Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 31 december 2019. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
 • Totale investeringen
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €69.315.500
 • €54.995.000
 • €14.320.500
 • 100,00%
 • Totaal afgelost
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €37.236.643
 • €31.910.843
 • €5.325.800
 • 53,72%
Afgeboekt/defaults*€1.219.5951,76%
Nog af te lossen€30.859.26044,52%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerLandUitstaand bedrag
LulalendZuid-Afrika€2.272.525
MilaapIndia€2.265.112
Golomt BankMongolië€2.023.673
SollatekKenia€1.495.667
Opportunity BankOeganda€1.473.250
REDAVIA GmbHGhana€1.136.500
VitaliteZambia€1.015.500
FinancialAccessKenia€963.925
EFC UgandaOeganda€959.172
SokoKenia€831.300
candi solar AGIndia€821.875
upOwaKameroen€808.875
SolarWorks! Mozambique€785.184
Spartan Impact FinanceZuid-Afrika€750.000
Sistema.bioMexico€712.500
MoringawayZambia€677.650
KreditCambodja€477.040
ECS ZambiaZambia€425.000
BNFKenia€330.958
NPFCFilipijnen€265.854
SolarNowOeganda€262.500
Eclof ColombiaColombia€238.210
WEnergyFilipijnen€166.667
MDF West Africa Ghana€150.000
AzuriKenia€123.750
SunTransferKenia€100.000
UmatiKenia€32.044
ABii NationalGhana€31.250
Vision Fund MongoliaMongolië€7.600
Agora MicrofinanceZambia€3.762

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€30.859.260100,00%
Geen achterstand ***€30.461.36198,71%
 • €397.899
 • €265.854
 • €32.044
 • €100.000
 • 1,29%
 • 0,86%
 • 0,10%
 • 0,32%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis7,50%
Minus defaults1,76%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,99%
Gemiddeld netto rendement voor investeerders op jaarbasis2,75%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen122.665
Aantal projecten aangeboden2.715
Aantal projecten gefinancierd2.713
Totaal uitbetaalde rente€1.748.635

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.