Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 30 april 2018. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
Totale investeringen€26.943.350100,00%
Minus totaal afgelost€13.053.75448,00%
Minus afgeboekt/defaults*€00,00%
Nog af te lossen€13.889.59552,00%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerUitstaand bedrag
Kredit€2.098.454
Milaap€1.563.575
FinancialAccess€1.162.400
OBUL€1.006.300
SimGas€943.567
Eclof Colombia€916.105
MAXIMA€845.710
Sollatek€731.666
Azuri€495.000
NPFC€461.108
Sistema.bio€450.000
Umati€450.000
SolarWorks! Trading€400.000
WEnergy€333.333
VFM€317.783
BNF€304.599
NewLight Africa Ltd.€300.000
Golomt Bank€269.800
NM€206.200
AMZ€160.366
SunTransfer€150.000
Crystal€148.950
ABii€125.000

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€13.889.595100,00%
Geen achterstand ***€13.428.48796,68%
Wel achterstand **€461.1083,32%
NPFC€461.1083,32%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis7,21%
Minus defaults0,00%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,82%
Gemiddeld effectief rendement voor investeerders op jaarbasis4,38%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen61.291
Aantal projecten aangeboden2.154
Aantal projecten gefinancierd2.154
Totaal uitbetaalde rente€652.982
Nog uit te betalen rente€833.265

* Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien, dan wel meer dan 365 dagen achterstand in betaling kennen. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht of de 365 dagen betalingsachterstand zijn overschreven.

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.