Investeerder: Hij of Zij?

Wereldwijd investeren mensen al sinds de 16e eeuw, maar wist je dat vrouwen gemiddeld 40% minder investeren dan mannen? Tijd om deze onevenredigheid onder de loep te nemen.

 

Zouden vrouwen het beter doen dan mannen?

Hoe komt het dat vrouwen minder investeren? Het is alvast niet omdat ze er niet goed in zijn. Volgens een analyse van 8 miljoen Fidelity2 klanten, bereiken vrouwen die wél investeren relatief gezien een groter rendement en hebben zij in de loop van tijd een positiever rekeningsaldo. Fidelity Investments (een Amerikaanse multinationale financiële dienstverlener) polste in een enquête of mannen dan wel vrouwen een groter rendement ontvangen op hun investeringen. Van de 1,500 vrouwelijke respondenten, dacht slechts 9% dat zij het beter zouden doen dan mannen. Tijd om ons zelfvertrouwen op te krikken, dames.

 

Waarom investeren vrouwen niet?

Vrouwen verdienen ongeveer 17% minder salaris dan mannen, terwijl ze gemiddeld langer leven. Onderzoek door This Is Money toont aan dat zij dit verschil niet compenseren door meer te investeren, maar extra geld opzij houden op een spaarrekening. Dat komt doordat vrouwen geloven dat zij niet de nodige financiële kennis hebben om succesvol te investeren. Daarnaast zijn vrouwen sneller angstig om geld te verliezen. 

Dan is er nog de pensioenkloof, die toont aan dat alleen al als gevolg van de salariskloof de pensioenpotten van vrouwen 11% kleiner zijn dan die van mannen. Statistieken1 over de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen in het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat: 

  • 1.2 miljoen vrouwen in de 50 geen privé-pensioen hebben (dat is 50% meer dan mannen).
  • Vrouwen 5-7% meer moeten sparen om van hetzelfde pensioeninkomen te kunnen genieten als mannen.
  • 4 op de 10 vrouwen geen schatting hebben gemaakt van het bedrag dat zij nodig hebben voor hun pensioen (ten opzichte van ⅓ van de mannen).

Het ‘Women & Money report’ van Fidelity toont ons dat meer dan 60% van de vrouwen investeren belangrijk vindt. Waarom investeert dan slechts 6% beschikbaar inkomen in de aandelenmarkt? Eén van de redenen daarvoor is dat vrouwen aangeven de communicatie over investeren ingewikkeld te vinden. Sommigen beschrijven het zelfs als intimiderend en onbegrijpelijk2.

 

De Vrouwenboete

Verklaringen voor het risicomijdende gedrag van vrouwen vinden we in de sociologie. De term “Motherhood Penalty” bijvoorbeeld, bespreekt de systematische nadelen die werkende moeders ondervinden op de werkvloer. Of het begrip “Good Daughter Penalty”, die de maatschappelijke verwachting van vrouwen om voor zieke of oudere familieleden te zorgen erkent. Het zijn verklaringen waarom vrouwen geld niet als hun eigen bezit zien maar als dat van de familie, en dat weerhoudt hen ervan om er risico’s mee te nemen3.

 

Het belang van financiële onafhankelijkheid

Nog te veel vrouwen rekenen op de man om de rekeningen te betalen. Opvallend is dat 1 op de 3 vrouwen denkt de rekeningen niet te kunnen betalen mocht er een einde komen aan het huwelijk of de relatie. Bij mannen is dat 1 op de 54.

Ook al is deze disbalans tussen beide geslachten moeilijk op te lossen, er zijn enkele makkelijk te nemen stappen. Op dit moment richt de spaarsector zich in eerste instantie nog op mannen. Door hun taalgebruik en berichtgeving aan te passen kunnen zij de betrokkenheid van vrouwen vergroten. Daarnaast kunnen zij vrouwen enthousiasmeren door een vertrouwensband op te bouwen en maatschappelijke belemmeringen te erkennen. Een voorbeeld van hoe dit kan is HerMoney, zij ondersteunen vrouwen op een creatieve manier met financieel advies.

 

Vooruitgang

Vrouwen moeten gesteund worden om financiële onafhankelijkheid te bereiken. Een voorbeeld van een nieuwe beweging hierin is de FIRE-movement (Financial Independence and Retire Early). Er bestaan zelfs communities die exclusief voor vrouwen zijn, zodat zij kennis met elkaar kunnen delen en meer financieel vertrouwen winnen. 

Er is gelukkig verandering zichtbaar in de investeringswereld. Zolang we vrouwen van jongs af aan aanmoedigen om te sparen voor hun financiële toekomst en hen leren communiceren over financiën, zitten we op de goede weg. De basisprincipes zijn eenvoudig: spaar regelmatig en volg de tendens op de markten, je zult zien dat het geen rocket science is.

 

 

1 Een studie door St. James's Palace.
2 Volgens het onderzoek van Fidelity onder 1.007 vrouwen en 1.006 mannen.
3 Volgens Currie, 2018.
4 BBC News

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.