Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 31 oktober 2018. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
Totale investeringen€33.168.350100,00%
Minus totaal afgelost€16.810.81751,00%
Minus afgeboekt/defaults*€00,00%
Nog af te lossen€16.357.53249,00%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerUitstaand bedrag
Milaap€2.076.941
OBUL€1.560.425
Kredit€1.549.743
FinancialAccess€1.476.650
Sollatek€1.071.458
SimGas€918.528
Golomt Bank€895.566
SolarWorks! Trading€708.333
Eclof Colombia€684.793
MAXIMA€645.783
Sistema.bio€525.250
upOwa€500.000
Umati€445.000
Azuri€400.312
WEnergy€383.333
NPFC€318.420
Lulalend€302.600
NewLight Africa Ltd.€300.000
BNF€295.741
SolarNow€270.500
VITALITE Zambia Ltd.€200.000
VFM€157.946
Crystal€148.645
SunTransfer€100.075
NM€95.450
ABii€93.750
AMZ€64.262

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€16.357.532100,00%
Geen achterstand ***€15.120.58292,44%
Wel achterstand **€1.236.9497,56%
NPFC€318.4201,95%
SimGas€918.5285,62%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis6,75%
Minus defaults0,00%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,29%
Gemiddeld effectief rendement voor investeerders op jaarbasis4,46%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen74.152
Aantal projecten aangeboden2.323
Aantal projecten gefinancierd2.323
Totaal uitbetaalde rente€940.359
Nog uit te betalen rente€843.386

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.