Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 31 december 2018. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
 • Totale investeringen
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €42.763.569
 • €35.691.650
 • €7.071.919
 • 100,00%
 • Totaal afgelost
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €19.953.769
 • €18.994.407
 • €959.362
 • 47,00%
Afgeboekt/defaults*€00,00%
Nog af te lossen€22.809.79953,00%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerLandUitstaand bedrag
MilaapIndia€2.180.329
Opportunity BankOeganda€1.649.650
FinancialAccessKenia€1.325.375
KreditCambodja€1.287.077
Golomt BankMongolië€1.217.927
SollatekKenia€1.167.083
SimGasKenia€919.595
SolarWorks! Mozambique€786.667
Eclof ColombiaColombia€637.185
MAXIMACambodja€578.897
SolarNowOeganda€575.000
upOwaKameroen€465.625
VitaliteZambia€400.000
Sistema.bioMexico€375.000
AzuriKenia€371.250
WEnergyFilipijnen€333.333
BNFKenia€328.274
LulalendZuid-Afrika€302.600
NewLight AfricaKenia€300.000
MDF West Africa Ghana€300.000
NPFCFilipijnen€289.419
UmatiKenia€255.000
CrystalGeorgië€141.664
Vision Fund MongoliaMongolië€109.714
SunTransferKenia€100.000
ABii NationalGhana€93.750
Nusa MakmurIndonesië€47.525
Agora MicrofinanceZambia€38.670
MoringawayZambia€0

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€22.809.799100,00%
Geen achterstand ***€21.300.78593,38%
 • €1.509.014
 • €289.419
 • €919.595
 • €300.000
 • 6,62%
 • 1,27%
 • 4,03%
 • 1,32%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis6,69%
Minus defaults0,00%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,17%
Gemiddeld effectief rendement voor investeerders op jaarbasis4,51%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen79.128
Aantal projecten aangeboden2.378
Aantal projecten gefinancierd2.378
Totaal uitbetaalde rente€1.069.897
Nog uit te betalen rente€871.399

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.