Algemene voorwaarden Lendahand Vrienden programma

GELIEVE OP TE MERKEN DAT HET PRIVACYBELEID VAN LENDAHAND VAN TOEPASSING IS BIJ DEELNAME AAN HET LENDAHAND VRIENDEN PROGRAMMA VOOR INVESTEERDERS EN BIJ GEBRUIK VAN HET REFERRAL DASHBOARD VAN LENDAHAND EN ANDERE HULPMIDDELEN EN WEBSITES VAN LENDAHAND. DEZE PROGRAMMAVOORWAARDEN ("ALGEMENE VOORWAARDEN") ZIJN EEN AANVULLING VAN DE LENDAHAND VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID. RAADPLEEG DE LENDAHAND VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID VOORDAT U AKKOORD GAAT MET DEZE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Laatst bijgewerkt: 13 Mei 2020

Beschrijving van het programma

Het Lendahand Vrienden programma (“Programma”) staat in aanmerking komende investeerders toe om geld te verdienen (zie het gedeelte Betaling hieronder) door Lendahand te verwijzen aan nieuwe Investeerders (“Doorverwezen investeerders”) die voor de eerste keer investeren en met succes een betaling voltooien. Een "Voltooide" investering is een investering die door de investeerder is betaald en niet wordt geannuleerd of afgebroken.

Doorverwezen investeerders worden toegewezen op uitnodiging van de doorverwijzer. Doorverwijzende investeerders kunnen alleen betaling ontvangen voor de eerste 25 doorverwezen beleggers (d.w.z. de eerste 25 beleggers die zij hebben doorverwezen onder dit programma) die hun eerste investering hebben voltooid in overeenstemming met deze voorwaarden.

Om deel te nemen, moeten verwijzende beleggers akkoord gaan met deze voorwaarden. Het programma mag niet worden gecombineerd met andere programma's of incentives van Lendahand. Door deel te nemen aan het programma, verliest u uw vermogen om andere promotiecodes ("couponcodes") te gebruiken via andere Lendahand programma's voor verwezen investeerders.

Doorverwezen investeerders

Doorverwezen investeerders ontvangen € 25 korting op hun eerste investering van minimaal €50 in Lendahand-investeringsprojecten. De korting van €25 is alleen beschikbaar voor uw eerste investering en is niet beschikbaar in combinatie met andere vouchers en/of aanbiedingen.

Gebruik van het dashboard

U stemt ermee in dat u het Investor Referral Dashboard ('Dashboard') niet zult gebruiken voor enig ander doel dan het bijhouden van uw eigen voortgang en de voortgang van anderen. U respecteert de privacy van anderen en voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Termijn

Dit programma loopt totdat Lendahand een bericht op deze pagina of elders op de website plaatst dat het programma niet langer van kracht is. Als een investeerder die u vóór het einde van het programma hebt doorverwezen, zijn eerste investering ontvangt, ontvangt u nog steeds een betaling voor de verwijzing.

Uw verwijzingen

U stemt ermee in (i) doorverwezen investeerders als investeerder bij Lendahand te refereren; en (ii) doorverwezen investeerders te informeren over het gebruik van Lendahand, inclusief het aanmaken van een account en het doen van investeringen via het Lendahand-platform. U mag uzelf niet vertegenwoordigen als een werknemer, tussenpersoon of agent of als bevoegd iemand van het Bedrijf. U mag geen materialen (inclusief visitekaartjes, websites of e-mailadressen) maken met een Bedrijfslogo of die een relatie of agency relatie tussen u en Lendahand impliceren. U moet echter vermelden dat u een doorverwijzende investeerder bent die investeerders aanmoedigt om op Lendahand te investeren. (iii) U stemt ermee in GEEN beleggingsadvies te geven aan doorverwezen beleggers en u NIET te vertegenwoordigen als een beleggingsadviseur of professional.

Verwijzing Couponcode delen

Verwijzing codes mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en alleen worden gedeeld met persoonlijke connecties die het waarderen om deze uitnodigingen te ontvangen. Verwijzing codes mogen niet worden gepubliceerd of gedistribueerd als er geen redelijke basis is om aan te nemen dat alle of de meeste ontvangers persoonlijke vrienden zijn (zoals kortingswebsites, Reddit of Wikipedia).

U stemt ermee in en verklaart dat u verwijzingsmethoden en -technieken zult gebruiken die mensen zullen waarderen en die legaal zijn. U dient alleen contact op te nemen met mensen die u toestemming hebben gegeven om gecontacteerd te worden. U stemt ermee in en verklaart dat u altijd de privacy van anderen respecteert (d.w.z. geen spam), eerlijk, open en transparant bent over wie u bent en wat u aanbiedt (d.w.z. niet misleidt). Zorg ervoor dat u vrienden en anderen die u uitnodigt om een investeerder te worden bij Lendahand vertelt om de voorwaarden te controleren die op hen van toepassing kunnen zijn en dat u hen informeert over wat er nodig is om een ​​verantwoordelijke investeerder te zijn. Meer details zijn beschikbaar op risico's.

U stemt ermee in dat u geen accounts aanmaakt, investeringen doet namens doorverwezen beleggers en dat u niet in aanmerking komt voor betalingen als u zich niet houdt aan deze voorwaarden voor het Lendahand vriendenprogramma.

Betaling

Als u in de EU bent gevestigd, ontvangt u €25 voor de eerste investering die wordt voltooid door een doorverwezen investeerder.. Als u buiten de EU bent gevestigd, ontvangt u het equivalent in uw lokale valuta (d.w.z. de valuta van de betaalmethode die u hebt geselecteerd voor betalingen). Waar van toepassing, wordt het equivalent in lokale valuta berekend met behulp van een basis wisselkoers, voor valutaconversie met behulp van gegevens van een of meerdere derde partijen, zoals OANDA. We werken de basis wisselkoers regelmatig bij, maar deze is mogelijk niet identiek aan de realtime marktkoers.

Om in aanmerking te komen voor eventuele uitbetalingen, moet de eerste ontvangen investering van de doorverwezen investeerder een waarde (exclusief kosten, belastingen en speciale aanbiedingen) hebben van minimaal € 50 EUR (of het equivalent in uw lokale valuta). De doorverwezen investeerder heeft 60 dagen vanaf de datum waarop hij wordt uitgenodigd om zijn eerste investering te voltooien om de betaling te verdienen.

Alle doorverwezen investeerders moeten nieuwe Lendahand investeerders zijn. Er wordt geen uitbetaling gedaan voor investeringen die zijn gemaakt door huidige of voormalige Lendahand-investeerders, of voor investeringen die zijn gedaan door familie of vrienden van de doorverwezen investeerder, of voor investeringen waarbij de doorverwezen belegger hetzelfde adres heeft als u, of de dezelfde bankrekening gegevens. Uitbetalingen worden binnen 30 dagen na elk in aanmerking komende investering gedaan via het uitbetalingsmechanisme dat u op uw Lendahand-account aanwijst. De Servicevoorwaarden van Lendahand zijn van toepassing op elke uitbetaling van het Programma.

Uitbetalingen worden uitsluitend door Lendahand bepaald. Lendahand behoudt zich het recht voor om rechtsmiddelen aan te wenden, inclusief weigering van betaling of annulering van uw account, als fraude, manipulatie of andere schendingen van de Servicevoorwaarden van Lendahand of deze Voorwaarden worden vermoed.

Aanvullende acties en programma's

Van tijd tot tijd kan Lendahand aanvullende incentives en programma's publiceren die van toepassing zijn op bepaalde markten. Dergelijke aankondigingen bevatten specifieke informatie over de vereisten voor het ontvangen van dergelijke prikkels op die markt.

Aard van de relatie

U erkent en gaat ermee akkoord dat het een fundamentele conditie en voorwaarde is voor uw deelname aan het Programma dat u geen werknemer, tussenpersoon of agent van het Bedrijf bent en dat u zich niet zult voordoen als, of iemand een reden geeft om te geloven, dat u een werknemer, tussenpersoon of agent van het bedrijf bent. U stemt ermee in dat niets in uw deelname wordt geïnterpreteerd als het aangaan van een dienstverband of agency relatie tussen het Bedrijf en u.

Vergoeding

U zult Lendahand verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en onkosten (inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten en andere professionals) die voortvloeien uit of resulteren door uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag met betrekking tot uw deelname aan het programma.

Beëindiging

Lendahand kan uw deelname aan het Programma op elk gewenst moment beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden. De rechten en plichten van de partijen onder deze Voorwaarden blijven van kracht na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst.

Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Lendahand aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook in verband met deze Overeenkomst, zelfs als het bedrijf van tevoren op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf jegens u in verband met deze Overeenkomst het totale bedrag overschrijden van de betalingen die het Bedrijf aan u heeft gedaan in overeenstemming met deze Overeenkomst.

Wijziging

Lendahand behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het programma op elk gewenst moment te wijzigen door een update op deze pagina te plaatsen. Door het Dashboard te gebruiken of doorverwezen Beleggers te werven, gaat u ermee akkoord dat de Voorwaarden voor u aanvaardbaar en bindend zijn. Als de gewijzigde voorwaarden niet acceptabel voor u zijn, dient u te stoppen met het gebruik van het Dashboard en uw deelname aan het Programma te beëindigen.