Hoe selecteert Lendahand nieuwe projecten voor op het platform?

funding gap emerging markets

Eén van de meest gestelde vragen is hoe Lendahand nieuwe projecten selecteert voor op het platform. Hoe we tewerk gaan en hoe het due diligence proces eruit ziet voor een project beschikbaar is op het platform lees je op deze pagina.

Ieder project dat wij aanbieden is ofwel voor een microfinancieringsinstelling (MFI) of onderneming:

Als crowdfundingplatform voor ondernemers in ontwikkelingslanden proberen wij een zo divers mogelijk portfolio van deze bedrijven en instellingen aan te bieden aan onze crowd-investeerders. Binnen Lendahand is het Investments Team - bestaande uit 8 personen - hiervoor verantwoordelijk. Zij werken dagelijks aan monitoren van bestaande en het vinden en screenen van nieuwe projecten voor de Lendahand-crowd.

 

Hoe gaat Lendahand te werk?

Er gaat een grondig onderzoek vooraf aan het toelaten van een financiële instelling of bedrijf op het Lendahand-platform. Als sociale onderneming plaatsen wij kwaliteit boven kwantiteit. Hierdoor duurt het soms maanden (tot een jaar) voordat een nieuwe bedrijf op het platform verschijnt. We willen hiermee zoveel mogelijk garanderen dat de financiering door de crowd ook daadwerkelijk die ondernemers bereiken die het hard nodig hebben en dat de financiering hen positief beïnvloedt.

 

Due Diligence en Goedkeuringsproces

Leningen verstrekken aan ondernemingen geschiedt enkel en uitsluitend na een uitgebreide due diligence en zowel een intern als extern goedkeuringsproces. In grote lijnen ziet dit proces er als volgt uit:

Kennismaking

1. (Digitale) kennismaking met potentiele nieuwe leningnemer, verzamelen basisinformatie

2. Check door Head of Investments bij Lendahand of de leningnemer aan de minimum kredieteisen voldoet

3. Eerste impact screening door het Impact Commitee om gemaakte impact te bepalen (*het Impact Commitee bestaat uit 4 personen, waarvan 3 personen niet in het Investments Team zitten)

4. Verzamelen documentatie:

Onderhandeling

5. Eerste onderhandeling om tot een offerte (Term sheet) te komen

6. Na akkoord van de Term sheet volgen een analyse van aangeleverde stukken uit stap 4 en due diligence-interviews (digitaal of persoonlijk) met: 

Goedkeuring

7. Tweede memo of goedkeuring van Impact Committee

8. Invullen van het kredietscoringsmodel om risico’s in te schatten

9. Opstellen van investeringsmemorandum, met onder andere: 

10. Bespreking van de investeringsmemo met het externe Credit Committee bestaande uit zeer ervaren investeringsprofessionals

11. Aanbeveling van Credit Committee en Impact Committee aan het bestuur van Lendahand (3 personen getoetst door AFM en DNB)

12. Goedkeuring van de onderneming door het bestuur

Know Your Customer en afronding

13. Verzamelen en indienen van alle Know Your Customer-stukken (KYC) en anti-witwasprocedures aan onze Payment Service Provider (Intersolve)

14. Check of het betreffende land op één van de vijf gehanteerde sanctielijsten staat, en of de bestuurders van de betreffende partner op een sanctielijst voorkomen én of (één van) de bestuurders een Politically Exposed Person (PEP) is; doorgaans gaat het dan om politiek actieve personen. 

15. Goedkeuring door Intersolve, waarna alle documentatie kan worden opgesteld die bij de nieuwe projecten wordt aangeboden. Hierna kunnen we van start. 

 

Periodieke evaluatie

Ons team evalueert de bedrijfsvoering van leningnemers periodiek opnieuw. Voordat ieder nieuw project van een onderneming van start kan, worden opnieuw verschillende checks uitgevoerd:

 

Hoe zorgt Lendahand ervoor dat ondernemers niet teveel betalen?

Het is de missie van Lendahand om armoede te bestrijden door betaalbare financiering aan te bieden aan ondernemers in opkomende landen. Met die financiering kunnen ze groeien en meer banen creëren voor de lokale bevolking. Nu is betaalbaar een rekbaar begrip in ontwikkelingslanden, maar het is voor ons van belang dat we ervan overtuigd zijn dat de MFI behapbare rentes in rekening brengt. 

In dat kader stellen we o.a. de volgende vragen aan leningnemers: 

Het is helaas onmogelijk te voorkomen dat een potentieel negatief effect door de analyse glipt, maar over het algemeen baseren we onze mening op de company policies, het vertrouwen in management waar wij uitvoerig persoonlijk contact mee hebben en het praten met klanten wanneer wij op bezoek gaan. Tijdens deze bezoeken proberen we altijd tenminste 5 willekeurig geslecteerde ondernemers te bezoeken.

Hoe dan ook, het is altijd ons streven om het voordeligste alternatief te zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar groeifinanciering. Het verdienmodel van Lendahand komt uit vergoedingen (fees) van de leningnemers. De gemiddelde marge van Lendahand bedraagt 3%, gemaximeerd op 4%.

 

Landen op sanctielijsten

Zoals vermeld in stap 13 werkt Lendahand (via Intersolve) met verschillende sanctielijsten, opgesteld door nationale en internationale toezichthouders, waarop landen als Noord-Korea, Syrië en China staan, en minstens nog 40 andere landen. Sinds 2022 heeft Lendahand een Europese crowdfunding vergunning. Voor deze vergunning is de sanctielijst van de Europese Commissie nog belangrijker geworden. Hierop staan landen als Cambodja, Oeganda en Nicaragua. Dit betekent dat wij met instellingen in deze landen momenteel geen nieuwe samenwerkingen meer kunnen aangaan, omdat er onvoldoende beleid is tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Wel kunnen de terugbetalingen van lopende projecten in deze landen gewoon doorgang vinden. Op het moment dat een land haar zaken hieromtrent weer op orde heeft, verdwijnt het land van de lijst en is het voor ons weer mogelijk om in dat land actief te worden. 

 

Terugbetalingseisen aan mkb-ondernemers

Als het operationeel en financieel niet goed gaat met een eindklant van een financiële instelling stellen onze leningnemers bepaalde eisen. Deze beoordelen wij ook. Zo is er vaak sprake van een onderpand, oftewel collateral. Bijna alle (micro)financieringsinstellingen vereisen onderpand voor het aangaan van een lening. Wij screenen op welke manier zij de eisen voor onderpand uitvoeren bij hun klanten. We doen onder andere referentiechecks bij andere financierders, zoals Accial Capital bijvoorbeeld. Met partijen die in onze ogen agressief te werk gaan, gaan wij niet in zee.

 

Commitment van Lendahand

Met Lendahand proberen we voor de volle 100% het risico op misstanden in ons portfolio zo klein mogelijk te houden door het hierboven beschreven stappenplan te volgen. We geloven erin dat microfinanciering, mits eerlijk en betaalbaar uitgevoerd, een essentieel hulpmiddel is in de strijd tegen armoede op de manier waarop grondlegger Muhammad Yunus het ooit heeft bedacht.