Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 31 juli 2018. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
Totale investeringen€30.068.650100,00%
Minus totaal afgelost€14.417.68348,00%
Minus afgeboekt/defaults*€00,00%
Nog af te lossen€15.650.96652,00%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerUitstaand bedrag
Kredit€1.735.686
Milaap€1.733.816
OBUL€1.385.525
FinancialAccess€1.095.800
SimGas€923.812
Sollatek€877.916
Eclof Colombia€831.292
MAXIMA€743.231
SolarWorks! Trading€733.333
Golomt Bank€586.308
Azuri€495.000
Umati€475.000
SolarNow€450.000
Sistema.bio€450.000
WEnergy€416.666
NPFC€374.034
BNF€367.908
Lulalend€302.600
NewLight Africa Ltd.€300.000
upOwa€275.000
VFM€238.338
Crystal€192.250
SunTransfer€150.000
ABii€125.000
NM€111.550
AMZ€100.729

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€15.650.966100,00%
Geen achterstand ***€15.276.93297,61%
Wel achterstand **€374.0342,39%
NPFC€374.0342,39%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis6,93%
Minus defaults0,00%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,49%
Gemiddeld effectief rendement voor investeerders op jaarbasis4,45%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen67.636
Aantal projecten aangeboden2.233
Aantal projecten gefinancierd2.233
Totaal uitbetaalde rente€796.009
Nog uit te betalen rente€809.750

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.