Investeringsportefeuille

Overzicht investeringsportefeuille Lendahand d.d. 29 februari 2020. De cijfers hieronder gaan zowel over investeringen via lokale partners, over directe investeringen als over co-financieringen. Deze pagina wordt elke 1e dag van de maand automatisch geüpdate.

Openstaande saldi

In absolute bedragen (€)Als % van totale investeringen
 • Totale investeringen
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €74.825.400
 • €57.157.000
 • €17.668.400
 • 100,00%
 • Totaal afgelost
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €40.401.735
 • €34.067.805
 • €6.333.930
 • 53,99%
 • Afgeboekt/defaults*
 • via lendahand.com
 • via lendahand.co.uk
 • €1.289.595
 • €1.219.595
 • €70.000
 • 1,72%
Nog af te lossen€33.134.06944,28%

Uitstaande investeringen per leningnemer

LeningnemerLandUitstaand bedrag
MilaapIndia€2.207.837
LulalendZuid-Afrika€2.204.350
Golomt BankMongolië€1.831.953
SollatekKenia€1.511.834
REDAVIA GmbHGhana€1.469.833
SokoKenia€1.308.550
Spartan Impact FinanceZuid-Afrika€1.080.000
VitaliteZambia€1.054.875
upOwaKameroen€993.375
FinancialAccessKenia€963.925
EFC UgandaOeganda€945.522
MoringawayZambia€860.050
candi solar AGIndia€806.250
Opportunity BankOeganda€765.050
SolarWorks! Mozambique€701.542
Sistema.bioMexico€675.000
ECS ZambiaZambia€425.000
KreditCambodja€371.220
BNFKenia€300.225
SolarNowOeganda€262.500
NPFCFilipijnen€256.504
Eclof ColombiaColombia€166.568
MDF West Africa Ghana€150.000
WEnergyFilipijnen€133.334
SunTransferKenia€100.000
Phillip Bank Cambodja€94.150
AzuriKenia€57.500
UmatiKenia€32.044
Vision Fund MongoliaMongolië€5.775

Achterstanden

 In absolute bedragen (€)Als % van totaal uitstaand
Totaal uitstaand€33.134.069100,00%
Geen achterstand ***€31.519.09495,13%
 • €1.614.974
 • €256.504
 • €32.044
 • €262.500
 • €963.925
 • €100.000
 • 4,87%
 • 0,77%
 • 0,10%
 • 0,79%
 • 2,91%
 • 0,30%

Rendement

In procenten
Gemiddelde rente ontvangen van leningnemers op jaarbasis7,45%
Minus defaults1,72%
Minus kosten0,00%
Minus gemiddelde marge Lendahand2,99%
Gemiddeld netto rendement voor investeerders op jaarbasis2,74%

Overige statistieken

Eerste investering 5 maart 2013
Totaal aantal investeringen128.337
Aantal projecten aangeboden2.737
Aantal projecten gefinancierd2.724
Totaal uitbetaalde rente€1.876.743

*Met het totaal aan afgeboekte bedragen (ook wel: ‘defaults’) worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders en dus als afboeking worden gezien. Daarbij is gedeeltelijke afboeking van leningen mogelijk indien er gedeeltelijke aflossing heeft plaatsgevonden. Een faillissement hoeft niet per definitie een afboeking te betekenen indien naar redelijke verwachting de lening dankzij uitwinning alsnog kan worden afgelost (maar dient wel per definitie als afboeking te worden gezien als er redelijkerwijs geen aflossing kan worden verwacht).

** Met een betalingsachterstand van >45, >90 of >180 dagen wordt bedoeld de optelsom van alle nog te betalen bedragen (uitstaand vermogen) bij leningen waarvan de leningnemer minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. (bron: Branchvereniging Crowdfunding Nederland)

*** Inclusief achterstanden < 45 dagen

Lendahand hecht veel waarde aan een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met Branchevereniging Nederland Crowdfunding afspraken gemaakt over het weergeven van de status van financieringen via ons platform. Let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.