Hoe selecteert Lendahand nieuwe projecten voor op het platform?

funding gap emerging markets

Eén van de meest gestelde vragen is hoe Lendahand nieuwe projecten selecteert voor op het platform. Hoe we tewerk gaan en hoe het due diligence proces eruit ziet voor een project beschikbaar is op het platform kom je hier te weten.

Ieder project dat wij aanbieden is ofwel voor de financiering van een financiële instelling of van één (groot) bedrijf:


Via Lendahand krijgen deze impactvolle bedrijven toegang tot financiering met een lager rentetarief dan normaal voor hen beschikbaar is.

Ons Investments Team is verantwoordelijk voor het monitoren van bestaande investeringsmogelijkheden en het vinden, screenen en monitoren van het aanbod voor de Lendahand-crowd.

 

Hoe ziet het selectieproces van Lendahand eruit?

Er gaat een grondig onderzoek vooraf aan het toelaten van een financiële instelling of bedrijf op het Lendahand-platform. Als sociale onderneming plaatsen wij kwaliteit boven kwantiteit. Hierdoor duurt het soms maanden (tot een jaar) voordat een nieuwe bedrijf of organisatie op het platform verschijnt. We willen hiermee zoveel mogelijk garanderen dat de financiering door de crowd ook daadwerkelijk die ondernemers bereikt die het hard nodig hebben en dat de financiering hun leven positief beïnvloedt.

 

Due Diligence en Goedkeuringsproces

Leningen verstrekken aan ondernemingen geschiedt enkel en uitsluitend na een uitgebreide due diligence en interne en externe goedkeuringsprocedures. In grote lijnen ziet dit proces er als volgt uit:

Kennismaking

1. (Digitale) kennismaking met een potentiële nieuwe leningnemer, het verzamelen van basisinformatie

2. Een check door het Head of Investments bij Lendahand of de leningnemer aan de minimum kredieteisen voldoet

3. Eerste impact-screening door het interne Impact Commitee om de gemaakte impact van de potentiële leningnemer te bepalen

4. Verzamelen documentatie:

Onderhandeling

5. Eerste onderhandeling om tot een offerte (Term sheet) te komen

6. Na akkoord van de Term sheet volgen een analyse van aangeleverde stukken uit stap 4 en due diligence-interviews (digitaal of persoonlijk) met: 

Know Your Customer

7. Gelijktijdig aan de due diligence verzamelen en versturen wij alle Know Your Customer-documentatie (KYC) en procedures tegen het witwassen van geld naar onze Payment Service Provider (Intersolve). Zij voeren alle noodzakelijke controles uit, inclusief - maar niet beperkt tot - het screenen van het management en het bestuur van de bedrijven op basis van sanctie- en uitsluitingslijsten.

Goedkeuring en Afronding

8. Tweede impact screening en goedkeuring door het Impact Committee

9. Invullen van het kredietscoringsmodel om risico’s in te schatten en de kredietscore te bepalen (op een schaal A tot en met E). Lendahand biedt alleen leningen aan met een kredietscore A of B.

10. Opstellen van investeringsmemorandum, met onder andere: 

11. Bespreking van de investeringsmemo met het externe Credit Committee bestaande uit zeer ervaren investeringsprofessionals

12. Aanbeveling van Credit Committee en Impact Committee aan het bestuur van Lendahand

13. Goedkeuring van de onderneming door het bestuur van Lendahand, waarna alle documentatie en marketingmateriaal opgesteld kan worden voor de lancering van het eerste project

14. Het eerste project van de nieuwe leningnemer is klaar voor lancering op het platform! 

 

Periodieke evaluatie

Ons team evalueert de bedrijfsvoering van leningnemers periodiek opnieuw. Voordat ieder nieuw project van een onderneming van start kan, worden opnieuw verschillende checks uitgevoerd:

 

Hoe zorgt Lendahand ervoor dat ondernemers niet teveel betalen voor hun leningen?

Het is de missie van Lendahand om ervoor te zorgen dat ondernemers in opkomende landen toegang krijgen tot betaalbare financiering. Met ons crowdfundingplatform willen we hen kansen bieden om hun bedrijf te laten groeien en meer banen te creëren voor de lokale bevolking. Nu is betaalbaar een rekbaar begrip in ontwikkelingslanden, maar het is voor ons van belang dat we ervan overtuigd zijn dat de financiële instellingen waarin jij investeert behapbare rentes in rekening brengen bij ondernemers.

In dat kader stellen we o.a. de volgende vragen aan financiële instellingen: 

Het is helaas onmogelijk te voorkomen dat een potentieel negatief effect door de analyse glipt, maar over het algemeen baseren we onze mening op het bedrijfsbeleid, het vertrouwen in het management waar wij uitvoerig persoonlijk contact mee hebben en het praten met klanten wanneer wij op bezoek gaan. Tijdens deze due diligence-reizen proberen we altijd tenminste 5 willekeurig geslecteerde ondernemers te bezoeken die financiering ontvangen van de financiële instelling.

Ons streven is altijd om het voordeligste alternatief te zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar groeifinanciering. Het verdienmodel van Lendahand komt uit vergoedingen (fees) van de leningnemers. De gemiddelde marge van Lendahand bedraagt 3%, gemaximeerd op 4%.

 

Landen op sanctielijsten

Zoals vermeld in stap 7 werkt Lendahand (via Intersolve) met verschillende sanctielijsten, opgesteld door nationale en internationale toezichthouders, waarop landen als Noord-Korea, Syrië, Cuba en Iran staan. Sinds 2022 heeft Lendahand een Europese crowdfunding vergunning. Door deze vergunning is de sanctielijst van de Europese Commissie nog belangrijker geworden aangezien deze dynamisch is. 

De sancties betekenen dat wij met bedrijven en financiële instellingen in deze landen geen nieuwe samenwerkingen meer kunnen aangaan, omdat er onvoldoende beleid is tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Wel kunnen de terugbetalingen van lopende projecten in deze landen gewoon doorgang vinden. Op het moment dat een land haar zaken hieromtrent weer op orde heeft, verdwijnt het land van de lijst en is het voor ons weer mogelijk om in dat land actief te worden.

 

Commitment van Lendahand

Met Lendahand proberen we voor de volle 100% het risico op misstanden in ons portfolio zo klein mogelijk te houden door het hierboven beschreven stappenplan te volgen. We zijn overtuigd van het potentieel van crowdfunding en microfinanciering, indien eerlijk en betaalbaar toegepast, om bij te dragen aan welvaart en gelijkheid in de wereld.