Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 31 augustus 2018. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
Totale investeringen€30.788.100100,00%
Minus totaal afgelost€15.132.07549,00%
Minus afgeboekt/defaults*€00,00%
Nog af te lossen€15.656.02451,00%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerUitstaand bedrag
Milaap€1.730.716
Kredit€1.654.863
OBUL€1.572.400
FinancialAccess€1.208.300
Sollatek€963.125
SimGas€923.745
Eclof Colombia€769.568
SolarWorks! Trading€733.333
MAXIMA€712.295
Golomt Bank€621.658
Azuri€462.750
Sistema.bio€450.000
Umati€445.000
SolarNow€412.500
WEnergy€383.333
NPFC€373.974
Lulalend€302.600
BNF€301.241
NewLight Africa Ltd.€300.000
upOwa€275.000
VFM€205.663
Crystal€192.250
SunTransfer€150.000
NM€95.450
ABii€93.750
AMZ€73.662

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€15.656.024100,00%
Geen achterstand ***€15.282.04997,61%
Wel achterstand **€373.9742,39%
NPFC€373.9742,39%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis6,89%
Minus defaults0,00%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,45%
Gemiddeld effectief rendement voor investeerders op jaarbasis4,44%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen69.329
Aantal projecten aangeboden2.257
Aantal projecten gefinancierd2.257
Totaal uitbetaalde rente€838.201
Nog uit te betalen rente€829.506

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.