Kenia

Azuri Technologies 4

Met een lening van 115.000 euro kan Azuri 500 families in Kenia voorzien van toegang tot satelliet TV, radio en schone energie.

 • Directe investering
 • 9 nieuwe banen
 • 2500 mensen bereikt
 • 500 solar systems geïnstalleerd
Leningnemer

€115.000

Leenbedrag

24 maanden

Looptijd

6,00%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 8 dagen op 10 april 2018.
+ 166 mede-investeerders

Basisinformatie:
Uitgevende instelling: Azuri SSPV 1 Ltd.
Valuta: EURO
Bedrag: 115.000 (senior debt)
Looptijd: 24 maanden
Terugbetaaltijd: halfjaarlijks 
Rente: 6% per jaar

NB: Azuri heeft het recht om de lening vervroegd af te lossen tegen een boeterente van 2% op het terugbetaalde bedrag. 

Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Er zit dus geen lokale financiële instelling tussen die het risico op wanbetaling afdekt. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project.   

Beschikbare documenten
Informatiedocument
InRisc kredietanalyse

Het project (deel II van II)

Azuri is een samenwerking gestart met de marktleider op het gebeid van satelliet TV, waarbij klanten toegang krijgen tot een compleet pay-as-you-go pakket voor huishoudens, bestaande uit de volgende onderdelen: 

 • 24-inch LED TV met 54 kanalen en 21 radiozenders
 • 4 LED lampen, die zowel binnen als buiten kunnen worden gebruikt
 • Mobiele telefoon oplader
 • Draagbare radio

Met deze investering kan een halve container met 500 van dergelijke paketten door Azuri worden ingekocht en worden geleverd aan 500 gezinnen in Kenia.

Samenvatting

Azuri Technologies, een spin-off van Cambridge University, is een leverancier van innovatieve, commerciële pay-as-you-go ("PayGo") solar home systemen aan huishoudens die niet op het elektriciteitsnetwerk aangesloten zijn. Meer dan 600 miljoen mensen in Afrika hebben geen toegang tot energie middels een aangelegd netwerk en Azuri wil hier graag oplossingen voor bieden.

Zie ook een item van Azuri bij de BBC

Azuri heeft zonne-energie en mobiele technologie zodanig gecombineerd dat klanten via betalingen op hun mobiele telefoon toegang ("PayGo") krijgen tot schone en hernieuwbare energie voor minder dan de helft van de kosten die zij eerst hadden aan fossiele energiebronnen zoals kerosine. In 2012 is Azuri gestart in Kenia, als pionier van het PayGo betaling systeem voor zonne-energie. Op dit moment is het bedrijf actief in 12 landen in Afrika en heeft zij meer dan 100.000 solar home systemen verkocht, waar zij in totaal meer dan een half miljoen mensen mee heeft kunnen helpen. 

Azuri is – naast het verder ontwikkelen van het PayGO systeem – op zoek naar financiering om meer Solar Home Systems te kunnen maken en te distribueren naar haar verkooppunten. De leningen moet worden terugbetaald in vier halfjaarlijkse termijnen over een periode van 24 maanden vanaf het moment dat de solar systemen zijn verkocht. Deze systemen verbeteren de toegang tot energie voor duizenden mensen in Sub-Sahara Afrika, een gebied waar meer dan 600 miljoen mensen geen toegang hebben tot een elektriciteitsnetwerk.   

Impact

Solar home systemen hebben bewezen invloed op de kwaliteit van leven van klanten en het milieu. Azuri's onderzoeksteam heeft dit onderzocht in de afgelopen jaren. Op dit moment heeft Azuri meer dan 100.000 systemen verkocht wat betekent dat de kwaliteit van leven van ongeveer een half miljoen mensen is verbeterd (ervan uitgegaan dat een gezin uit vijf personen bestaat). Enkele quotes van afnemers:

'De kwaliteit van de lucht in mijn huis is verbeterd' (96%)
'Mijn familie heeft minder last van gezondheidsproblemen die normaal veroorzaakt werden door kerosine' (98%)
'Ik voel me veiliger' (93%)
'Mijn kinderen kunnen beter studeren' (97%)
'Het geld dat ik bespaar op kerosine, batterijen en kaarsen, kan ik nu gebruiken voor onderwijs voor mijn kinderen' (37%)
'Ik kan 's avonds meer familie en vrienden thuis ontvangen dan eerst' (68%)
'Ik bespaar tijd op het halen van brandstof en het opladen van mijn telefoon' 
'Ik heb meer tijd om te werken'

Met de impact instrumenten van Global Off-Grid Lighting Association (GOGLA) heeft Azuri de impact kunnen meten op sociale factoren en het milieu na het installeren van een Quad systeem bij een huishouden:

 • Gemiddeld aantal mensen dat profiteert van toegenomen beschikbaarheid van energie = 5
 • Gemiddeld aantal toegenomen uren dat er licht beschikbaar is = 4 uur
 • Gemiddeld bedrag dat een huishouden bespaart op energie over de levensduur van een solar product = 200 dollar
 • CO2-gas emissie gereduceerd per product  = 1.2 ton

Management team

Alan Harper (Voorzitter van het bestuur) - Alan is een vooraanstaand figuur op het gebied van mobiele netwerken. Met name in de Afrikaanse martkt heeft hij veel betekend.  Alan is niet-uitvoerend bestuurder bij MTN, Afrika’s grootste telecom provider. In 2008 heeft Alan 'Eaton Towerns' mede-opgericht: een bepalende, onafhankelijke telecom provider in Afrika. Met al 5.000 telecom torens opgericht in zeven verschillende landen in Afrika, is Eaton Towers het meest geografisch gediversificeerde telecom bedrijf in Afrika.  

Simon Bransfield-Garth (CEO) - Simon heeft 25 jaar internationale ervaring in de snel groeiende, technologische sector waaronder 7 jaar bij Symbian, waar hij onderdeel was van het leiderschapsteam en VP global marketing. Simon heeft Myriad Solutions Ltd opgericht en war hiervoor onderzoeker bij Cambridge Universiteit, waar hij ook zijn bachelor heeft behaald en gepromoveerd is in techniek. 

Snehar Shah (General Manager East Africa) - Snehar was recentelijk nog CFO operations bij Eaton Towers in Oost Afrika. Ook was hij hiervoor hoofd van de Mobile Money Business unit in Kenia, waar hij de verantwoordelijkheid was voor de groei van de klantenservice. Snehar heeft een first-class degree van Imperial College in Londen en is in 2012 geselecteerd voor de "Top 40 onder de 40" door Business Daily in Kenia. 

Vera Nwanze (General Manager East Africa) - Vera heeft meer dan 20 jaar commerciële expertise, met name in Multinational Pharmaceutical Companies (Novartis, GSK and Cipla-Evans), waar zij aanzienlijke posities had op het gebied van General Management, Regulatory Affairs, Clinical Research, Quality Assurance, Sales and Marketing in verschillende landen in Sub-Sahara Afrika.

Nigel Preston (Vice-voorzitter Product Management) - Nigel heeft 25 jaar internationale ervaring in de ontwikkeling en productie van electronische systemen. Hiervoor was hij werkzaam bij Motorola Inc's automobiele industrie en was hij COO International Operations bij Pi Shurlok. Hij heeft een Bachelor in Engeneering en Ph.D in Electronic Engineering aan de University of Liverpool behaald.  

Liam Hickey (CFO) - Liam heeft veel ervaring in het structureren van nieuwe bedrijven en het herstructureren van bestaande bedrijven, met name op het gebied van groei in ontwikkelingslanden. Hiernaast heeft hij senior commercial en operational finance posities vervuld bij verschillende multinationals zoals Bertelsmann, Ericsson and Digicel.

Awards:

Edison Awards 2017 - winnaar van de Gold Award 
GCCA 2016 - #1 International Cleantech Company
Solar + Power awards 2016 - winnaar van de Rural Electrification Development Award

BedrijfsnaamAzuri
DirecteurSimon Bransfield-Garth
Opgericht2012-01-01
LocatieNairobi
SectorDuurzame energie projecten
Omzet€264.000.000
Werknemers50

De impact van dit project

 • Met deze investering worden 9 banen gecreëerd
 • Met deze lening worden 2500 mensen bereikt
 • Met deze lening worden 500 solar home systems geïnstalleerd

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerAzuri
Leenbedrag€115.000
Rente op jaarbasis6,00%
Looptijd24 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over Azuri

Totale bezittingen€902.038
Omzet€0
Eigen Vermogen / Totaal vermogen0,00%
Liquiditeit262,00%

Wij lenen al uit aan Azuri Technologies 4

Han de Haas
Stephan Sluijmers
Frans Wittenberg
Jan Hazejager
Christoph Kollenda
+ nog
166
investeerders