Welke valuta’s zijn beschikbaar voor investeringen via Lendahand?

Valuta aanbod

Lendahand biedt momenteel investeringen in euro’s (EUR) & Amerikaanse dollars (USD) aan. USD is een nieuwe toevoeging aan ons portfolio.

Investeringen in USD

Lendahand biedt nu ook investeringen aan in Amerikaanse dollar. Deze investeringen werken net anders dan onze eerdere investeringsmogelijkheden en dragen een inherent wisselkoersrisico met zich mee.

Hoe investeren in USD werkt

Investeren in USD-projecten doe je grotendeels op dezelfde manier als bij al onze andere projecten. Investeerders kunnen in eenheden van €50 investeren in projecten en alle betalingen worden gedaan in EUR, via één van de aangeboden betaalmogelijkheden (iDeal, creditcard of Bancontact).

Hoe USD conversies werken

Voor het omwisselen van de EUR investering naar USD en terug zal Lendahand samenwerken met IbanFirst. Op de laatste werkdag van iedere maand zal IbanFirst de wisselkoers voor 30 dagen vaststellen. Deze koers zal gelden voor alle transacties in die maand, zowel voor investeringen in USD-projecten wanneer ze volledig gefinancierd zijn, als voor de terugbetalingen van ondernemers van eerdere USD-projecten.

Op het moment dat jouw investering in een USD-project is bevestigd, wordt het geld samen met alle andere investeringen in dat project bewaard tot de eerste dag van de volgende maand na de volledige financiering van het project. Op die dag wordt het totale bedrag in EUR van het volledig gefinancierde project omgezet naar USD tegen de wisselkoers die eerder door IbanFirst is vastgesteld.

Hoe USD terugbetalingen werken

Wanneer een bedrijf een terugbetaling doet, wordt het USD-bedrag weer omgezet in EUR volgens de wisselkoers die eerder is vastgesteld door IbanFirst, zijnde op de laatste werkdag van de maand. Op elke aflossingsdag, rond de 15e van elke maand, wordt het aan jou verschuldigde aflossingsbedrag, hoofdsom en rente, in EUR op jouw Lendahand-wallet gestort.

Rentetarieven

Door de hogere rente in de VS, zal de rente van USD-projecten gemiddeld ongeveer 0.5-1% hoger zijn in vergelijking met gelijkaardige EUR-projecten (na de conversiekosten). Dit verschil in rente kan toenemen en afnemen afhankelijk van de rentetarieven in de VS. Al zijn de rentetarieven in de VS de afgelopen jaren meestal iets hoger geweest dan in de EU.

Net als voor EUR-projecten blijft de rente bij ieder project gedurende de gehele looptijd van het project vaststaan.

Wisselkoersrisico

Het is belangrijk om te weten dat investeerders een valutarisico lopen bij investeringen in USD-projecten. Door de wisselkoersschommelingen kan het zijn dat je op de dag van je terugbetalingen een minder gunstige wisselkoers ontvangt dan op de dag waarop jouw initiële investering werd omgezet van EUR naar USD. Omgekeerd kan het zijn dat de wisselkoers net gunstiger is op het moment van jouw terugbetalingen.

Houd dus rekening met het extra risico van een investering in USD-projecten alvorens deze aan jouw portfolio toe te voegen.

Jouw USD investeringen volgen

Je kunt al jouw USD-investeringen uiteraard gewoon terugvinden in je Mijn Lendahand omgeving. Na het maken van een investering, maar nog voordat het project volledig gefinancierd is, zal je het bedrag van jouw investering in EUR zien staan bij ‘Nog niet van start’ in jouw dashboard. Zodra het project volledig gefinancierd is en de omrekening naar USD heeft plaatsgevonden, zul je jouw investering in USD in je dashboard zien staan bij ‘Lopende projecten’.

Investeringen in EUR

Bijna alle investeringen op onze website waren tot dusver in euro, en het investeringsproces in EUR-projecten is voor Europeanen relatief eenvoudig.

Hoe investeren in EUR werkt

Het is belangrijk om eerst te beslissen hoeveel je in een project wilt investeren (vanaf EUR 50) en jouw investering vervolgens in euro’s af te rekenen via een van de aangeboden betaalmethoden (iDeal, creditcard, Bancontact). Alle terugbetalingen in EUR-projecten vinden altijd plaats in euro’s.

Er zijn in het geval van EUR-projecten geen omrekeningen of wisselkoersrisico’s. Je investeert en je volgt jouw investeringen in je Mijn Lendahand dashboard. Voor meer informatie over investeren in crowdfunding projecten via Lendahand in het algemeen, bezoek hier onze ‘Hoe het werkt’-pagina.

Waarom nog wachten?