Elke Propositie is gekoppeld aan één Categorie. Dat wil zeggen dat wanneer er door een Lokale Partner of de Ondernemer behorende bij een bepaalde Categorie geen of niet volledige uitkering wordt gedaan aan SME Finance en SME Finance op haar beurt derhalve geen uitkering kan doen aan Lendahand ten aanzien van de betreffende Lokale Partner of Ondernemer, de Investeerder, zijnde houder van een Obligatie in deze Categorie, geen of niet volledige betaling zal ontvangen van Lendahand. De Investeerder van de betreffende Categorie van Obligaties loopt derhalve feitelijk economisch het kredietrisico op de Lokale Partner of de Ondernemer behorende bij de betreffende Categorie.

Het kredietrisico per Categorie is verschillend nu het kredietprofiel van de Lokale Partner en Ondernemer per Categorie verschilt.