Onze klimaatbelofte voor COP26

COP26 is momenteel in volle gang in Glasgow, en deze ronde van de VN klimaatonderhandelingen zal belangrijker zijn dan ooit. Over een week zullen we weten hoe ver de wereld en haar leiders willen gaan in de strijd tegen klimaatverandering.

Als sociale onderneming en B-Corp willen we bij Lendahand een voorbeeld zijn. We zijn al langer toegewijd om NetZero te zijn in 2030, en gaan nu de daad bij het woord voegen door onze vooruitgang en toezeggingen publiekelijk te delen. We zullen deze verklaring jaarlijks herzien om onze eigen voortgang te beoordelen en waar nodig ons traject bij te sturen zodat we goed op koers blijven.

 

Onze klimaatimpact tot nu toe

Lendahand en Ethex (onze partner in het VK waarmee we in 2017 Energise Africa hebben gelanceerd), werken al bijna tien jaar aan het doel om alledaagse mensen in staat te stellen hun geld rechtstreeks aan het werk te zetten voor mens en planeet.

Betaalbare financiering door crowdfunding stelt gewone burgers in staat om armoede te helpen verlichten, veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen en klimaatverandering te vertragen. We streven ernaar om het voor iedereen mogelijk te maken om positief te investeren en faciliteren dit door investeren laagdrempelig te maken.

Lendahand, Ethex en Energise Africa hebben al een aantal fantastische resultaten behaald, waardoor impactvolle ondernemingen de financiering kregen die ze nodig hebben voor hun eigen groei. Tegelijkertijd dragen we bij aan het behalen van de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 

Onze gezamenlijke klimaatimpact tot zover:

  • Meer dan €175 miljoen geïnvesteerd in ambitieuze bedrijven met innovatieve klimaatoplossingen in de sectoren hernieuwbare energie, duurzame landbouw, vervoer en huisvesting in 28 landen en op 5 continenten.

  • Dankzij de investeringen op onze platforms wordt jaarlijks 723.000 ton aan CO2-uitstoot gereduceerd.

  • 30.000 mensen in heel Europa en het VK investeren hun geld rechtstreeks in bedrijven en organisaties die een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld.

  • Meer dan 900.000 mensen in opkomende landen worden ondersteund om toegang te krijgen tot schone, betaalbare energie.

 

Hoe we klimaat integreren in onze bedrijfsmodellen 

Op alle drie de platforms zijn onze bedrijfsmodellen gebaseerd op het mobiliseren van retail investeringen voor de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Onze focus in de komende jaren is om ons aanbod snel uit te breiden en op te schalen, en klimaatoplossingen te versnellen door de hoeveelheid financiering die we aantrekken te vergroten.

 

Onze focus in 2022

  • Het ontwikkelen van financiële producten en hulpmiddelen die elk platform in staat stelt een meer divers portfolio aan duurzame en klimaatgerichte bedrijven aan te trekken die actief zijn in meer sectoren en geografische gebieden.

  • Op innovatieve manieren blijven samenwerken met overheden, stichtingen en instellingen om klimaatfinanciering toegankelijker te maken voor duurzame bedrijven.

  • Retailbeleggers in heel Europa en het VK een grotere keuze aan transparante, toegankelijke en risicobeperkende financiële producten te bieden waarmee ze de kracht van hun geld kunnen benutten als het gaat om de bescherming van de planeet.

  • Een juiste balans vinden tussen de sociale impact (creatie van banen en armoedebestrijding) die investeerders via ons platform kunnen maken en de impact op klimaatverandering.

Om het goede voorbeeld te geven, moedigt ons bedrijfsbeleid personeel zoveel mogelijk aan om de fiets en/of het openbaar vervoer te gebruiken, ook voor reizen naast het werk. Waar we geen keuze hebben (bezoeken van partners in opkomende landen), hebben we een beleid om zakelijke vluchten te compenseren.

We erkennen dat er altijd ruimte is voor verbetering en komende zomer zullen we nulmetingen uitvoeren van onze CO2-emissies bij alledrie de bedrijven.

We zullen de resultaten van de meting openbaar (op onze websites) delen, samen met onze strategie om de doelstellingen te halen en te overtreffen, met als doel onze uitstoot te verminderen en tegen 2030 netto geen CO2 meer uit te stoten.

Hierbij kijken we niet alleen naar onze eigen CO2-uitstoot, maar ook naar de uitstoot in de hele waardeketen, waarin we samenwerken met onze leveranciers en portfoliobedrijven om meer manieren te vinden om de uitstoot te verminderen.

Waar we de emissies in onze keten niet kunnen elimineren, zetten we ons in om te investeren in projecten die eventuele rest emissies zullen compenseren. Tegen 2025 streven we ernaar om niet alleen eigen investeringen in dergelijke projecten te doen, maar ook door CO2 geaccrediteerde investeringsmogelijkheden aan te bieden via onze platforms.

 

Geweldige tijden voor klimaat gerichte retail impact investing

Wij zijn van mening dat de inzet van onze drie platformen om tegen 2030 NetZero te zijn, zal helpen om veranderingen in de financiële sector te stimuleren. We stellen mensen in heel Europa en het VK in staat om hun geld te investeren in overeenstemming met hun eigen klimaatwaarden. We geloven dat de groeiende beweging naar klimaat positief investeren een krachtige boodschap zal uitsturen die aantoont dat mensen zelf willen bepalen waar hun geld naartoe moet.

Klimaatactie ondernemen is niet alleen noodzakelijk en haalbaar, maar biedt ook een geweldige kans voor innovatie op het gebied van fintech, waar aanzienlijke voordelen voor iedereen uit kunnen komen. Het kan in het bijzonder helpen bij het bereiken van een meer rechtvaardige en gelijkwaardige wereld.

 

We hopen dat je deze weg samen met ons inslaat!

 

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.