Portfolio Overzicht

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 31 augustus 2021. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
 • Totale investeringen
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €106.048.100
 • €80.766.800
 • €25.281.300
 • 100,00%
 • Totaal afgelost
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €66.801.857
 • €54.401.857
 • €12.400.000
 • 62,99%
 • Afgeboekt/defaults*
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €1.539.588
 • €1.469.588
 • €70.000
 • 1,45%
Nog af te lossen€37.706.65435,56%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerLandUitstaand bedrag
Funding SocietiesIndonesië€2.648.750
REDAVIA GmbHGhana€2.321.624
EFC UgandaOeganda€2.252.441
SollatekKenia€1.658.354
Mikro KapitalMoldavië€1.400.250
Fortem HoldingsKenia€1.385.000
MilaapIndia€1.079.712
Sistema.bioMexico€1.022.259
BWISEEcuador€1.000.000
SokoKenia€936.523
MiCreditoNicaragua€935.750
upOwaKameroen€836.341
Golomt BankMongolië€814.168
LulalendZuid-Afrika€757.000
YAKRwanda€750.000
Phillip Bank Cambodja€746.253
KoriPeru€693.000
SolarWorks! Mozambique€626.967
VitaliteZambia€588.300
MoringawayZambia€546.258
candi solar AGIndia€485.000
ECS ZambiaZambia€425.000
First Finance Cambodja€400.000
FinancialAccessKenia€372.400
BNFKenia€162.883
SolarNowOeganda€157.500
Eclof ColombiaColombia€101.252
SunTransferKenia€100.000
UmatiKenia€32.044

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€37.706.654100,00%
Geen achterstand ***€32.961.19487,41%
 • €4.745.459
 • 12,59%
 • 0,27%
 • 0,49%
 • 0,08%
 • 3,24%
 • 0,42%
 • 0,99%
 • 0,27%
 • 1,66%
 • 1,56%
 • 1,13%
 • 2,48%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis7,45%
Minus defaults1,45%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,85%
Gemiddeld netto rendement voor investeerders op jaarbasis3,14%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen186.498
Aantal projecten aangeboden2.938
Aantal projecten gefinancierd2.858
Totaal uitbetaalde rente€3.262.058

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.