Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 30 juni 2019. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
 • Totale investeringen
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €54.456.600
 • €44.342.600
 • €10.114.000
 • 100,00%
 • Totaal afgelost
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €27.578.560
 • €25.027.970
 • €2.550.590
 • 50,64%
Afgeboekt/defaults*€1.219.5952,24%
Nog af te lossen€25.658.44447,12%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerLandUitstaand bedrag
MilaapIndia€2.193.458
Golomt BankMongolië€1.796.623
Opportunity BankOeganda€1.656.900
FinancialAccessKenia€1.371.100
SollatekKenia€1.331.250
LulalendZuid-Afrika€961.650
upOwaKameroen€940.625
VitaliteZambia€840.000
KreditCambodja€832.124
SolarWorks! Mozambique€772.500
candi solar AGIndia€750.000
EFC UgandaOeganda€471.600
Sistema.bioMexico€462.500
Eclof ColombiaColombia€421.661
MAXIMACambodja€407.585
BNFKenia€323.908
SolarNowOeganda€306.250
MDF West Africa Ghana€300.000
ECS ZambiaZambia€300.000
NPFCFilipijnen€270.115
MoringawayZambia€265.400
WEnergyFilipijnen€250.000
AzuriKenia€247.500
SunTransferKenia€100.000
CrystalGeorgië€96.179
UmatiKenia€70.200
ABii NationalGhana€62.500
Vision Fund MongoliaMongolië€46.607
Agora MicrofinanceZambia€14.000

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€25.658.444100,00%
Geen achterstand ***€25.288.32898,56%
 • €370.115
 • €270.115
 • €100.000
 • 1,44%
 • 1,05%
 • 0,39%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis7,80%
Minus defaults2,24%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand3,28%
Gemiddeld netto rendement voor investeerders op jaarbasis2,28%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen100.268
Aantal projecten aangeboden2.545
Aantal projecten gefinancierd2.545
Totaal uitbetaalde rente€1.378.058
Nog uit te betalen rente€937.582

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.