Nieuw bij Lendahand: financier ondernemers in hun eigen valuta

Bij Lendahand kun je investeren in projecten in euro’s en in Amerikaanse dollars. Hier komt een derde mogelijkheid bij: investeren in de lokale valuta van de ondernemer. Hiermee vergroten we de toegang tot financiering voor ondernemers in opkomende landen, zónder dat jij als investeerder het valutarisico draagt.

 

Waarom voegen wij investeringen in lokale valuta toe?

In opkomende markten en ontwikkelingslanden zijn economieën en hun lokale valuta vaak instabiel en kwetsbaar. Daardoor gaat de waarde van de valuta ten opzichte van de euro vaak sterk op en neer. Dat maakt het wisselkoersrisico bij het verlenen van financiering in euro groot. Zo groot, dat ondernemers forse verliezen kunnen oplopen als de lokale valuta plots sterk daalt ten opzichte van de euro, omdat de rente-uitgaven en terugbetalingen dan stijgen. Deze valutaschommelingen zorgen voor extra onzekerheid en risico’s in de bedrijfsvoering van de ondernemers. De oplossing daarvoor is financiering aan te bieden in dezelfde valuta als de inkomsten en uitgaven van de ondernemer.

 

Door te investeren in een project gefinancierd in de lokale valuta van de ondernemers, lopen investeerders geen wisselkoersrisico op hun financiering. Het wisselkoersrisico wordt namelijk afgedekt door een valuta-hedgecontract tussen Stichting Lendahand FX en TCX. Dit contract zorgt ervoor dat eventuele schommelingen en waardedalingen in de lokale valuta van de ondernemer ten opzichte van de euro niet tot verliezen leiden voor de investeerder of de ondernemer. TCX draagt het volledige wisselkoersrisico. 

 

Het is de eerste keer dat TCX een samenwerking aangaat met een crowdfundingplatform als Lendahand. De Duitse ontwikkelingsbank KfW verkleint het risico wat TCX neemt door garant te staan voor het eventueel kredietverlies op de wisselkoers wanneer een ondernemer failliet gaat. In het geval van een faillissement van de ondernemer, zal de KfW dit kredietverlies op de wisselkoers uitbetalen aan TCX. KfW wordt in die rol financieel gesteund door het Duitse Ministerie van Milieu, BMU.

 

Wat betekent dit voor jou als investeerder?

In de praktijk merk je als investeerder in principe geen verschil tussen jouw investeringen in euro en in lokale valuta. Wel creëer je als impact investeerder zo nog meer positieve impact voor ondernemers in een opkomende markt, omdat de financiering die zij krijgen hen niet langer blootstelt aan wisselkoersschommelingen.

Hoe het precies werkt lees je op deze pagina

 

Wisselkoers en rentetarieven

Bij projecten in lokale valuta is het nominale rentepercentage dat een leningnemer betaalt op financiering in lokale valuta, bijna altijd hoger dan bij financiering in euro. Deze hogere rente dient uitsluitend als compensatie voor het afdekken van het wisselkoersrisico door middel van het valuta-hedgecontract met TCX en betekent dus geen rechtstreeks hogere rente voor de investeerder. TCX wenst daarbij slechts een marginaal positief resultaat te behalen.

De rente wordt bepaald op basis van het valutarisico dat Stichting Lendahand FX en TCX nemen op het moment van het sluiten van het valuta-hedgecontract. De hoogte van de rente is afhankelijk van drie elementen: de valuta, de looptijd van het project en de euro-rente die Lendahand heeft vastgelegd met de betreffende ondernemer.

Uiteindelijk heeft een ondernemer twee mogelijkheden: 1) kiezen voor financiering in euro met een lagere nominale rente, maar met de daarbij behorende wisselkoersrisico’s en onzekerheid, óf 2) kiezen voor financiering in lokale valuta met een hogere nominale rente, zonder het valutarisico en met voorspelbaarheid.

Voor iedere soort financiering gelden er andere bijbehorende bepalingen. Deze kun je nalezen in onze FAQ 

Deze week kan je ons eerste lokale valuta project verwachten. Heb je ondertussen al vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met [email protected]

 

Wat doet TCX?

TCX is een in Nederland gevestigde ontwikkelings-financieringsinstelling, opgericht om er voor te zorgen dat financieringsstromen naar ontwikkelingslanden vrij zijn van wisselkoersrisico. TCX doet dat door het aanbieden van valuta-hedgecontracten aan leninggevers. Om deze dienst duurzaam te kunnen verlenen beoogt TCX een marginaal positief resultaat te behalen. TCX is een professionele hedgeaanbieder die door de AFM en De Nederlandse Bank wordt gereguleerd. Het fonds wordt gesteund door meerdere Europese overheden, inclusief de Nederlandse, en een groot aantal wereldwijd actieve ontwikkelings-financieringsinstellingen. TCX bestaat sinds 2007 en is sindsdien gestaag gegroeid. De kredietwaardigheid van TCX wordt door de onafhankelijke kredietbeoordelaar S&P als goed en stabiel beschouwd (“single A”). Meer info hier en via www.tcxfund.com.

 

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.