Vrouwelijke ondernemers zijn wereldwijd een drijvende kracht achter groeiend BBP

Geschreven door Lynn Hamerlinck op 11 december 2020

De recente verkiezing van Kamala Harris als de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten sterkt vrouwen wereldwijd ongetwijfeld in hun strijd om meer autonomie, steun en vrijheid.

Wereldwijd is de emancipatie van vrouwen een gekend belangrijk thema. Maar in ontwikkelingslanden helemaal hebben vrouwen steun nodig om hun potentieel te kunnen vervullen. Zijn vrouwen de volgende opkomende markt?

Oeganda en Ghana, bijvoorbeeld, scoren allebei het hoogste ter wereld in het aantal vrouwelijke ondernemers. Dit betekent dat sommige minst welvarende en ontwikkelde economieën meer vrouwelijke ondernemers hebben dan de rijkere landen. Al zijn de redenen voor dit hoge percentage niet allemaal positief, het is bemoedigend om te zien dat deze vrouwen de controle nemen over hun eigen leven, door te ondernemen.1

 

Ondernemen gedreven door opportuniteit of noodzaak

De meest voor de hand liggende reden om te ondernemen is om je inkomen te verbeteren, of om je droom te volgen. In ontwikkelde markten wagen meer dan 7 op de 10 startende ondernemers de sprong omdat ze goede kansen zien, en zo hun financiële onafhankelijkheid willen verbeteren. In de opkomende markten daarentegen, starten ongeveer 4 op de 10 ondernemers een bedrijf uit noodzaak.

In India zijn slechts 7 op de 100 ondernemers vrouw. En van degene die een bedrijf opstarten, doet de helft dat uit noodzaak, en niet omdat ze een geweldig idee hebben.

 

De kracht van financiering

Wanneer vrouwen de kans krijgen om te ondernemen brengt dat heel wat economische voordelen. Zo hebben vrouwen in Ghana door hun grotere betrokkenheid bij zakelijke activiteiten meer kans om een eigen bankrekening te hebben dan vrouwen in andere landen in de regio; zoals Malawi, Oeganda en Angola (40% in vergelijking met 20%)2. De groei van het vrouwelijk ondernemerschap wereldwijd is een belangrijke ontwikkeling, ook al worden vrouwelijke ondernemers nog steeds geconfronteerd met vele belemmeringen.

 

Hindernissen overwinnen

Vrouwen zijn doorgaans heel creatief in het vinden van manieren om succesvol te ondernemen terwijl ze hindernissen moeten overwinnen, zoals een tekort aan betaalbare financiering. Het is niet makkelijk om financiering te krijgen als je slechts een idee hebt voor een nieuw bedrijf. Uit rapporten blijkt dat minder dan 5% van het MKB toegang heeft tot formeel krediet, terwijl anderen op informele bronnen vertrouwen om hun bedrijf te financieren. 

Onderzoek door de Wereldbank kaart aan hoe vrouwen in opkomende markten gemarginaliseerd worden:

  • Ze krijgen ongelijke toegang tot internet en technologie
  • Botsen tegen institutionele belemmeringen voor toegang tot financiering, zoals hoge rentes, tekort aan zekerheden en garanties, ingewikkelde procedures en een gebrek aan ervaring in het bedrijfsleven om financiering te kunnen afdwingen.
  • Beperkende culturele en sociale normen belemmeren de toegang tot financiële en zakelijke diensten.
  • Kampen met een gebrek aan vertrouwen om met bureaucratie en financiële instellingen om te gaan.

Ondanks de ondermijningen van het potentieel van vrouwen in lageloonlanden is hun vastberadenheid om een eigen bedrijf te beginnen noemenswaardig. Resultaten tonen aan dat vrouwen bijna net zo gedreven zijn als mannen als het gaat om het nastreven van ondernemersactiviteiten.

Stel je voor hoeveel meer vrouwen in staat zouden zijn om economisch en sociaal bij te dragen zonder deze obstakels en met betere systemen?

 

Tijd voor verandering

Onze hoofdmissie bij Lendahand is het bestrijden van armoede. Het is tevens het #1 doel van de UN Sustainable Development Goals. Om dit te bereiken is ook SDG #5 - Gendergelijkheid cruciaal. Daarom omringen we ons met partners die deze missie delen.

Bijvoorbeeld Partner Redavia is actief in Ghana, het land met de meeste vrouwelijke ondernemers, en gelooft sterk in het steunen van lokaal vrouwelijk ondernemerschap. Op hun blog kan je meer lezen over één van hun projecten.

Verder kan investeren op lokale crowdfundingplatformen, zoals Milaap in India, een groot verschil maken. Milaap is actief op ons platform sinds 2016 en geeft vrouwelijke ondernemers in ruraal India de kans om hun bedrijf uit te bouwen. Deze vrouwen zijn voornamelijk actief in de textielindustrie. 

Gelukkig zijn er wereldwijd initiatieven die deze mooie kans op wereldwijde verandering aangrijpen. De VN heeft de Women's Entrepreneurship Accelerator ontworpen om vrouwelijke ondernemers over de hele wereld te inspireren, informeren en emanciperen. 

Vrouwelijke ondernemers hebben het potentieel om hun lokale gemeenschappen en nationale economieën te transformeren. Laten we dus verder werken aan gendergelijkheid om de groei van het BBP in de opkomende markten op een krachtige en duurzame manier te stimuleren.

 

1 & 2 Mastercard Index Women Entrepreneurs 2019

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.