Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Over het doen van een investering

Per wanneer ontvang ik rente?

Zodra er voldoende financiers zijn, gaat de lening definitief door en op de eerste dag van de daaropvolgende maand van start. Jouw rente begint eveneens op deze datum te lopen. 

Wat kost het om te investeren via Lendahand?

Niets. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving via ons platform, het verstrekken van leningen via iDeal of creditcard, aan de terugbetaling ervan op jouw persoonlijke wallet of aan het overmaken van de terugbetalingen naar jouw bankrekening.

Hoe kan ik betalen?

Bij Lendahand kun je gratis betalen met iDeal, Bancontact en Sofort. Daarnaast kunnen investeerders buiten Nederland betalen met creditcard, te weten Mastercard, Visa en Carte Bancaire (eveneens gratis). Ook kun je direct geld overmaken van jouw bankrekening naar jouw eigen wallet, waarna je de betaling kunt verrichten.

Hoe moet ik mijn investeringen opgeven bij de belastingdienst?

Voor particuliere investeerders geldt dat leningen die uitstaan via het Lendahand platform in box 3 vallen. Je kunt jouw uitstaande gelden per 1 januari van enig jaar invullen bij 'Bankrekeningen en andere bezittingen' en dan onder 'Uitgeleend geld en andere vorderingen'. Het eventuele wallet saldo, dat separaat vermeld staat op de jaaropgave, kun je ook invullen onder 'Bankrekeningen en overige bezittingen', maar dan onder 'bank- en spaarrekeningen'.

Voor zakelijke uitleners (BV's) geldt dat het behaalde rendement is belast met vennootschapsbelasting. 

De jaaropgaaf kun je downloaden in de Mijn Lendahand omgeving onder Financieel overzicht.

Wat is het minimale en maximale bedrag dat ik kan investeren via Lendahand?

Minimum

Je kunt al investeren vanaf 10 euro. Elk hoger bedrag dat je wilt uitlenen, is vervolgens een veelvoud van 10. Jouw account moet wel even gevalideerd worden door onze betaaldienstverlener voordat je kunt investeren.

Maximum

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert maximaal € 80.000 te investeren of 10% van het vrij belegbare vermogen. Daarnaast raden wij ten zeerste af om met geleend geld te investeren.

Indien je meer investeert dan 50.000 euro per 12 maanden, dan kan onze betaaldienstverlener vragen om de herkomst van gelden. Zij zijn dat verplicht te doen op basis van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Kan ik ook investeren vanuit mijn BV?

Ja. Op het moment dat je een account aanmaakt op de website, kun je kiezen uit 'Particulier' en 'Zakelijk'. Als je voor een zakelijk account kiest, dien je een KvK uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) en de identificatiedocumenten van aandeelhouders met meer dan 25% belang te uploaden.

Maak zakelijk account aan

Krijg ik ook een contract als ik heb uitgeleend?

De juridische bepalingen voor jouw investering zijn opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het betreffende project. Deze voorwaarden zijn altijd in te zien op de verschillende projectpagina's.

In jouw Mijn Lendahand omgeving kun je bovendien bij elk project een pdf downloaden met een overzicht van de door jou gekochte obligaties. Indien gewenst kun je deze pdf ook per e-mail ontvangen. Ga daarvoor naar Instellingen in Mijn Lendahand.

Wat als er een project niet het beoogde financieringsbedrag haalt?

Wanneer een crowdfunding project op de website niet wordt volledig gefinancierd binnen de termijn van 60 dagen krijg jij het volledige bedrag dat je hebt geïnvesteerd uiteraard weer teruggestort op je rekening. Tot die tijd staat het veilig op een derdengeldenrekening.

Overigens is tot op heden dit nog nooit voorgekomen, Lendahand heeft een 100% fundingrate.

Wie is de tegenpartij als ik een investering doe?

Juridisch gezien is de lokale partner in het betreffende land waaruit je een ondernemer hebt geselecteerd de tegenpartij. Deze solide financiële instellingen dekken het risico op koersschommelingen en wanbetaling af. Zij verstrekken op hun beurt de benodigde lening aan de ondernemer. 

Bij een directe investering aan een ondernemer is de betreffende ondernemer uiteraard zelf de tegenpartij.

Kan ik ook direct investeren in bedrijven?

Ja. Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Bij een directe investering is het betreffende bedrijf derhalve de leningnemer.

Over het algemeen is het direct uitlenen aan een onderneming risicovoller dan aan een financiële partij (lokale partner). Dat komt omdat een lokale partner gespreid risico heeft: veel klanten in verschillende regio's, actief in verschillende sectoren en leningen met verschillende looptijden. Een onderneming daarentegen heeft meer geconcentreerd risico: vaak actief in 1 sector met een beperkt scala aan producten.

Gezien het feit dat het risico op directe leningen doorgaans hoger is dan een investering in een lokale partner, is het rendement ook hoger: gemiddeld tussen de 5-7% op jaarbasis.

Om meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Vanuit welke landen kan ik via Lendahand investeren in projecten?

Bij Lendahand kun je investeren wanneer je een geldig identiteitsdocument bezit van een van de EER landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden. Let op: het is de verantwoordelijkheid van de investeerder zelf om aan de juridische en fiscale voorwaarden van het land van waaruit wordt geïnvesteerd te voldoen.

Wat is het verschil tussen leningen en obligaties?

Investeerders op het Lendahand platform verkrijgen in de meeste gevallen obligaties in uitgevende instellingen. In sommige gevallen is er echter sprake van een lening, waarbij er dus geen obligaties worden verkregen. Er zijn een aantal juridische verschillen tussen beide financiële instrumenten (obligaties en leningen), namelijk:

- Een leningovereenkomst wordt door beide partijen getekend (door de kredietnemer en de kredietverstrekker);

- Een leningovereenkomst bevat daarom verplichtingen voor zowel de kredietnemer als de kredietverstrekker;

- De contractvoorwaarden van een lening zijn uitgebreider dan de contractvoorwaarden van een obligatie;

- Een lening overeenkomst kan niet worden verhandeld.

Zowel de algemene voorwaarden als lening- en obligatievoorwaarden verschillen. De voorwaarden die van toepassing zijn staan steeds op de projectpagina vermeld. Heb je nog vragen? Neem dan contact op via [email protected]

In welke valuta kan ik investeren?


Lendahand biedt momenteel investeringen in euro’s (EUR) & Amerikaanse dollars (USD) aan. Voor euro investeringen geldt: je betaalt in euro en wordt terugbetaald in euro. De risico’s op wisselkoersschommelingen worden derhalve afgedekt door onze lokale partners en/of ondernemers.

Voor Amerikaanse dollar investeringen geldt: je investeert in euro's en wordt in euro's terugbetaald. Nadat een project volledig gefinancierd is, zal op de eerste werkdag van de nieuwe maand het totale bedrag in EUR van project omgezet naar USD tegen de wisselkoers die eerder door IbanFirst, onze wisselkoers partner, is vastgesteld. Aflossingen worden op de aflossingsdag van USD weer omgezet naar EUR.
Meer informatie kan je vinden op onze Valuta pagina.

Kan ik een investering ook annuleren?

Ja. Als je de investering ongedaan wilt maken, dien je dat binnen 4 dagen (96 uur) na het ontvangen van de bevestigingsmail kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het geld zal vervolgens op jouw wallet worden gezet. Je kunt dan zelf kiezen of je het daar laat staan of dat het overgemaakt moet worden naar jouw bankrekening.

Hoe werkt investeren vanuit België?

Over het algemeen hetzelfde als investeren vanuit Nederland. Wel zijn er 2 specifieke Belgische wetten die in ogenschouw moeten worden genomen, de prospectuswet en de crowdfundingwet.

Prospectuswet

De aanbieding van obligatieleningen is vrijgesteld van de verplichting om een prospectus te publiceren overeenkomstig Artikel 7 §1 2° van de Belgische wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Lendahand is verplicht een informatienota te publiceren overeenkomstig Artikel 11 van dezelfde wet van 11 juli 2018. Deze informatienota werd niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de FSMA. De informatienota betreffende elk specifiek project vindt u op de betreffende projectpagina.

Crowdfundingwet

Overeenkomstig Artikel 30 §1 van de Belgische wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding mag Lendahand, als beleggingsinstelling die ressorteert onder het Nederlands recht, van rechtswege alternatieve-financieringsdiensten verstrekken of aanbieden op Belgisch grondgebied.

What is Impact+?

Impact+ is een particulier beleggingsproduct voor investeerders die bedragen van €25.000 of meer in onze investeringsprojecten willen beleggen. Dit product biedt particuliere investeerders het gemak met investeren met impact zonder veel tijd kwijt te zijn. Lendahand handelt de investeringen dan voor jouw af, zonder bijkomende kosten. Bezoek de Impact+ pagina voor meer informatie.

Bekijk pagina

Over (terug)betalingen en rentes

Hoeveel rente krijg ik?

Vaak 2-7% op jaarbasis, afhankelijk van het type investering. Zolang de lening loopt, hanteren wij een vast rentepercentage. De rente op de verstrekte investering is daarbij direct afhankelijk van de rente die wij ontvangen van de ondernemer of lokale partner. Deze rente weerspiegelt de risico-rendementsverhouding. Meestal betaalt de leningnemer voordat het project van start gaat een zogenaamde up-front fee. Deze fee dient als marge voor Lendahand. Daarnaast betaalt de leningnemer jaarlijks een rente over het bedrag dat uitstaat. Deze rente wordt in zijn geheel uitgekeerd aan de betreffende investeerders.  

Een voorbeeld: een lokale partner betaalt 3% upfront fee aan Lendahand voor de financiering van leningen via de Lendahand website. Deze rente houdt Lendahand in als marge. Vervolgens betaalt de leningnemer ieder jaar 4% rente over het uitstaande bedrag. Deze 4% is de rente die je bij het betreffende project op de website ziet staat. Een hogere rente impliceert daarbij meer risico en een lagere rente minder risico. 

Bekijk projecten

Hoe komt het geld weer terug op mijn eigen bankrekening?

Iedereen die investeert via Lendahand, krijgt een persoonlijke wallet bij de gereguleerde betaaldienstverlener Intersolve. Via Mijn Lendahand heb je toegang tot jouw wallet. Het geld van de ondernemer (dat door de Lokale Partner wordt terugbetaald of door de ondernemer zelf), komt aanvankelijk op de wallet te staan. Vervolgens kun je ervoor kiezen om dit bedrag opnieuw te investeren vanaf de wallet. Je kunt het ook laten overmaken naar jouw bankrekening. Dat gebeurt dan binnen 24 uur nadat de terugbetaling op de wallet is gezet. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De terugbetaalinstelling vind je hier: www.lendahand.com/nl-NL/account/settings

Hoe ziet de berekening van mijn rente er precies uit?

Je ontvangt je inleg plus rente in gelijke delen terug, iedere zes maanden. Een lening van bijvoorbeeld 12 maanden wordt terugbetaald in 2 bedragen, na 6 en 12 maanden, inclusief rente. Je ontvangt uiteraard rente over het bedrag dat is uitgeleend aan ondernemers. Hoe de bedragen precies worden berekend laten we zien aan de hand van een voorbeeld:

Stel je investeert € 1.000 in project A en de rente gaat lopen vanaf 1 januari 2023. Het project heeft een looptijd van 12 maanden en kent een rentepercentage van 3%.

- Gedurende de eerste 10 werkdagen van juli 2023 ontvang je de eerste aflossing op deze lening van € 500. Hiernaast ontvang je 3% rente over € 1.000 gedurende 6 maanden (€ 15). Totaal terugbetaling 1: € 515

- Gedurende de eerste 10 werkdagen van januari 2024 ontvang je de tweede aflossing van € 500 en 3% rente over het openstaande bedrag (€ 1.000 - € 500) gedurende 6 maanden (€ 7,50). Totaal terugbetaling 2: € 507,50

Zijn de genoemde rentes effectieve rentes op jaarbasis?

Ja. De effectieve rente bedraagt bij Lendahand tussen de 3 en 6% op jaarbasis en wordt uitgekeerd over het bedrag dat uitstaat bij de ondernemer. Uiteraard wordt er geen rente vergoed over het geld dat al is terugbetaald (elke 6 maanden).

Wat zijn de looptijden van de investeringen?

Deze bedragen standaard 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 of 48 maanden. Bij elk afzonderlijk project staat aangegeven hoe lang de looptijd van de betreffende investering is.

Kan een lening ook vervroegd worden afgelost door een ondernemer?

Ja, dat kan. In sommige gevallen kan de ondernemer ervoor kiezen om de lening vervroegd af te lossen, bijvoorbeeld als het bedrijf harder groeit dan verwacht en de resterende lening niet meer nodig is.

Indien een lening vervroegd wordt afgelost, dan krijg je het openstaande bedrag terug plus opgebouwde rente. Daarnaast ontvang je eenmalig een rentepercentage van 1,5% over het vervroegd afgeloste bedrag.

Vervroegd aflossen is niet mogelijk gedurende de eerste 12 maanden van de looptijd van de lening. 

Wanneer gaat mijn rente van start?

De rente gaat van start op de 1e dag van de eerstvolgende maand nadat het betreffende project volledig is gefinancierd. Bijvoorbeeld: een project is op 17 augustus volledig gefinancierd. De rente gaat vervolgens lopen op 1 september.

Wanneer ontvang ik mijn terugbetalingen?

Normaal gesproken verschijnen terugbetalingen van ondernemers of lokale partners rond de tiende werkdag van de eerstvolgende maand op jouw wallet. Dus als de terugbetaling betrekking heeft op de periode tot en met september, ontvang je deze rond 15 oktober.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

In ‘Mijn Lendahand’ klik je op 'Wijzig rekeningnummer’ onder ‘Bankgegevens’. Ter controle vragen we je om een kopie van een afschrift te uploaden. Het is ook mogelijk vanaf je nieuwe rekeningnummer € 0,01 over te maken naar jouw wallet. Gelukt? Dan ontvang je een bevestigingsmail.

Welke procedure wordt gehanteerd bij vertragingen en/of faillissementen van (lokale) partners?

- Op het moment dat een partner aangeeft tijdelijk niet meer aan haar betaalverplichting te kunnen voldoen, wordt er (al dan niet samen met overige crediteuren) een nieuw betaalschema opgesteld met de partner. We noemen dit ook wel herstructurering. In dergelijke situaties wordt de rente die in enige maand terugbetaald zou moeten worden, in principe gewoon op jouw wallet gestort. Voor de aflossingen geldt: de langst openstaande bedragen worden het eerst terugbetaald. Het nieuwe terugbetaalschema wordt dienovereenkomstig opgenomen en verwerkt in de Mijn Lendahand omgeving.  

- Op het moment dat een partner aangeeft helemaal niet meer aan haar betalingsverplichting te kunnen voldoen, worden alle investeerders concurrerende schuldeiser en worden gelden, mochten die nog terugkomen, naar rato verdeeld over die investeerders. In Mijn Lendahand worden de betreffende projecten onder Afgeboekte investeringen geplaatst.

Over risico's en veiligheid

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via [email protected].

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning?

Ja. De AFM heeft Lendahand in augustus 2022 als 1e crowdfunding platform in Nederland de nieuwe Europese Crowdfunding Service Provider vergunning verleend als bedoeld in artikel 12, lid 1 ECSPR voor:

- Het faciliteren van het verstrekken van leningen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a) sub i ECSPR;

- Het plaatsen zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in deel A, punt 7 van bijlage 1 bij Richtlijn 2014/65/EU, van door projecteigenaren of een special purpose verhicle uitgegeven effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten, en de ontvangst en doorgifte van orders van cliënten als bedoeld in punt 1 van dat deel, met betrekking tot die effecten en voor crowdfunding toegelaten instrumenten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a) sub ii ECSPR.

Ook is het voor Lendahand toegestaan om de volgende nevendiensten te verlenen:

- Verlenen van activabewaringsdiensten als bedoeld in artikel 10 van de ECSPR;

- Toepassen van kredietscores op crowdfunding projecten als bedoeld in artikel 19, lid 6 ECSPR;

- Voorstellen van de prijs en/of rentepercentage van crowdfundingaanbiedingen als bedoeld in artikel 19, lid 6 ECSPR.

Sinds 2016 beschikt Lendahand daarnaast over een vergunning als beleggingsonderneming (MiFID).

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-on BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Hands-on BV valt sinds het verkrijgen van de ECSP vergunning (augustus 2022) niet meer onder het Beleggerscompensatiestelsel (BCS).

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Hoe gaat Lendahand om met mogelijke belangenconflicten?

Lendahand heeft de volgende mogelijke belangenconflicten geïdentificeerd:

• Een Lendahand teamlid geeft of krijgt een geschenk of gunst, bijvoorbeeld gratis toegang tot een event in het buitenland

• Lendahand teamlid heeft een belang in een van de (lokale) partners

• Lendahand teamlid heeft een belang in een investeerder

• een investeerder heeft een belang in een (lokale) partner

• de belangen van twee of meerdere investeerders zijn strijdig met elkaar

• de belangen van de onderneming zijn tegenstrijdig aan de belangen van een of meerdere investeerders of (lokale) partners

• het belang van de onderneming loopt niet parallel met het belang van het bestuur/een bestuurder

Lendahand heeft geen deelneming in een project op het platform. De onderstaande personen worden niet als aanbieder aanvaard op ons platform:

• Onze aandeelhouders die 20% of meer van het aandelenkapitaal of de stemrechten bezitten;

• Onze bestuurders of werknemers;

• Of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met onze aandeelhouders, bestuurders of werknemers is verbonden door een zeggenschapsband.

Lendahand staat de bovengenoemde (individuele) personen wel toe om te investeren in projecten op het platform, maar zij mogen alleen investeren tegen dezelfde voorwaarden als die voor andere investeerders (zijnde de crowd), en onder de voorwaarden zoals vermeld in de Lendahand Insider Transactions Procedure (investering is pas mogelijk nadat het nieuwe project minimaal 24 uur open staat voor de crowd en de compliance officer zijn goedkeuring heeft gegeven). Lendahand houdt (automatisch) bij welke bestuurders en medewerkers in welke projecten hebben geïnvesteerd en er wordt per kwartaal gemonitord of de betreffende investeringen voldoen aan de geldende procedure. Lendahand heeft maatregelen genomen om (het ontstaan van) belangenverstrengeling te voorkomen. De getroffen maatregelen kunnen als volgt worden geclassificeerd:

• Beleid en procedures (o.a. Procedure belangenconflicten, Beloningsbeleid, Geschenkenregeling, Insidertransacties, Nevenfuncties);

• Training on the job;

• Informatie barrières (informatiedeling louter op basis van need to know);

• Functiescheidingen en duidelijke rapportagelijnen;

• Beloningsbeleid en Key Performance Indicators (KPIs, w.o. integriteit);

• Inducements worden niet geaccepteerd. Inducements zijn: het ontvangen van een vergoeding van een andere partij dan de (lokale) partner voor het verrichten van de dienst;

Indien zich ondanks de genomen maatregelen toch een belangenconflict voordoet, wordt de procedure belangenconflicten gevolgd om te voorkomen dat de belangen van zowel de investeerder als de (lokale) partner worden geschaad.

Hoe komen jullie tot kredietbeoordeling en prijsstelling?

Voordat een kredietnemer op het platform wordt toegelaten zal Lendahand een uitgebreid ‘due dilligence’ (DD)-proces uitvoeren. Er zal informatie worden gevraagd aan de potentiële kredietnemer, zoals financiële gegevens, de bestuursstructuur, het doel en de impact van de op te halen middelen, de kredietgeschiedenis van de potentiële kredietnemer, enzovoort, gevolgd door interviews met het management. De kredietnemer zal ook een uitgebreide externe ‘Know Your Customer’ (KYC)-procedure moeten doorlopen, evenals tests voor ‘Anti-Money Laundering’ (AML) en sanctielijsten, een ‘Politically Exposed Persons’ (PEP)-controle en een check voor negatieve media-aandacht. Dit hele proces dient als een vorm van garantie dat de potentiële kredietnemer niet voldoet aan een van de criteria beschreven in de uitsluitingslijst zoals opgesteld door Lendahand, dat hij KYC-goedgekeurd is door een externe partij, en dat hij past binnen het portfolio vanuit land- en sectorperspectief, alsook met het oog op de impact. Een lokaal DD-bezoek is geen vereiste alvorens een kredietfaciliteit aanvaard kan worden, maar kan er wel een onderdeel van zijn.

Lees meer over het kredietbeoordelingsproces (inclusief kredietscores) en de prijsstelling.

Kredietbeoordelingsproces

Over ondernemers die een lening aanvragen

Hoeveel rente betalen de ondernemers?

Voor een antwoord op deze vraag is meer achtergrondkennis nodig ten aanzien van de rentepercentages op microkredieten. De leningen op het Lendahand platform zijn groter dan microkredieten, maar de kostenstructuur is vergelijkbaar. 

De rente die ondernemers op microkredieten betalen, ligt wereldwijd gemiddeld op 3.1% per maand of 37% per jaar (bron: New York Times, 2010). Het gaat hier om percentages die ondernemers betalen aan lokale partijen die de microkredieten verstrekken. Ook Lendahand werkt met dergelijke lokale partners. De genoemde percentages zijn uiteraard hoog vergeleken met rentepercentages die ondernemers hier in het westen gewend zijn. De belangrijkste reden hiervoor is dat het verstrekken van heel veel kleine leningen zeer bewerkelijk is, waardoor de kosten per lening relatief hoog zijn. Het gaat daarbij vooral om het selecteren van de juiste ondernemers, het administreren van de leningen, het monitoren van de kredieten en het terugbetalingsproces (vaak op locatie en met contant geld). Al met al zeer arbeidsintensief. Hiernaast maken lokale partners kosten om een voorziening op te bouwen. Deze voorziening stelt de lokale partner in staat om hun financiers, zoals onze investeerders, terug te betalen mocht de ondernemer niet in staat zijn om (volledig) aan zijn of haar verplichtingen te voldoen. Ook zijn deze partners verplicht lokale belasting af te dragen. Tot slot houdt Lendahand een percentage in (3-4%) voor het optimaliseren van de website, het afsluiten van de benodigde juridische contracten en een beperkt aantal marketingactiviteiten.

We streven ernaar het goedkoopste alternatief te zijn voor onze ondernemers. Die alternatieven zijn doorgaans een stuk onvoordeliger. Omdat MKBs bij banken (die ook vaak een rente van 30-50% per jaar rekenen) en de genoemde microkredietinstellingen niet terecht kunnen, wenden sommige ondernemers zich bijvoorbeeld tot 'loansharks': die vragen rustig meer dan 100% rente per jaar.

De renteniveau's verschillen behoorlijk per land. Gemiddeld betalen ondernemers via Lendahand een rente tussen de 1 en 3% per maand.

Als we op de termijn meer schaalgrootte krijgen, hopen we de rentes die de ondernemers betalen verder omlaag te brengen. Het is immers onze missie om werkgelegenheid te creëren in opkomende landen door ondernemers aldaar toegang te verschaffen tot betaalbare financiering.

Aan welke criteria moeten ondernemers voldoen?

Onze lokale partners onderwerpen ondernemers die een lening aanvragen aan een professionele screening. In ieder geval komen de volgende criteria uitgebreid aan bod tijdens de aanvraag:

-de aanvrager dient te beschikken over 'moreel karakter': staat hij goed bekend in de regio waarin hij/zij werkzaam is, worden premies en belasting netjes betaald, staat hij niet bekend als wanbetaler;

-de aanvrager dient met de betreffende organisatie minimaal 3 jaar operationeel te zijn en moet met een duidelijk lange termijn plan zijn bestaansrecht kunnen aantonen;

-de aanvrager moet kunnen laten zien dat er vanuit de jaarlijkse verlies en winstrekening voldoende cash is om aan de terugbetalingsverplichting te kunnen voldoen;

-de aanvrager moet een duidelijk plan kunnen overleggen waarin (naast onderbouwing voor de lening) de volgende punten zijn opgenomen: creatie van werkgelegenheid, veiligheid werkomgeving medewerkers, invulling 'fair trade' beleid, milieubewustzijn en de positieve impact op de omgeving van de organisatie;

-de aanvrager heeft ervaring met het aantrekken van financiering en heeft geen achterstand bij andere instanties/overheidsorganisaties;

Onze lokale partners zullen daarnaast nooit de volgende aanvragen honoreren:

-projecten die op wat voor manier dan ook schade berokkenen aan mens of milieu;

-projecten die illegale activiteiten ondersteunen dan wel van immorele aard getuigen;

-projecten die kinderen jonger dan 16 jaar werkzaamheden laten verrichten en/of uitbuiten of projecten waar sprake is van enige vorm van mensenhandel. 

Welke ondernemers komen in aanmerking voor een lening?

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), 2-100 medewerkers, werkzaam in landbouw, retail, groothandel, productie en dienstverlening. Aanvragers dienen te beschikken over 'moreel besef' en moeten kunnen aantonen het beste voor te hebben met het bedrijf, de mensen, de gemeenschap en het milieu.

Bekijk projecten

Over lokale partners

Wie zijn de lokale partners waarmee Lendahand werkt?

Dat zijn zogenaamde NBFI’s, ofwel Non-Bank Financial Institutions. Het gaat om financiële instellingen zonder bankvergunning, die financiële diensten verlenen en doorgaans onder toezicht staan van een lokale of nationale toezichthouder. Juridisch gezien is de lokale partner, bij wie een ondernemer een lening heeft aangevraagd, de tegenpartij voor de uitleners die een lening verstrekken. Klik hier voor meer info over onze lokale partners.

Aan welke criteria moeten lokale partners voldoen voor Lendahand?

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via [email protected].

Zijn de lokale partners commerciële instellingen of ook social enterprises?

Een van de belangrijkste criteria die Lendahand stelt aan lokale partners, is het feit dat ze een sociale missie nastreven. Zodra commercieel gewin de boventoon voert, zal de betreffende partij niet in aanmerking komen voor een samenwerking met Lendahand.

Doen lokale partners onderzoek naar de impact van leningen?

Ja. Alhoewel onderzoek naar impact van de verstrekte leningen een tijdrovende klus is, voeren lokale partners vaak jaarlijks een impact study uit. Ook onderzoekt Lendahand zelf de impact van de leningen tijdens controle bezoeken. Bekijk hier onze impact pagina.

Doen de lokale partners aan voorfinanciering?

Ja, meestal schiet onze lokale partner het geld al voor. De ondernemer beschikt dan al over het geld vóórdat het leenbedrag via de website bij elkaar is gebracht.

Voorfinanciering, of pre-funding, is nodig omdat veel kleine ondernemers een lening aanvragen als ze snel geld nodig hebben. Ze krijgen bijvoorbeeld ineens een grote order waarvoor ze extra personeel willen aannemen. Omdat crowdfunding nu eenmaal wat meer tijd nodig heeft, schiet onze lokale partner het geld dan voor.

Tot op heden zijn alle projecten doorgegaan. Mocht het gebeuren dat een project niet volledig wordt volgestort, kan het zijn dat de lening dus al wel is verstrekt aan de betreffende ondernemer. Indien nodig zorgt de lokale partner er dan zelf voor dat de financiering van de lening op een andere manier tot stand komt. 

Over Lendahand

Wat is de impact van Lendahand?

Het is onze missie om armoede te bestrijden door te investeren in mensen en bedrijven.

Benieuwd naar onze resulaten? Bekijk de impactpagina.

Bekijk impact

Wat is het beloningsbeleid van Lendahand?

Lendahand heeft een Beloningsbeleid op basis van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het beleid geldt voor alle medewerkers van Lendahand en is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan relaties en/of ten aanzien van de soliditeit van Lendahand.

Beloningen Lendahand keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse vergoeding uit die niet afhankelijk is van doelstellingen. Medewerkers komen daarnaast in aanmerking voor opties. Het management van Lendahand verdient gemiddeld 65.000 euro bruto per jaar (2021).

Wij werken niet met gegarandeerde variabele beloningen.

Besluitvorming inzake het beloningsbeleid Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat Lendahand een relatief kleine onderneming is wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld. Wel wordt het beloningsbeleid afgestemd met de Raad van Commissarissen.

Aanpassen beleid Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van de investeerders. Hierbij wordt bekeken welke vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.

Waarom Lendahand?

Lendahand is in maart 2013 van start gegaan. Het is onze missie om nieuwe banen te creëren bij bedrijven in opkomende landen én mensen aldaar in staat te stellen om hun toegang tot basisbehoeften te verbeteren. Zo willen wij armoede bestrijden.

Lendahand levert daarbij een bijdrage aan de volgende Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties:

1 einde aan armoede

2 einde aan honger

6 schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen

7 duurzame en betaalbare energie

8 fatsoenlijke banen en economische groei

De Sustainable Development Goals moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

In welke landen is Lendahand actief?

Onder andere in Mexico, Indonesië, Kenia, India, Mongolië, Kirgizie, Moldavie, Peru. Elk jaar komen daar een paar landen bij.

Bekijk projecten

Waarin is Lendahand onderscheidend tov andere crowdfunders?

Lendahand is het enige crowdfunding platform waarop maatschappelijk bewuste beleggers kunnen investeren in ondernemers en duurzame initiatieven in opkomende economieën. Hier staat een rente tegenover van 3-6% op jaarbasis.

Bekijk projecten

Hoe ziet het verdienmodel van Lendahand er uit?

Onze marge komt volledig uit de vergoedingen (fees) die Lendahand ontvangt van de leningnemers waar jouw investeringen naar toe gaan.

Als er alleen sprake is van een doorlopende vergoeding op uitstaande gelden, keren wij gemiddeld genomen de helft van de ontvangen rente aan jou uit. Steeds vaker ontvangt Lendahand echter een plaatsingsfee van de leningnemer (voorafgaand aan de investering). In dat geval zullen wij geen gedeelte meer inhouden van de rente die de uitgevende instelling daarnaast aan ons betaalt. De volledige rente (behoudens de plaatsingsfee) gaat in dat geval naar jou toe.

De gemiddelde marge van Lendahand bedraagt 3%. Wij hebben onze marge gemaximeerd op 4%.

Hoe werkt de juridische structuur van Lendahand?

Om investeringen via de Lendahand website mogelijk te maken, worden er schuldinstrumenten zoals obligaties uitgegeven aan de crowd (ook wel uitleners of investeerders genoemd). De verstrekker van het schuldpapier aan de crowd wordt ‘uitgevende instelling’ genoemd. Deze uitgevende instellingen zijn in de meeste gevallen lokale partners, ook wel financiële instellingen, die met het opgehaalde kapitaal het midden- en kleinbedrijf (MKB) financieren in opkomende markten. In sommige gevallen halen ondernemingen zélf ook direct als uitgevende instelling kapitaal op. Alvorens uitgevende instellingen toegang krijgen tot de Lendahand website om projecten beschikbaar te stellen, zullen zij aan de toegangs- en kwaliteitseisen moeten voldoen, waaronder acceptatie van de voorwaarden voor het gebruik van het Lendahand platform.

De crowd kan op de website één of meerdere projecten (proposities) selecteren waaraan zij financiering wil verstrekken door middel van de aankoop van obligaties (of vergelijkbare instrumenten) van 50 euro per stuk. Nadat een betaling van een investeerder succesvol is verwerkt, komt de koopovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het project (de propositie) voldoende inschrijvers heeft. Investeerders accepteren de algemene voorwaarden waarvan de koopovereenkomst onderdeel uitmaakt. Zodra de propositie volledig is gefinancierd, is aan de opschortende voorwaarde voldaan en worden de obligaties uitgegeven aan de investeerders die zich door middel van een betaling hebben ingeschreven voor de betreffende propositie. Er bestaan overigens geen voorkeursrechten met betrekking tot investeringen in projecten. Alle investeringen lopen via de website en worden automatisch en in volgorde van binnenkomst verwerkt.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Gebruik voor het indienen van jouw klacht onderstaand klachtenformulier en stuur deze per e-mail naar [email protected]. Binnen 5 werkdagen wordt een eerste reactie op de klacht gegeven en in de reactie wordt aangegeven wat eventuele vervolgstappen zullen zijn. Lendahand zal zich vervolgens maximaal inspannen het ontevreden gevoel zo snel mogelijk weg te nemen.

Alle communicatie tussen Lendahand en een investeerder die een klacht indient, zal plaatsvinden via het bij haar bekende e-mailadres, tenzij anders is bepaald.

Klachten worden altijd opgeslagen in een digitaal archief, zodat deze te allen tijde reproduceerbaar zijn. Klachten worden beoordeeld naar Nederlands recht en in overeenstemming met de algemene voorwaarden. Het indienen van een klacht en het oplossen ervan is uiteraard kosteloos voor de betreffende uitlener.

Lendahand is als vergunninghoudende onderneming aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Mocht jouw klacht onverhoopt niet worden opgelost door Lendahand, dan kun je contact opnemen met KiFiD. Het advies dat zij vervolgens geven, is bindend.

Hieronder kun je het formulier downloaden. Het betreft een standaardformulier dat voor crowdfunding platformen met een ECSP vergunning vereist is.

Download het klachtenformulier.

Klachtenformulier

Hoe kan ik opzeggen?

Als je om wat voor reden dan ook niet meer wilt investeren via Lendahand en dus wilt opzeggen, kun je een mail sturen naar [email protected]. Na de laatste terugbetaling op jouw bankrekening zal jouw account dan door ons worden gedeactiveerd. 

Over het aanmaken van een account

Waarom vraagt Lendahand om mijn identiteitsbewijs?

Het korte antwoord hierop is: vanwege de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (WWFT). Lees voor het uitgebreide antwoord dit artikel

Goed om te weten, bij het uploaden van je identiteitsbewijs wordt je BSN nummer nooit bewaard

Welke documenten heb ik nodig voor het aanmaken van een account?

In geval van een persoonlijk account:

Identificatiedocument (ID)

Het ID dient een duidelijke kopie van paspoort, EU identiteitskaart of EU rijbewijs te zijn, waarop alle persoonsgegevens volledig lees- en zichtbaar zijn.

In geval van een zakelijk account:

1. Identificatiedocumenten mede-eigenaren

In het geval van een BV is voor elke persoon met meer dan 25% belang een paspoort of identiteitskaart nodig In het geval van een vereniging of stichting is van alle bestuurders een paspoort of identiteitskaart nodig

2. Uittreksel Kamer van Koophandel

Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden

Waar moet ik op letten bij het uploaden van identiteitsdocumenten?

Het is vooral van belang dat je een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uploadt. Daarnaast kun je geen pdf bestand uploaden maar bij voorkeur jpg of jpeg. Als je een scan maakt van jouw ID met je telefoon, let dan goed op dat er geen lichtstreep op de foto staat.

Waarom vragen jullie om een selfie/foto?

Onfido controleert real-time je identiteitsbewijs met je selfie, zodat wij er zeker van zijn dat jij ook daadwerkelijk dezelfde persoon bent als op de identiteitsbewijs.

Over investeringen in USD

Is het investeringsproces hetzelfde als bij EUR-projecten?

Ja, investeren in USD-projecten doe je grotendeels op dezelfde manier als bij al onze andere projecten. Investeerders kunnen in eenheden van €10 investeren in projecten en alle betalingen worden gedaan in EUR, via één van de aangeboden betaalmogelijkheden.

Is het terugbetalingsproces hetzelfde als bij EUR-projecten?

Het terugbetalingsproces verschilt door het bijkomende conversieproces. Op de laatste werkdag van iedere maand stelt iBanFirst de wisselkoers voor Lendahand voor de komende 30 dagen vast. Wanneer een bedrijf een terugbetaling doet, wordt het USD-bedrag weer omgezet in EUR volgens deze wisselkoers. Op elke aflossingsdag, rond de 15e van elke maand, wordt het aan jou verschuldigde aflossingsbedrag, hoofdsom en rente, in EUR op jouw Lendahand-wallet gestort.

Kan ik een aparte USD en EUR wallet hebben in mijn Lendahand-account?

Onze betaaldienstverlener Intersolve biedt de mogelijkheid tot USD-wallets momenteel niet aan vanwege de zeer strenge Amerikaanse toezichthouder.

Moet ik een nieuw account of wallet aanmaken om te investeren in USD-projecten?

Nee, aangezien onze betaaldienstverlener Intersolve geen USD-wallets aanbiedt voor investeerders is het niet nodig om een ander account of wallet aan te maken om te investeren in USD-projecten. Alle investeringen en terugbetalingen vinden plaats in EUR.

Is er een verschil in rente en kosten bij USD-projecten?

Ja, investeerders betalen bij de terugbetalingen van hun USD-investering 0.3% commissie over transacties aan iBanFirst. Daartegenover staat dat de rente bij projecten in Amerikaanse dollar gemiddeld 1-1.5% hoger is. De hogere rente op USD-leningen is gerechtvaardigd doordat ondernemers bij deze leningen besparen op conversiekosten en minder tot geen valutarisico lopen.

Zijn er risico verschillen in vergelijking met EUR-projecten?

Bij het investeren in USD-projecten is er een bijkomend valutarisico. Op het moment dat je investering gewisseld wordt van USD naar EUR kun je hierdoor geld verliezen. Door de wisselkoersschommelingen kan het zijn dat je op de dag van je terugbetalingen een minder gunstige wisselkoers ontvangt dan op de dag waarop jouw initiële investering werd omgezet van EUR naar USD. Omgekeerd kan het zijn dat de wisselkoers net gunstiger is op het moment van jouw terugbetalingen.

Dekken de lokale partners of iBanFirst de valutarisico’s af?

De meeste lokale partners van Lendahand dekken wisselkoersrisico’s af ten opzichte van hun lokale valuta (dezelfde munt als hun inkomsten en uitgaven). Doorgaans komt Lendahand met de lokale partner ook een maximumbedrag voor ongedekte leningen overeen.

Bij USD-leningen zullen sommige ondernemingen zich niet langer hoeven in te dekken, aangezien hun lokale valuta's aan de Amerikaanse dollar zijn gekoppeld. Dit betekent dat zij niet fluctueren ten opzichte van de Amerikaanse dollar (terwijl zij wel fluctueren ten opzichte van de euro).

Wat gebeurt er wanneer een wisselkoers daalt tussen het moment dat ik investeer in een project en het moment waarop het volledig gefinancierd is?

In dat geval zal de lokale partner minder Amerikaanse dollars ontvangen dan de partner aan de start van een project had verwacht. Dit betekent ook dat de lening (en daarmee ook de terugbetalingsverplichting) in USD lager is geworden. Voor de investeerder verandert er niets. Je krijgt nog steeds hetzelfde bedrag in euro’s als dat je hebt geïnvesteerd.

Hoe weet ik of ik in een USD- of EUR-project investeer

Als je onze projecten-pagina bezoekt zie je de volgende projectinformatie: leningnemer, leenbedrag, looptijd, rente op jaarbasis, terugbetaalfrequentie en valuta, zijnde USD of EUR. Daarnaast staat het altijd expliciet vermeld boven aan de projectpagina.

Op welk moment wordt de wisselkoers bepaald?

Op de laatste werkdag van iedere maand zal iBanFirst de wisselkoers voor 30 dagen vaststellen. Deze koers zal gelden voor alle transacties in die maand, zowel voor investeringen in USD-projecten wanneer ze volledig gefinancierd zijn, als voor de terugbetalingen van ondernemers van eerdere USD-projecten.

Welke rol speelt iBanFirst?

iBanFirst werkt samen met Lendahand en Intersolve en verzorgt het USD betalingsverkeer richting onze partners.

Hoe stelt iBanFirst de wisselkoers vast?

iBanFirst biedt aantrekkelijke tarieven voor het omrekenen van valuta, aanzienlijk goedkoper dan banken. iBanFirst rekent een opslag op de interbancaire koers. Ze stellen de wisselkoers om 14.15 uur op de laatste werkdag van de maand vast, zodat de wisselkoers voorafgaand aan de toeslag van iBanFirst zeer dicht bij de officiële ECB-wisselkoers voor die datum ligt. De conversiekosten worden verdeeld tussen de ondernemer en investeerders. De ondernemer neemt de transactiekosten bij aanvang van de lening op zich. Investeerders betalen 0.4% transactiekosten over terugbetalingen. Dit compenseren we door te streven naar een ​​netto rente (d.w.z. na conversiekosten) die 0,6-1,1% hoger ligt in vergelijking met vergelijkbare EUR-projecten.

Ontvang ik mijn terugbetalingen altijd in euro?

Ja, op elke terugbetalingsdag, rond de 15e van elke maand, wordt het aan jou verschuldigde aflossingsbedrag, hoofdsom en rente, in EUR op jouw Lendahand-wallet gestort.

Verschilt de rente die jullie partners betalen van de rente bij EUR-projecten?

Ja, deze zal gemiddeld 1,0 - 1,5% hoger zijn. We vinden dit gerechtvaardigd aangezien de rentetarieven op USD momenteel hoger zijn en lokale partners besparen op conversiekosten in vergelijking met het ontvangen van een financiering in EUR en zij geen valutarisico's meer lopen op euro’s.

Is het competitieve voordeel hier voor Lendahand hetzelfde als bij EUR-projecten?

Het ligt eraan hoe je dit vergelijkt. In vergelijking met andere platformen met financieringskosten in EUR, vinden wij dit een aantrekkelijk en sterk geprijsd aanbod. Vergeleken met kredietverstrekkers die hun financieringskosten in USD hebben en daarom niet van EUR naar USD hoeven te converteren, hebben we een klein nadeel. Maar wat belangrijker is, is dat door USD-investeringen aan te bieden, veel meer bedrijven die niet in staat waren of niet wilden lenen in EUR, nu wel financiering kunnen krijgen via Lendahand.

Over lokale valuta investeringen

Wie is TCX?

TCX is een in Nederland gevestigde ontwikkelings-financieringsinstelling, opgericht om er voor te zorgen dat financieringsstromen naar ontwikkelingslanden vrij zijn van wisselkoersrisico. TCX doet dat door het aanbieden van valuta-hedgecontracten aan leninggevers. Om deze dienst duurzaam te kunnen verlenen beoogt TCX een marginaal positief resultaat te behalen. TCX is een professionele hedgeaanbieder die door de AFM en De Nederlandse Bank wordt gereguleerd. Het fonds wordt gesteund door meerdere Europese overheden, inclusief de Nederlandse, en een groot aantal wereldwijd actieve ontwikkelings-financieringsinstellingen. TCX bestaat sinds 2007 en is sindsdien gestaag gegroeid. De kredietwaardigheid van TCX wordt door de onafhankelijke kredietbeoordelaar S&P als goed en stabiel beschouwd (“single A”). Meer info via www.tcxfund.com

Welke wisselkoers geldt bij investeringen in lokale valuta?

TCX gebruikt in het valuta-hedgecontract de wisselkoers die dagelijks op een bepaald vast tijdstip door de centrale bank van het betreffende land wordt gepubliceerd.

Waarom kiest een ondernemer al dan niet voor een lokale valuta lening?

Uiteindelijk heeft een ondernemer twee mogelijkheden. Hij kan kiezen voor financiering in euro met een lagere nominale rente, maar met de daarbij behorende wisselkoersrisico’s en onzekerheid, óf hij kiest voor financiering in lokale valuta met een hogere nominale rente, maar zonder de risico’s en met voorspelbaarheid.

Wat is de rol van Stichting Lendahand FX?

Lendahand heeft Stichting Lendahand FX (LHFX) in het leven geroepen om de samenwerking met TCX mogelijk te maken. Om verschillende redenen is er [in overleg met AFM en DNB] voor gekozen om voor deze samenwerking een andere entiteit te gebruiken dan Hands-On BV, de vennootschap waar het Lendahand platform onder valt. Het afsluiten van valuta-hedgecontracten is een heel specifieke taak, die verschilt van de werkzaamheden die Hands-On BV verricht als platformbeheerder. Stichting LHFX is opgezet om zich uitsluitend bezig te houden met het afsluiten van valuta-hedgecontracten met TCX en om als intermediair te fungeren tussen TCX en het Lendahand platform. Deze scheiding van verantwoordelijkheden en betaalstromen, en daardoor ook van aansprakelijkheid, evenals het hebben van een separate governance structuur voor de lokale valuta-activiteit van Lendahand, waarborgt een goede en duurzame bedrijfsvoering. De stichting verricht haar werkzaamheden in opdracht van Hands-On BV op basis van een dienstverleningsovereenkomst tussen beide partijen. De stichting zal op haar beurt bepaalde operationele taken weer kunnen uitbesteden aan Hands-On BV, maar behoudt altijd het overzicht en de eindverantwoordelijkheid. De stichting heeft een onafhankelijk bestuur, bestaande uit 2 leden.

Waarom is het wisselkoersrisico bij lokale valuta wel afgedekt en bij USD niet?

Het risico tussen dollar en euro is veel beter te overzien en in te schatten dan het risico tussen euro en een valuta van een opkomende markt. Het renteverschil tussen euro en dollar is doorgaans ook veel beperkter. De operationele kosten om het euro/dollar risico af te dekken zijn aanzienlijk, terwijl het risico over de looptijd (max. 3 jaar) van een dollar-investering op het platform overzichtelijk en beperkt is. Wij denken daarom dat het een verantwoorde keuze is om het risico niet af te dekken. De investeerder kan voor zichzelf besluiten of hij/zij het euro/dollar risico wil nemen.

Bij een onbekende en volatiele valuta van een opkomende economie is het laten nemen van wisselkoersrisico door de investeerder in onze ogen echter onverantwoord. Daarom bieden wij ondernemers veelal de keuze tussen financiering in EUR, USD of in lokale valuta. Als de ondernemer kiest voor financiering in lokale valuta, zorgen wij ervoor dat het wisselkoersrisico wordt afgedekt door TCX, zodat de investeerder zich hier geen zorgen om hoeft te maken.

Wat betekent de samenwerking tussen TCX en KfW?

Net als bij EUR en/of USD investeringen op ons platform, loop jij als investeerder risico op het verliezen van je inleg wanneer een ondernemer failliet gaat. Dat risico wordt door de tussenkomst van TCX en KfW, de Duitse ontwikkelingsbank, niet verminderd of veranderd. De rol van TCX is om het wisselkoersrisico op de lokale-valutalening weg te nemen, zodat de ondernemer en de investeerder niet aan dat risico worden blootgesteld. De rol van KfW is de betaling over te nemen ingeval er onder het contract met TCX een betaling niet kan worden gedaan omdat de ondernemer failliet gaat. KfW wordt in die rol financieel gesteund door het Duitse Ministerie van Milieu, BMU.

Wanneer is het valuta-hedgecontract met TCX niet geldig?

TCX heeft in een aantal gevallen het recht om het valuta-hedgecontract voor bepaalde lokale valuta leningen te beëindigen. Dit kan gebeuren als:

  • een betaling die op basis van het valuta-hedgecontract door Lendahand FX (LHFX) verschuldigd is aan TCX, als gevolg van niet-betaling door de ondernemer, voor een periode van meer dan 180 dagen niet door LHFX kan worden voldaan, en de lening en het valuta-hedgecontract niet binnen die termijn worden geherstructureerd om de late betaling op te heffen.
  • LHFX en/of Hands-on BV niet voldoet aan bepaalde informatieverplichtingen, met name omtrent het tijdstip en de omvang van betalingen ontvangen van de ondernemer.
  • LHFX en/of Hands-on BV van eigenaar verandert en TCX, om welke reden dan ook, het contract niet wil voortzetten met de nieuwe eigenaar.
  • LHFX en/of Hands-on BV haar relevante vergunningen verliest en/of anderszins in ernstige mate tekortschiet in haar verplichtingen jegens de toezichthouders (AFM en DNB).
  • TCX op basis van de afspraken die zijn gemaakt met de aandeelhouders van TCX, waaronder de Nederlandse overheid, niet langer solvent wordt geacht en moet worden geliquideerd in welk geval alle uitstaande contracten van TCX zullen worden afgewikkeld.

Als om een van deze redenen het valuta-hedgecontract door TCX wordt beëindigd, wordt de nog uitstaande lening door Lendahand omgezet in een eurolening. Vanaf dat moment loopt de ondernemer valutarisico en dat leidt indirect tot een groter kredietrisico voor jou als investeerder. Die omzetting gebeurt tegen de wisselkoers op dat moment. Wisselkoersschommelingen die effect hadden op de nog uitstaande lening worden daardoor definitief. Als de ondernemer de eurolening aflost, vindt er wel nog een verrekening plaats met TCX, zodat jij als investeerder precies jouw inleg en de afgesproken rente ontvangt.

Welke risico’s loop ik als investeerder nu wel of niet op een financiering in lokale valuta?

Je loopt als investeerder op een lokale-valutalening, net zoals bij een eurolening of dollarlening, in principe het volledige kredietrisico op de ondernemer. Als de ondernemer niet de door hem verschuldigde rente en/of aflossing kan betalen, dan ontvang jij als investeerder ook niet de verwachte rente en/of aflossing.

Wel is het zo dat dit kredietrisico in principe lager is dan bij bij een eurolening of dollarlening. Aangezien de ondernemer niet wordt blootgesteld aan wisselkoersrisico op de lening, is er minder risico dat hij enkel als gevolg van een waardedaling van de lokale valuta de lening niet kan terugbetalen.

Je loopt als investeerder op een lokale-valutalening geen direct valutarisico; wat je in euro’s investeert, krijg je ook weer in euro’s terugbetaald, met de bijbehorende rente in euro’s, zolang de ondernemer terugbetaalt.

Maar, als het valuta-hedgecontract tussen Stichting Lendahand FX en TCX door TCX om geldige redenen wordt beëindigd, zal het nog uitstaande bedrag van de lening worden omgezet in een eurolening tegen de dan geldende wisselkoers; de ondernemer loopt dan vanaf dat moment valutarisico op de eurolening, en dat betekent in principe meer kredietrisico voor de investeerder.

Het valutarisico wordt voor ondernemer en investeerder door het valutahedge contract met TCX afgedekt; als TCX niet aan haar verplichtingen onder dat contract kan voldoen, dan zou dat dus wel tot verlies kunnen leiden voor jou als investeerder.