Garantie

funding gap emerging markets

Door te investeren in een project met garantie ga je akkoord met de garantievoorwaarden die gelden op grond van de Garantie Overeenkomst met Sida. De belangrijkste daarvan staan op deze pagina vermeld.

Vanaf januari 2019 is het mogelijk te investeren in projecten waarop een garantie wordt verstrekt door de Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). Deze organisatie is een uitvoeringsorgaan van de Zweedse overheid en haar missie is het bestrijden van armoede wereldwijd.

Het betreft uitsluitend garanties op (een aantal) directe investeringen in Afrika. Bij elk project waarop een garantie wordt afgegeven staat dat uiteraard expliciet vermeld. Het betreft in alle gevallen een garantie van maximaal 50% van het geïnvesteerde bedrag. De garantie ziet alleen op de aflossing - en dus niet op de rente. Op projecten waarop een garantie wordt verstrekt, wordt 1.5-2.5 procentpunt minder rente vergoed dan zonder garantie voor dat project het geval zou zijn geweest. Deze rente is reeds in mindering gebracht op het rentepercentage dat wordt vermeld bij het betreffende project.

Valuta

De Sida garantie betreft een faciliteit in Zweedse kronen (SEK), die echter wordt uitbetaald in euro's (EUR). In overeenstemming met de conversiebepalingen in de Garantie Overeenkomst en afhankelijk van de wisselkoers kan het zijn dat daardoor niet het volledig gegarandeerde bedrag wordt uitbetaald.

Dekking

Onder omstandigheden is het mogelijk dat op initiatief van Sida danwel Lendahand, de garantie op een bepaald project vervalt. Bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat de Investee en/of het betreffende project toch niet aan de voorwaarden van de Garantie Overeenkomst voldeed, of indien Lendahand niet heeft voldaan aan de contractuele verplichtingen onder de Garantie Overeenkomst. Hiervoor kan door Lendahand geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Vertegenwoordiging

Sida en Lendahand zijn ten behoeve van de garantie een Garantie Overeenkomst aangegaan. Lendahand vertegenwoordigt hierin de investeerders en treedt bij uitsluiting namens hen op met betrekking tot de Garantie Overeenkomst en alle rechten die daaruit volgen. Investeerders kunnen dus zelf geen actie ondernemen op grond van de Garantie Overeenkomst.