Het economisch en sociaal potentieel in Centraal-Azië benutten

Geschreven door Chiara Capodacqua op 15 november 2023

Een tijdje geleden worstelde boer Abdurahmonov nog met dezelfde dromen en uitdagingen als velen van ons ook hebben: hij verlangde naar financiële stabiliteit en een betere toekomst voor zijn gezin. Hij wist dat een extra stuk land voor zijn boerderij kopen zijn productie en inkomen aanzienlijk zouden kunnen verhogen. Maar door het gebrek aan financiering voor dat stuk land dacht hij nooit zijn doel te kunnen bereiken. 

Tot op een dag Abdurahmonov een kans zag en een sprong in het diepe waagde. Met een kleine lening bij lokale microfinancieringsinstelling Oxus kocht hij dat gedroomde stuk land. Deze beslissing zette een reeks gebeurtenissen in gang die zijn boerderij in Tadzjikistan deden floreren. 

Als investeerder bij Lendahand geloof jij ook in het potentieel van vaak onderbediende lokale ondernemers in opkomende landen in Zuid-Amerika, Afrika, en de stedelijke en landelijke gebieden van Centraal-Azië. Ondanks de aanhoudende uitdagingen waar de bevolking in deze regio’s voor staan, is er veel economisch en sociaal potentieel wat we kunnen aanpakken.

 

Het Economische en Sociale Potentieel

Terug naar de basis. Centraal-Azië is een subregio van Azië die zich uitstrekt van de Kaspische Zee in het westen tot het westen van China in het oosten. Je vindt er de landen Kazachstan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië en Turkmenistan, die vroeger tot de Sovjet-Unie behoorden. In 1990 werden deze republieken onafhankelijk en sindsdien zijn er geleidelijk aan hervormingen doorgevoerd om een markteconomie te bereiken en hun concurrentievermogen te vergroten.

Centraal-Azië trekt voornamelijk de aandacht met zijn economisch potentieel, grotendeels gedreven door de rijke natuurlijke bronnen aan olie, aardgas, mineralen en landbouwgrond.

Ongeveer 60% van het grondgebied is woestijnland waar geen landbouw mogelijk is, en vanwege de zeer droge klimatologische omstandigheden leeft de bevolking er ongelijk verspreid.

Toch maakt de geografische ligging het een sleutelregio in de wereldhandel. Als ontmoetingspunt van Europa, Azië en het Midden-Oosten leidt Centraal-Azië tot de ontwikkeling van belangrijke transportroutes, zoals de Nieuwe Zijderoute.

Om dit economische potentieel te benutten, zijn menselijke arbeid en ondernemerschap onmisbaar. Gelukkig is er in de regio een diverse en getalenteerde beroepsbevolking die benut kan worden. Met een jonge en groeiende bevolking is er in Centraal-Azië een onbenut talent dat een duurzamere economische toekomst kan aansturen.

Daarom zijn investeringen in onderwijs en innovatie zo belangrijk. De economische groei van de regio stelt de lokale bevolking in staat om hun sociale potentieel te bereiken. Het zorgt ervoor dat gezinnen en gemeenschappen er financiële stabiliteit en welzijn kunnen bereiken.

Het potentieel van Centraal-Azië is veelbelovend; toch zijn de uitdagingen in de regio niet mals. Politieke instabiliteit, corruptie en de behoefte aan verdere economische hervormingen moeten effectief worden aangepakt om duurzame economische groei en sociaal welzijn in de regio te waarborgen. De complexe politieke geschiedenis en hervormingen die kenmerkend zijn voor de regio hebben een groeiende kloof in financiële toegang en sociale ongelijkheden onderstreept voor veel onderbediende mensen.

 

COVID sloeg hard toe: Toegenomen werkloosheid en ongelijkheid 

Tijdens COVID-19 heeft de tijdelijke sluiting van verscheidene midden- en kleinbedrijven geleid tot een geleidelijke toename van werkloosheid, een daling van de inkomens, en een toename van armoede en ongelijkheid in Centraal-Azië. Specifieker, de quarantaineperiode die de MKB's in de regio ervoeren, heeft de problemen die ze al hadden verergerd.

Ook gendergelijkheid kreeg een klap. De effecten van de pandemie waren hard voor vele bedrijven waar voornamelijk vrouwelijke werknemers tewerkgesteld waren. Het heeft bij veel vrouwen geleid tot een grote vermindering in betaalde werkuren en het verliezen van hun baan. Zo rapporteerde ongeveer 72% van de door vrouwen geleide MKB's in Kirgizië dat ze hun leningen niet konden terugbetalen, vergeleken met 6!% van door mannen geleide bedrijven.

 

Is impact investeren het antwoord?

Ongeveer 96% van alle geregistreerde bedrijven in Centraal-Azië zijn micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MKM's). Ze vormen een vitaal onderdeel van de lokale economie. Desondanks zien banken leningen aan MKB's als zeer risicovol, en daarom leggen ze hoge onderpandvereisten op, waardoor deze bedrijven voor een grote uitdaging staan om te starten, te verbeteren of te blijven bestaan.

Kleine en middelgrote ondernemingen spelen een cruciale rol in het bestrijden van armoede. Ze stellen mensen in staat om ondernemers te worden, zijn vaak de belangrijkste bron van inkomen in een gezin, en dragen bij aan de welvaart van de gemeenschap.

Wil je meer ontdekken over landen in de regio? Klik door naar dit artikel over Tadzjikistan.

 

Jij bent aan zet: verhoog het potentieel van ondernemers in Centraal-Azië

Gelukkig zijn er ook veel microfinancieringsinstellingen (MFI's) actief in de regio met een sterke sociale mindset. Deze financiële instellingen bestaan om mensen met een laag inkomen de financiële middelen te bieden om de noodzakelijke goederen voor hun kleine bedrijf te kopen, te werken aan financiële onafhankelijkheid en betere levensomstandigheden.

De MFI's met een sociale missie zorgen voor financieringsmogelijkheden voor lokale micro- en kleine ondernemers. Lendahand beoordeelt MFI's zodanig om ervoor te zorgen dat ze betaalbare leningen aanbieden, en hun klanten de nodige steun bieden om formele ondernemers te worden. Zo kunnen de ondernemers de informele economie achter zich laten en krijgen ze op termijn meer groeikansen. Geschikte financiering stelt deze ondernemers in staat de lokale economie te verbeteren, banen te creëren en een weg uit de armoede te vinden.

Met impact investeringen in Centraal-Azië ondersteun je lokale bedrijven die onderbediend zijn en draag je bij aan het welzijn van mensen.

Neem bijvoorbeeld Renesans. De microfinancieringsinstelling in Oezbekistan is met zijn 13 vestigingen in alle regio's van het land bereikbaar voor de lokale bevolking. Hun doel is financiële steun te bieden aan de lokale bevolking in zowel stedelijke als landelijke gebieden. De meeste klanten van Renesans (70%) wonen in landelijke gebieden en 60% van hen zijn vrouwelijke ondernemers. Dankzij deze organisatie worden meer dan 8.000 klanten in de regio ondersteund en geholpen om financiële stabiliteit te bereiken.

In Tadzjikistan richt microfinancieringsinstelling HUMO zich op het leveren van toegankelijke financiële diensten aan mensen die in landelijke gebieden leven en stimuleert het op die manier de groei van kleine en middelgrote ondernemingen in de economisch meest uitdagende gebieden van het land.

 

Beide microfinancieringsinstellingen maken deel uit van het aanbod investeringsmogelijkheden die je in Centraal-Azië vindt op het crowdfundingplatform van Lendahand. Vind hier alle momenteel beschikbare projecten voor microfinancieringsinstellingen in Centraal-Azië.

Vragen over impact investeren in Centraal-Azië? Stuur ons een bericht op [email protected] of via onze sociale media kanalen, zoals LinkedIn.

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.