Kenia

Sistema.bio 4

Met 150.000 euro kunnen 375 families in Kenia hun boerderijen transformeren tot duurzame bedrijven met een biogasvergister.

  • Directe investering
  • 375 biogas vergisters geplaatst
  • 10 nieuwe banen
  • 2250 mensen bereikt
Leningnemer

€150.000

Leenbedrag

24 maanden

Looptijd

5,50%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 1 dag op 16 oktober 2018.
+ 282 mede-investeerders

BELANGRIJK:

  • Alleen investeerders die belastingplichtig zijn in Nederland kunnen investeren in deze aanbieding

Basisinformatie: 

Uitgevende instelling: Sistema.bio
Valuta: EUR 
Bedrag: 150.000
Terugbetaaltermijnen: Halfjaarlijks 
Looptijd: 24 maanden 
Rente: 5.5% per jaar

Samenvatting

Sistema.bio is een sociale onderneming uit Mexico, opgericht in 2010. Zij maken, verkopen, distribueren, installeren en financieren bio-vergisters van hoge kwaliteit voor boeren in Latijns-Amerika, India en Kenia. Onze missie is waarde creëren uit afval, over de hele wereld: duurzame energie (biogas) en organische mest.

Het probleem: kleinschalige boerderijn produceren bijna 80% van al het voedsel op de wereld. Echter,  zij hebben veel last klimaat verandering, bodemaantasting en gebrek aan financiële dienstverlening.

De oplossing: bio-vergisters en het gehele bijbehorende servicepakket geven boeren de mogelijkheid om van een probleem (stalmest) een oplossing te maken door het in duurzame energie te transformeren. De bio-vergister is ook een afvalbeheersysteem, en draagt bij aan het verminderen van vervuilde plekken en het verminderen van broeikasgassen. Op deze manier kunnen boeren koken zonder rook, wat longziektes voorkomt, en ook de productiviteit van hun boerderijen verbeteren met organische mest.

Sistema.bio pakt op een holistische manier armoede, voedselzekerheid en klimaatverandering aan. We werken aan de hand van drie pijlers: technologie, bekwaamheid en financiering. Deze manier van werken stelt ons in staat problemen efficiënt op te lossen en de vicieuze cirkel, die voorheen niet doorbroken kon worden, te doorbreken, om een duurzamere, gelijkere en meer empathische wereld zonder afval te creëren.

Het project

Ons doel is er zeker van te zijn dat onze klanten gebruik maken van alle voordelen van hun Sistema.bio vergister, door te zorgen dat zij de systemen voor langere tijd gebruiken en een sterk rendement hebben op hun investering. Hoe we dit doen? Onze aanpak bestaat uit 6 stappen: https://goo.gl/fB12nX

Met leningen kunnen boeren de systemen betalen met het geld dat zij besparen aan mest, hout, houtskool of brandstof; zo kunnen zij in gemiddeld 9-10 maanden het gehele systeem afkopen en hun investeringsrendement maximaliseren.

Met een lening van €150.000 kan Sistema.bio 375 bio-vergisters vanuit de fabriek in Mexico naar klanten in Kenia verschepen. Nadat het systeem binnen een halve dag geïnstalleerd is door Sistema.bio, kunnen de boeren hun boerderijen draaien op duurzame energie en kunnen ze hun productie vergroten met organische mest. De lening zal ook worden gebruikt om onze werkzaamheden in Kenia uit te breiden, waar we reeds 40 banen in de lokale gemeenschap hebben gecreëerd.

De lening van €150.000 vult het gat tussen het moment waarop de bio-vergister gemaakt is en het moment waarom deze geïnstalleerd is en de klant begint te betalen. Elke euro die wij via Lendahand verkrijgen wordt gebruikt om de kosten van productie, transport en installatie van bio-vergisters, die zijn besteld door onze Keniaanse klanten, te dekken. Wanneer een bio-vergister klaar is voor gebruik, na ongeveer 6 maanden, betaalt de klant ervoor. Elke euro die Sistema.bio leent bij Lendahand wordt dus teruggegeven aan de gemeenschap.

Het verhaal van Hannah

Hannah heeft een kleinschalige boerderij, maar ze is ook moeder van vier en een van de eerste vrouwen van het Ndiri-ini dorp, in de Kiambu regio, die de productiviteit van haar boerderij en het welzijn van haar gezin verbetert met een Sistema.bio Hybrid Reactor systeem.

Een jaar geleden besteedde Hannah 50 dollar aan dure fossiele brandstof, daarboven had ze ook kosten bij het gezondheidscentrum omdat ze klachten kreeg van het dagelijks inademen van rook.

Hannah besloot te investeren in een Sistema.bio bio-vergister. Nu voelt zij zich gezonder, heeft meer energie om zonder extra kosten te koken voor haar gezin en spaart zij het geld dat ze anders aan hout of brandstof kwijt zou zijn.

Naast de gezondheidsvoordelen van het systeem maakt Hannah nu ook haar eigen organische mest, welke de productiviteit van haar boerderij verbetert en er voor zorgt dat ze jaarlijks 80 dollar aan mest bespaart. Ook verkoopt zij het overschot aan mest dat zij produceert, waardoor ze extra inkomen genereert. Met dit extra inkomen kan zij de scholing van haar kinderen betalen en verder in haar boerderij investeren.

Door deze lening kunnen wij de duurzame productiviteit van boeren in Kenia verbeteren en tegelijkertijd het milieu beschermen.

Het team

Alex Eaton – CEO en co-founder van Sistema.bio, Alex werkte aan zonne-energie projecten in Centraal-Amerika toen hij het potentieel van bio-vergisters ontdekte en de lage kwaliteit technologie veranderde in een duurzame, empathische, winstgevende en globale sociale onderneming.

Esther Altorger -  CFO van Sistema.bio, Esther is gepassioneerd om innovatieve financieringsstructuren te gebruiken om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van bio-vergisters te vergroten voor kleinschalige boeren.

Raymond Chepkwony – Landsdirecteur Kenia van Sistema.bio, Raymond vult het team aan met zijn ervaring in de agriculturele last-mile financiering, waardoor Sistema.bio haar bio-vergisters bij duizende Kenianen kan aanbieden.

Partners

·         BID

·        ENGIE

·        LCEF

·        Factor[e]

·        Shell Foundation

·        Kiva

Awards

·        Social Business of the year, 2010 Businesses in Development (BiD Network)

·        Switzer Environmental Leadership Fellow

·        Fellow Ashoka, New Ventures Mexico

·        Buckminster Fuller Challenge 2017 Finalists

·        Endeavor entrpreneurs

·        B Corp

·        GIIRS Company

·        UBS Visionaries

Zie ook de website

BedrijfsnaamSistema.bio
DirecteurAlex Eaton
Opgericht2010-01-01
LocatieNairobi
SectorAgrarisch
Omzet€1.500.000
Werknemers80

De impact van dit project

  • Met deze lening worden 375 biogas vergisters geplaatst
  • Met deze investering worden 10 banen gecreëerd
  • Met deze lening worden 2250 mensen bereikt

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerSistema.bio
Leenbedrag€150.000
Rente op jaarbasis5,50%
Looptijd24 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over Sistema.bio

Totale bezittingen€8.088.062
Omzet€2.388.745
Eigen Vermogen / Totaal vermogen0,68%
Liquiditeit28,11%

Wij lenen al uit aan Sistema.bio 4

Ron van Eijk
Boudewijn Gailliaert
Menne Glas
Gert Mosterd
Niek de Bruijn
+ nog
282
investeerders