Filipijnen

L Evaristo Shoe Shop

  • Via lokale partner
  • 1 nieuwe baan
  • 4 mensen bereikt
Leningnemer

€2.600

Leenbedrag

12 maanden

Looptijd

3,00%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 137 dagen op 29 juni 2013.
+ 11 mede-investeerders

Larry (Lauro) Evaristo is een ondernemer die zijn leven lang tussen de schoenen heeft gezeten. Zijn ouders bezaten een kleine schoenenfabriek en als kind leerde een oom hem hoe je de patronen maakt. Aan het eind van zijn schooltijd, werkte hij tevens als een part-time patroon maker. Later werd hij productiemanager voor Medford schoen productie in Calumpang, Marikina een positie die hij zeven jaar lang uitoefende.

In 1992, besloten zijn ouders de fabriek te sluiten, en Lauro zag dit als een kans om het bedrijf door te zetten, aangezien de apparatuur en gereedschappen er al waren. Met steun van een aantal vrienden in de Bocalo Shoe Corporation, die levert aan grote winkelcentra zoals Supermall (SM), was hij in staat te beginnen met rechtstreekse verkoop in Supermall (een toonaangevende keten van winkelcentra in de Filippijnen). Dit was een grote doorbraak die het mogelijk maakte om zijn bedrijf te laten groeien. Inkooporders kwam in bulk en van 6 werknemers, groeide de productie tot 25 werknemers (14 mannen en 11 vrouwen).

Het succes stelde hem in staat om zijn werknemers secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden, zoals sociale zekerheid, Philhealth en Pag-ibig. Dit zijn arbeidsvoorwaarden die o.a. werknemers kunnen voorzien van inkomsten wanneer zij de leeftijd van 60 jaar bereiken en die hen toegang kan geven tot leningen met een lage rente. Deze arbeidsvoorwaarden zijn verplicht voor grote bedrijven, maar komen minder vaak voor bij kleine bedrijven omdat het vaak te duur voor ze is. Lauro verstrekte ook aan twee van zijn werknemers gratis accommodatie en hij regelde dat er medische zorg was voor zijn werknemers.

In 2000 werd de markt overspoeld met schoenen ingevoerd uit China. Dit had een grote impact op de lokale schoenen fabrikanten. Het was erg moeilijk voor de lokale fabrikanten om te concurreren met de invoer. Hoewel de geïmporteerde schoenen van mindere kwaliteit waren, waren ze een stuk goedkoper. De grote winkelcentra verminderden hun bestellingen bij lokale producenten en begon meer en meer schoenen te kopen uit China. De Chinese concurrentie en beperkingen door de grote winkelcentra maakte het steeds moeilijker voor Lauro om het bedrijf voort te zetten. Bijvoorbeeld het SM winkelcentrum verlengde hun betalingstermijn van 60 tot 120 dagen en het ontwerp van de schoenen moest opeens worden goedgekeurd door de SM Mall. Na vele rondes van het maken van monster na monster en steeds weer worden afgewezen, werd het duidelijk dat ze de order van SM niet zouden binnenhalen.

Echter, Lauro had nog steeds passie voor de industrie en hij realiseerde zich dat schoenmaken het enige was wat hij kon. Dus besloot hij om terug te gaan naar het schoenmaken en zette hij de productie op van slippers voor voornamelijk mannen. Hij creëerde de merknaam Spartacus en hiermee had hij zijn weg terug in de industrie gevonden.

 Het was zeker geen gemakkelijke comeback. In het begin moest hij geld lenen van zijn neven. Na een tijdje stelden ze voor dat het beter voor hem zou zijn om een lening te krijgen van een financiële dienstverlener. Hiermee zou hij zijn werkkapitaal kunnen vergroten, waardoor het bedrijf verder zou kunnen groeien. Dit bleek inderdaad waar te zijn toen zijn accountant hem voorstelde aan de Negosyong Pinoy Finance Corp (NPFC). Nauwelijks een maand nadat hij de lening van NPFC binnen had moest er al worden overgewerkt om te produceren voor de Baguio caravan, die door meer dan 2 miljoen binnen-en buitenlandse toeristen wordt bijgewoond i.v.m. het Panagbenga Festival. Larry en zijn team produceerden drieduizend paar schoenen voor de verkoop op het festival. Ook genereerde ze extra inkomsten voor de werknemers als gevolg van de overuren.

Op dit moment levert Larry schoenen aan Zanea. Larry verkoopt daarnaast schoenen aan ES fashion boutique. Hij heeft een kraam in Marikina Riverbanks en de Marikina Trade Fair. Met een jaarlijkse bruto-omzet van 2 miljoen Peso, heeft Larry Evaristo een lange weg afgelegd van part-time patroonmaker tot succesvolle schoenen fabrikant.

BedrijfsnaamNPFC
DirecteurLauro Evaristo
Opgericht1992-01-01
LocatieMarikina
SectorProductie
Omzet€36.543,02
Werknemers20

De impact van dit project

  • Met deze investering wordt 1 baan gecreëerd
  • Met deze lening worden 4 mensen bereikt

Over de investering

TypeVia lokale partner
LeningnemerNPFC
Leenbedrag€2.600
Rente op jaarbasis3,00%
Looptijd12 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over NPFC

Portfolio Overzicht€2.091.922
Eigen Vermogen / Totaal vermogen17,00%
Afschrijfpercentage afgelopen 12 maanden14,20%
% Leenbedrag vertraagd (>90 dg)19,90%

Wij lenen al uit aan L Evaristo Shoe Shop

Cees van Iperen
+ nog
11
investeerders