Kredietbeoordelingsproces

funding gap emerging markets

De kredietscore

Een kredietscore is de weergave van de kredietwaardigheid van een bedrijf of financiële instelling op een schaal van A+ tot en met E. De score dient als een indicator voor de waarschijnlijkheid dat de leningnemer zijn schulden zal terugbetalen. Het helpt jou, als investeerder, om de risico's te begrijpen en af te wegen voordat je jouw geld investeert. Een score A+ of A impliceert daarbij een relatief laag risico, score E impliceert een hoog risico. Lendahand biedt alleen leningen aan met een kredietscore A+, A, B+ of B.

De score wordt berekend op basis van de kredietgeschiedenis, financiële indicatoren en bedrijfsprestaties. De beoordeling is onderdeel van een uitgebreid due diligence en goedkeuringsproces van een (potentiële) leningnemer.

 

Kredietscoringsmodel

We maken bij de kredietbeoordeling gebruik van een – deels geautomatiseerd – kredietscoringsmodel dat uit 5 categorieën bestaat:

  1. Beheer
  2. Kenmerken van de leningnemer
  3. Financiële prestaties
  4. Financiële capaciteit en prestatiegeschiedenis
  5. Macrofactoren 

In het kredietscoringsmodel wordt elke categorie beoordeeld aan de hand van een reeks vragen met ieder een score van 1 tot 5. De individuele scores worden gewogen en opgeteld om een totaalscore te berekenen. Deze totaalscore bepaalt het risiconiveau van het project, dit wordt weergegeven als de kredietscore (A+ tot en met E) en beïnvloedt ook de rente die wordt aangeboden. De score kan in de loop van de tijd veranderen omdat we deze regelmatig herevalueren. Indien nodig, passen we de score aan.

Hieronder vind je enkele voorbeeldvragen uit het kredietscoringsmodel:

Alle bovengenoemde onderwerpen worden vastgesteld tijdens het introductieproces en zijn onderdeel van het kredietbeleid van Lendahand. De output van de kredietbeoordeling is goed gedocumenteerd.