Risico's

funding gap emerging markets

Verdiep je voordat je investeert altijd in de risico's die gepaard kunnen gaan met investeren via crowdfunding. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert nadrukkelijk om niet meer dan 10 % van jouw vrij belegbaar vermogen te investeren via crowdfunding. Ook spreiding van gelden over verschillende projecten en crowdfunding websites wordt ten zeerste aanbevolen.

Investeren via lokale partners

Indien je via een lokale partner investeert, dekt de lokale partner in eerste instantie het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze lokale partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door:

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden. Mocht een lokale partner evenwel toch failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) jouw geld niet terugkrijgt.

Bekijk de overzichtspagina van lokale partners voor alle partners waar Lendahand een contract mee heeft afgesloten.

 

Direct investeren

Als je direct investeert in een bedrijf en dus niet via een lokale partner, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van een directe investering aan een bedrijf is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's. Mocht een onderneming waaraan je direct geld uitleent failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) jouw geld niet terugkrijgt.

Lendahand voert altijd zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening. Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als hulpmiddel voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

 

Co-investering

Indien je kiest voor een investering samen met een gerenommeerde partij die de selectie en monitoring doet, hangt het risico tot op zekere hoogte af van het contract dat is afgesloten met de co-financing partner. Lendahand probeert altijd senior te zijn (Lendahand investeerders worden als eerste terugbetaald indien er sprake is van een dreigend faillissement), maar dat is niet altijd mogelijk. De risico/rendementsverhouding wordt vastgesteld door de co-financing partner.

Mocht het project of bedrijf waarin gezamenlijk is geïnvesteerd failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) jouw geld niet terugkrijgt.