kwaliteitsmanagement, specialisatie in strategisch management van de menselijke factor aan de Peruaanse Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen en Economie aan de Katholieke Universiteit van Santa María de Arequipa. Hij gaf ook les aan het Peruvian Institute of Business Administration Momenteel is hij de CEO van de Cooperativa de Ahorro y Crédito (Spaar- en kredietcoöperatie) Kori, waarvoor hij eerst voorzitter was van de adviesraad. Hij heeft meer dan 30 jaar werkervaring in de volgende bedrijven: Finance Crear waar hij 13 jaar leidinggevende en CEO was, ASOMIF, ONG Hábitat, Franky Ricky SA, SOMECSA en Banco Industrial del Perú. 16

JOSÉ ALOCILLA. CFO. MBA aan de Pontificia Universidad Católica del Perú, Industrieel Ingenieur aan de Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Hij doceerde wiskunde en statistiek aan het Instituto del Sur de Arequipa. Momenteel is hij hoofd administratie bij de Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. Hij heeft meer dan 35 jaar werkervaring bij bedrijven als Compartamos Financiera, Franky Ricky SA en Banco Industrial del Perú.

YEFFRI CARLIN MORA. Commercial Director. Studied Public Accountancy at la Universidad Veracruzana de México. Currently he is Group Business Manager at la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. He has more than 13 years of experience in Group Credits in entities of the financial system in Peru as well as Mexico. He successfully implemented these for Compartamos Financiera in Peru.

FERNANDO REVOLLAR. COO. Heeft een master in software engineering van de Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en voltooide systems engineering aan de Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Momenteel is hij COO bij La Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori. In zijn loopbaan van meer dan 13 jaar was hij hoofd van IT-ontwikkeling en architectuur en IT-projectcoördinator voor Compartamos Financiera en senior ontwikkelingsanalist voor TRANSALTISA S.A.

Over Peru

Microfinanciering kwam al naar Peru ​​in de jaren vijftig, maar microfinanciering uit de particuliere sector begon in de jaren negentig pas snel te groeien, toen de industrie werd versterkt door een nieuw beleidskader van economische liberalisering. In 2017 bedroeg het GLP van de Peruaanse MFI-sector 12 miljard USD, met 44 gereguleerde MFI's met 4,9 miljoen actieve leners.

Tegenwoordig wordt Peru algemeen beschouwd als een van de beste regelgevende en juridische omgevingen voor microfinanciering ter wereld, met een tweede plaats in de Microscope 2019 (The Economist IU). Een groot deel van het succes van Peru op het gebied van microfinanciering ligt in de prudente regelgeving en het strikte toezicht, in evenwicht met beperkte overheidsingrijpen. De Peruaanse regelgevende instantie (SBS) legt geen rentecaps op, staat directe buitenlandse investeringen toe en handhaaft strikte kredietrapportagevereisten.

Tussen 2006 en 2014 onderging de Peruaanse MFI-markt een periode van sterke consolidatie met 11 grote fusies en overnames onder leiding van grote commerciële banken. Door de toegenomen concurrentie en consolidatie daalden de kosten voor de lener aanzienlijk (van ongeveer 50% tot ongeveer 20% per jaar), maar ook het productaanbod werd gediversifieerd. 

 

BedrijfsnaamKori
DirecteurJavier Ernesto Valencia
Opgericht2013-01-01
LocatieArequipa
SectorGroothandel / Retail
Omzet$7.600.000
Werknemers500

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 10 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 1640 mensen bereikt

Over de investering

TypeVia lokale partner
LeningnemerKori
Leenbedrag$370.000
Rente op jaarbasis5,00%
Looptijd12 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaUSD
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over Kori

Portfolio Overzicht€16.133.451,65
Eigen Vermogen / Totaal vermogen10,42%
Afschrijfpercentage afgelopen 12 maanden2,64%
% Leenbedrag vertraagd (>90 dg)2,62%

Wij lenen al uit aan COOPAC KORI 6

Irwin Hagedoorn
Liesbeth Dorama
Frieda Jacobs
Trees van den Hoogen
Piet van der Kooi
+ nog
811
investeerders