3 vormen van microfinanciering die Afrikaanse ondernemers vooruit helpt

Geschreven door Charity Nyawira op 22 november 2023

Maar liefst 80% van de banen in Afrika zijn terug te vinden bij micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Deze bedrijven zorgen voor het inkomen van miljoenen mensen en stimuleren de economieën van veel Afrikaanse landen. Helaas kampen de meeste MKB’s met een tekort aan financieringsmogelijkheden. Hun onvoorspelbare cashflow zorgt ervoor dat leninggevers hoge rentetarieven aanrekenen, en dat maakt het aangaan van een lening voor velen lastig.

Leningen van microfinancieringsinstellingen (MFI's) helpen om deze kloof in financiering te dichten. Via MFI-leningen kunnen ondernemers met een laag inkomen de benodigde goederen kopen voor hun kleine bedrijven en op termijn financiële onafhankelijkheid bereiken.

De Lendahand-crowd heeft al tal van Afrikaanse MFI's geholpen die zich richten op het maken van sociale impact. Zij zorgen er met hun activiteiten voor dat deze kleinschalige ondernemers  voorzien zijn van het nodige kapitaal om te groeien en hun bedrijven te runnen. Het investeringsteam van Lendahand evalueert elke MFI gedurende enkele maanden tot een jaar voordat ze hun projecten op het crowdfundingplatform aanbieden. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de financiering de meest behoeftige ondernemers bereiken.

De groei en het bestaan van het MKB leveren een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen armoede in gezinnen. Drie specifieke soorten microkredieten maken een enorm verschil op grotere schaal, namelijk: groepsleningen, landbouwleningen en werkkapitaalleningen voor bedrijven die essentiële goederen en diensten aan de gemeenschap leveren.

 

1.Groepsleningen

Groepsleningen zijn een doorbraak voor individuele ondernemers die niet in aanmerking komen voor financiering, bijvoorbeeld als ze niet genoeg onderpand kunnen bieden voor hun lening.

Om ook groeikansen te bieden aan deze ondernemers, verstrekken microfinancieringsinstellingen groepsleningen aan een groep (vrouwelijke) ondernemers (meestal 5-20 leden). Dergelijke groepen sparen vaak gezamenlijk, wat de toegang tot leningen vergemakkelijkt. Met groepsleningen profiteren meerdere individuen en gezinnen tegelijk, wat de economische groei rondom een gemeenschap vergroot.

Groepsleningen dragen bij aan gedeelde welvaart

Groepsleningen zijn een uitstekende manier om de positie van vrouwen in de maatschappij te versterken, vooral in de laagopgeleide bevolkingsgroep. Een studie over "Groepskrediet als bron van vrouwenempowerment" toonde aan dat minder goed opgeleide vrouwen zich comfortabeler voelen bij het lenen als ze dit in groep doen. 29% van deze vrouwen heeft een grotere kans op het slagen van haar ondernemerschap wanneer ze deel uitmaken van een groep.

Bovendien veranderen groepsleningen ook de sociale perceptie van vrouwen. Zo kregen volgens de studie Tanzaniaanse vrouwen meer zelfvertrouwen en respect door bij te kunnen dragen aan het gezinsinkomen.

 

Je steentje bijdragen? U&I Microfinance, KWFT, en Fortune Credit zijn in Kenia enkele succesvolle Afrikaanse groepsmicrokredietprojecten die je kunt steunen via Lendahand.

 

2. Leningen voor werkkapitaal voor bedrijven die essentiële goederen en diensten leveren

In uiterst afgelegen gebieden zijn basisbehoeften zoals water, gezondheidszorg en verse voedingsmiddelen een luxe voor de bewoners. Het financieren van bedrijven die essentiële goederen en diensten in deze gebieden kunnen leveren, geeft waardigheid en een verhoogde levensstandaard aan deze bewoners.

Drogistrijen en apotheken

Het is niet ongebruikelijk om mensen die in afgelegen gebieden wonen lange afstanden te zien lopen om toegang te krijgen tot gezondheidszorgen. Apotheken en privé zorgpraktijken in dergelijke gebieden zijn belangrijk om de gezondheidskloof te verkleinen. Studies hebben aangetoond dat dankzij deze faciliteiten het sterftecijfer daalt en de lokale gezondheid verbetert.

Een onderzoek in Nigeria liet zien dat 58% van de mensen naar privéklinieken en apotheken gaat voor gezondheidsadvies, terwijl 40% daarvoor naar ziekenhuis van de overheid gaat. In Oeganda is het verschil nog aanzienlijk groter. Daar geeft 41% van de mensen de voorkeur aan privéklinieken terwijl slechts 17% zich tot overheidsziekenhuizen wendt.

Enkele van de microfinancieringsinstellingen op Lendahand versterken deze vitale gemeenschapsdiensten door ook bedrijven in de gezondheidszorg te financieren, zoals Ecopharm Limited en Walgreen Pharmacy. Het microkrediet aan Ecopharm hielp het bedrijf zijn activiteiten uit te breiden in gebieden met lage inkomens en een groothandel te openen om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen te vergroten. Door 's avonds laat medicijnen aan te bieden, zorgt Walgreen er op zijn beurt voor dat mensen op eender welk moment toegang hebben tot gezondheidszorg.

Kruideniers- en graanwinkels

Kruidenierswinkels in landelijke gebieden zorgen ervoor dat gezonde voeding ook daar beschikbaar is. 

Microkredieten stellen kruidenierswinkeliers in staat hun assortiment uit te breiden, zodat ze goederen in bulk kunnen aankopen en kunnen besparen op de hoge transportkosten vanuit de steden. Kruidenierswinkels dragen ook bij aan een betere levensstandaard en de economische groei van gemeenschappen door:

  • Het elimineren van de noodzaak om te reizen, het besparen van tijd en geld en het verminderen van de milieueffecten van transport;
  • Het ondersteunen van lokale boeren en leveranciers en het creëren van banen;
  • Het aantrekken van nieuwe bewoners en bedrijven naar het platteland, wat leidt tot een bloeiende gemeenschap;
  • Het leiden tot de oprichting van andere bedrijven, zoals restaurants en cafés.

Granen zijn essentieel voor voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika. Het is voor de armste mensen het meest voedzame voedsel wat beschikbaar is. Onderzoek wijst uit dat de belangrijkste granen, zoals rijst, maïs en tarwe, meer dan 40% van de totale calorieën en eiwitten leveren, wat meer is dan vis, melk, eieren en tarwe samen.

In gebieden waar sprake is van seizoensgebonden hongersnood tijdens droge seizoenen, zorgt de ondersteuning van opslag- en verkoopbedrijven van granen voor een continue aanvoer van gezond en voldoende voedsel voor gemeenschappen. Het via Lendahand opgehaalde financieringskapitaal heeft ondernemers en gemeenschappen beïnvloed door verschillende kruideniers- en graanbedrijven in Afrika te financieren via partner-MFI's.

Via de microfinancieringsinstelling U&I kon Theresia bijvoorbeeld de nodige financiering veiligstellen om haar graanwinkel te openen in Nairobi, Kenia. Lees hier meer over haar verhaal.

 

 

3. Agriloans voor landbouwers

Afrikaanse kleinschalige plattelandsboeren vormen de basis van het voedselsysteem in Afrika, maar miljoenen van hen leven in armoede en worstelen met de gevolgen van de klimaatverandering. Ongeveer 25-30% van het BBP in Kenia, Rwanda, Tanzania, Oeganda en Zambia komt uit de landbouw, maar deze landen vertegenwoordigen slechts 2-7% van totale bankleningen.

Dankzij leningen gericht op de landbouw kunnen boeren en zakenmensen beter gebruik maken van het land, wat leidt tot voedselzekerheid, verbeterde levensomstandigheden en groeiende plattelands- en nationale economieën. Onder deze agriloans verstaan we:

  • Verwerving van landbouwgrond (zoals de Luwana Women Group loan van Lendahand);
  • Landbouwapparatuur zoals zonnepompen en graafmachines voor het graven van vijvers en irrigatiesystemen;
  • Aankoop van landbouwinputs;
  • Verwerking van landbouwproducten (zoals de Lendahand-lening aan Rabboni Group Limited maïsmaalbedrijf);
  • Toegang geven tot of creëren van markten voor landbouwproducten (zoals de Yak Fair Trade-lening van Lendahand).

 

Investeer via Lendahand en financier impactvolle bedrijven

Lendahand beoordeelt MFI’s zodat ze betaalbare leningen kunnen aanbieden aan bedrijven die het nodig hebben.

Dankzij onze geweldige investeerders ondersteunen we kleine bedrijven om te groeien van informele naar formele ondernemers die hun levensstandaard en die van hun gemeenschappen verbeteren. Doe mee aan deze positieve verandering door vandaag in één van onze projecten te investeren.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.