Financiering voor duurzame ontwikkeling op het Keniaanse platteland met Fortune Credit

Geschreven door Lynn Hamerlinck op 14 augustus 2023

Voor wie op het platteland in Kenia woont, blijft het verkrijgen van financiële middelen en schone energie een uitdaging. Microfinancieringsinstelling Fortune Credit werkt hard om het tij te keren voor plattelandsbewoners. Met hun projecten op Lendahand kan Fortune Credit het leven van kleine boeren en hun gemeenschappen helpen verbeteren. 

Fortune Credit richt zich met haar activiteiten op twee hoofddoelen: Kenianen voorzien van financiering om economische groei te stimuleren en het faciliteren van duurzaamheid door kooktoestellen op schone energie beschikbaar te stellen voor gezinnen op het platteland.

Fortune Credit richt zich op de welvaart van boeren en werkt ook aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering om hun toekomst veilig te stellen.

 

Armoede in Kenia 

In 2022 leefde 18 procent van de Keniaanse bevolking onder de armoedegrens van 1,90 U.S. dollar per dag. Concreet betekent dit dat meer dan 8,9 miljoen Kenianen in extreme armoede leeft, de meesten van hen bevinden zich op het platteland. Het land herstelt zich langzaam van de toegenomen armoede die te wijten is aan de coronapandemie.

 

Hoe financiering boeren weerbaar maakt

Boerin Mary worstelde lange tijd aan het ontkomen uit de greep van armoede. Net als veel andere boeren met een laag inkomen was Mary niet in staat om haar land op tijd te bewerken en er vervolgens voldoende inkomen uit te genereren. Haar leven nam echter een wending toen Fortune Credit hun garantieprogramma in haar gemeenschap introduceerde.

Jarenlang raakten boeren zoals Mary in de vergetelheid en bleven zij achter zonder toegang tot hulpbronnen, organisaties en financiering. Zonder de nodige middelen zoals meststoffen en kwaliteitsvolle zaden, kon Mary haar akker helemaal niet of niet op tijd beplanten. Geen planten betekent geen oogst, wat al snel leidt tot een zeer laag inkomen.

Om boeren kansen te geven die de gemeeschap uit de plattelandsarmoede helpt breken, biedt Fortune Credit hen de nodige financiering. Ook staan ze hen bij met advies over hoe en waar kwaliteitsmeststof en zaden aan te schaffen. Op deze manier gaat het zaaiseizoen niet onbenut voorbij.

 

Ondernemers mentaliteit aanwakkeren

De steun van Fortune Credit verandert de houding van boeren zoals Mary, brengt optimisme en boost de ondernemersmentaliteit. Het helpt boeren om hun inkomen beter te voorspellen en landbouw te zien als een betrouwbare investering om hun gezin te onderhouden. Zo krijgen deze boeren meer vertrouwen om zich echt in te zetten voor het verbouwen van hun land, bodemerosie te proberen voorkomen en de stabiliteit binnen hun gezin en gemeenschap te verbeteren. Uiteindelijk wordt zo het gecombineerde doel van Lendahand en Fortune Credit bereikt om armoede effectief te bestrijden.

Maar wat doe je als er moeilijke tijden aanbreken? Zelfs als je hard werkt en doorzet, heeft klimaatverandering verwoestende effecten op het Afrikaanse continent. Droogtes, bosbranden en overstromingen leiden vaak tot het verlies van gewassen en vee voor boeren op het platteland. Fortune Credit heeft hiervoor een donatiesysteem opgezet waarmee ze getroffen boeren direct financieel kunnen helpen. Het systeem triggert aanvragen voor donaties in geval van calamiteiten op een transparante en controleerbare manier.

In samenwerking met DIVA Technologies AG en Shamba Network heeft de voorwaardelijke donatiecampagne van Fortune Credit als doel om miljoenen mensen te helpen die getroffen zijn door klimaatrampen en hen een economische reddingslijn te bieden wanneer ze die het hardst nodig hebben.

 

Koken op schone energie

Bovendien spant Fortune Credit zich ook in om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. De MFI maakt een opmerkelijk verschil in het leven van plattelandsbewoners in Kenia door schone kookoplossingen aan te bieden, met name biogas. Deze hernieuwbare en koolstofneutrale energiebron verkrijg je door de fermentatie van organisch afval zoals koeienpoep in biovergisters, waarbij het uitgestoten gas rechtstreeks naar de kooktoestellen wordt geleid.

 

 

Joyce, bijvoorbeeld, moest vroeger elke dag met moeite brandhout zien te verzamelen om maaltijden voor haar gezin te koken. Haar ochtenden begonnen bij het krieken van de dag voor het klaarmaken van het ontbijt. Deze onbetaalde, uitputtende werkdagen eisten een tol op haar fysieke en mentale welzijn. Alles veranderde voor Joyce toen ze via Fortune Credit toegang kreeg tot een biogasfornuis.

Met de steun van het Clean Cooking Program kon Joyce in 2021 thuis een biogasvergister installeren. Fortune Credit gaf haar een lening van Ksh70,000 (ongeveer 450 euro) om dit mogelijk te maken. Nu hoeft ze niet langer in een met rook gevulde keuken te koken.

Naast de persoonlijke voordelen maakt dit ook een groot verschil op het leven van haar gezin. Haar kinderen hebben nu meer tijd om kind te zijn, omdat hun dagen niet meer gevuld zijn met het sprokkelen van hout. 

CEO & Oprichter van Fortune Credit, Janet Kuteli, heeft als ambitie om tegen 2024 maar liefst 10.000 gezinnen op te nemen in het Clean Cooking Program. Je kunt Fortune Credit helpen dit doel te bereiken met een investering in hun crowdfundingprojecten op Lendahand.

Investeren ondersteunt de inspanningen van Fortune Credit rechtstreeks. Help jij het leven van Kenianen positief te veranderen en bij te dragen aan een groenere en gezondere toekomst voor vele gezinnen op het platteland? Bezoek hier onze projectpagina voor de projecten van Fortune Credit.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.