Soorten investeringen

funding gap emerging markets

Er zijn verschillende soorten impactinvesteringen beschikbaar voor je portfolio bij Lendahand. Zo investeer je in microfinanciering en groeifinanciering met leningen aan financiële instellingen, en in bedrijfsfinanciering met directe leningen aan impactvolle bedrijven. Eén ding hebben ze gemeen: al je investeringen maken een sociale impact in opkomende landen. Lees verder voor meer informatie over wat de leningnemers van elkaar onderscheidt.

 

Investeer in financiële instellingen

Bereik meerdere kleine ondernemers tegelijk

Met een investering in een financiële instelling verstrek je leningen aan verschillende ondernemers in opkomende landen tegelijk. De leningen kunnen zowel naar kleine zelfstandige ondernemers gaan in de vorm van microfinanciering als naar kleine en middelgrote bedrijven in de vorm van groeifinanciering. Je investeert dus in financiële instellingen die zich focussen op microfinanciering, groeifinanciering of allebei. Hoe dan ook bereik jij met één investering meerdere ondernemers tegelijkertijd.

 

a) Microfinanciering 

Wat is microfinanciering?

Microfinanciering is een categorie financiële diensten die zich richt op particulieren en kleine bedrijven die geen toegang hebben tot traditionele bank- en aanverwante diensten. 

De microfinancieringsinstellingen in wie jij investeert bij Lendahand hebben een sociale missie en zijn toegewijd aan het helpen van kleinschalige ondernemers en gezinnen met een laag inkomen. Zo heeft een winkelier werkkapitaal nodig voor de aankoop van koopwaar en heeft een timmerman grondstoffen nodig zoals hout voor de bestellingen van zijn klanten. Deze ondernemers hebben vaak geen toegang tot traditionele bankdiensten en zijn doorgaans actief in de informele sector. Hun lokale fysieke aanwezigheid in de regio biedt ondernemers persoonlijke begeleiding en kennisdeling. 

b) Groeifinanciering 

Wat is groeifinanciering?

Voor de groei en het runnen van kleine en middelgrote ondernemingen zijn financiële middelen cruciaal. Zo heeft een bakker een lening nodig voor het plaatsen van een nieuwe oven en kan een ondernemer dankzij een lening een nieuw magazijn bouwen voor zijn groeiende onderneming.

Biedt een financiële instelling uitsluitend groeifinanciering aan het lokale mkb? Dan gaat het steeds vaker om digitale leenplatformen. Zij zetten technologie in zodat zij kortetermijnleningen kunnen verstrekken aan lokale ondernemers die geen toegang hebben tot traditionele bankdiensten. Groeikapitaal online verstrekken betekent voor de ondernemers dat ze sneller en tegen lagere rentes een lening kunnen aangaan, wat hen toelaat flexibeler te ondernemen.

 

 • Kenmerken van investeren in microfinanciering en groeifinanciering:
 •  
 • ✓ Jaarlijkse rente tussen 4% - 8%.
 • Investeren in een financiële instelling levert jou een jaarlijkse rente tussen 4% - 8% op. De kredietscore van deze leningen bedraagt A of B (op een schaal van A tot E). Het historische afschrijvingspercentage sinds 2013 voor deze investeringscategorie is 0,37%. Uiteraard is dat geen garantie voor toekomstige investeringen.
 •  
 • ✓ Risico’s deels afgedekt
 • Een investering in een financiële instelling is deels beschermd. Het risico op faillissement en valutaschommelingen (bij investeringen in euro-projecten) wordt grotendeels gedekt door de leningnemers. Daarnaast verspreiden zij de investering over meerdere, verschillende MKB-ondernemers.
 •  
 • ✓ Jouw investering versterkt meerdere ondernemers tegelijkertijd
 • Kleine en middelgrote ondernemers in opkomende landen vormen de grootste bron van werkgelegenheid en sociaal-economische vooruitgang. Toch hebben veel van dit soort ondernemers moeilijk toegang tot betaalbare financiering om te kunnen groeien. Met jouw investeringen bij Lendahand geef je deze ondernemers toegang tot een betaalbare lening, waardoor je bijdraagt aan de verbetering van levensstandaarden, werkgelegenheid, en duurzame en inclusieve economische groei.

 

Lendahand selecteert louter financiële instellingen met een sociale missie die financiering zoeken waarmee zij lokale ondernemers een betaalbare lening kunnen aanbieden. Daarnaast evalueren wij periodiek de bijdrage die zij leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN.

 

Wil je zeker zijn van een goede spreiding in je portfolio? Investeer automatisch met Auto-Invest. Stel je projectvoorkeuren in en bereik met behulp van Auto-Invest een portfolio dat perfect aansluit bij jouw financiële en sociale ambities.

 

Investeer direct in één middelgroot bedrijf

Met dit type investering financier je direct een particulier bedrijf met winstoogmerk in een opkomend land. 

We selecteren voornamelijk bedrijven die actief zijn in twee sectoren: 

Beide soorten bedrijven leveren meestal fysieke producten aan hun eindklanten, al dan niet op krediet. Via Lendahand krijgen deze impactvolle bedrijven toegang tot financiering met een lager rentetarief dan normaal voor hen beschikbaar is.

 • Kenmerken van investeren in particuliere bedrijven:
 •  
 • ✓ Jaarlijkse rente tussen 5% - 8.5%
 • Rechtstreeks investeren in een bedrijf levert jou een jaarlijkse rente tussen 5% - 8,5% op. De kredietscore van deze leningen bedraagt A of B (op een schaal van A tot E). Het historische afschrijvingspercentage sinds 2013 is voor deze investeringscategorie circa 5%.
 •  
 • ✓ Risico’s niet afgedekt
 • Lendahand selecteert uitsluitend bedrijven die aan onze strenge financiële criteria voldoen. De risico’s op faillissementen zijn bij dit type investeringen niet gedekt door een tussenpartij. De valutaschommelingen (op euro-projecten) worden daarentegen wel afgedekt.
 •  
 • ✓ Maak impact op verschillende SDG’s
 • Middelgrote bedrijven zorgen in hun regio voor werkzekerheid. Daarnaast komen alleen bedrijven die kunnen aantonen dat zij bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN in aanmerking voor financiering via Lendahand. Jaarlijks vragen we impact data op bij alle leningnemers. Voor het meten van de impact maken we gebruik van gevalideerde standaarden en indicatoren die wereldwijd door veel impact investeerders worden gebruikt.

 

Hoe selecteert Lendahand leningnemers?

Aan ieder project waarin je investeert gaat een grondig onderzoek en due diligence proces vooraf. Ons Investments Team is verantwoordelijk voor het monitoren van bestaande investeringsmogelijkheden en het vinden, screenen en monitoren van het aanbod voor de Lendahand-crowd.

Voor de samenwerking met bepaalde leningnemers werkt Lendahand samen met gerenomeerde en ervaren institutionele beleggingspartijen. Zij nemen de selectie en monitoring van de leningnemers op zich. De samenwerkingen openen deuren naar bepaalde sectoren en landen waar deze partners jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk hebben.

Lendahand werkt voor de selectie van bepaalde leningnemers momenteel samen met: 

TIM Image 2 Accial Logo Alphamundi Logo

 

Meer weten over het volledige selectieproces? Lees meer.