African Energy, zonne-energie over het hele continent

Geschreven door Lynn Hamerlinck op 14 februari 2023

Met jouw investeringen in zonne-energiebedrijf African Energy maak je binnenkort een impact over het hele Afrikaanse continent. African Renewable Energy Inc., opgericht in 2002, is actief in meer dan 20 landen op het continent* en levert er als groothandel apparatuur voor zonne-energie en noodstroom aan zonne-energie installateurs.

 

Waar is African Energy actief?

Van het voorzien van electriciteit op een afgelegen eiland tot het helpen behouden van 5.000 liter verse melk per dag, de installatie van zonne-energie systemen van African Energy komen terug op de meest bijzondere plaatsen. De zonneapparatuur die het bedrijf levert wordt voor verschillende doeleinden toegepast en komt hiermee vele gemeenschappen ten goede.

Zo is er bijvoorbeeld de installatie van zonne-energie bij een melkkoelingsproject in Rwanda. De installatie helpt boeren om verse melk van kleine veehouders te verzamelen en in tanks van 3.000 liter te koelen voor het verwerkt, verpakt en gedistribueerd wordt voor consumptie. 

Het afgelegen eiland dat tot de verbeelding spreekt? De kleine eilanden van Kokota en Njau liggen voor de kust van Tanzania en zijn voorzien van schone, betrouwbare stroom dankzij een minigrid van WeCo lithiumbatterijen van African Energy. De stroom geeft 680 eilandbewoners de mogelijkheid om hun economische en persoonlijke activiteiten op te voeren. 

Vaak is onze eerste reflex om te denken aan de impact die investeringen via Lendahand maken op sociaal, economisch en klimaat niveau. Toch is ook de behoefte aan vrijetijdsbesteding belangrijk voor de levenskwaliteit van mensen wereldwijd. African Energy installeert ook waterpompen op zonne-energie die de toegang tot drinkwater verbeteren en het mogelijk maken om landbouwgrond te bevloeien en voor gezinnen om waterpret te beleven in de buurt van hun huis.

 

Lees meer over de bijdrage van African Energy aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen onderaan dit artikel. 

 

Investeren in energie in Afrika

De pandemie zette de wereld op zijn kop, en dat voelt ook de zonne-energiesector. African Energy wordt geconfronteerd met ongekende wereldwijde uitdagingen in de supply chain die de kosten van zakendoen in Afrika verhogen. Denk hierbij aan een stijging van kosten voor vrachtvervoer en vertragingen van productie. Toegang tot kapitaal zorgt ervoor dat de huidige onzekerheden binnen de scheepvaart en het beheer van voorraad behapbaar blijven voor het bedrijf.

Met hun projecten op Lendahand zal African Energy voorraad aan lithiumbatterijen en zonnepanelen kopen en deze opslaan in hun depots, verspreid over het hele Afrikaanse continent. De depots zorgen ervoor dat klanten snel en flexibel toegang hebben tot de apparatuur die nodig is voor het installeren van zonne-energie. 

African Energy heeft meer dan 600 klanten, voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen. Door hen toegang te geven tot de benodigde apparatuur kunnen deze bedrijven duurzaam groeien. Daarnaast vermindert het de tijd dat mensen en de planeet worden blootgesteld aan schadelijke fossiele brandstoffen, wat een positief effect heeft op de gezondheid en het milieu.

Het eerste project van African Energy is deze week beschikbaar op de projectpagina van Lendahand. Stel in je account je voorkeuren in om een melding te ontvangen bij nieuwe projecten.

 


 

Benieuwd hoeveel landen het Afrikaanse continent telt? Er zijn in totaal 54 Afrikaanse landen, waarvan 48 landen op het vasteland en 6 eilanden.

 

 

 

African Energy legt uit aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen hun activiteiten bijdragen:

SDG #1 - Geen armoede: African Energy heeft meer dan 600 klanten, waarvan de meeste kleine en middelgrote ondernemingen zijn die gemiddeld 12 mensen in dienst hebben. African Energy stelt deze bedrijven in staat om te slagen en biedt werkgelegenheid en groei voor hun werknemers. Sommige AE klanten zijn nu de derde generatie - wat betekent dat de ondernemer werkte voor een ondernemer die de oorspronkelijke AE klant was. Als de industrie zich uitbreidt, nemen de kansen voor alle betrokkenen toe. AE Depot Managers zijn ook ondernemers die van AE een contract hebben gekregen om depots in hun land te beheren en het zijn typisch kleine bedrijven die uitsluitend van dat werk leven.

SDG #2 - Geen honger: Landbouwbedrijven en kleine landbouwers zijn een van de belangrijkste markten voor AE-producten. AE is leider in de verkoop van waterpompen op zonne-energie en veel van die systemen gaan naar kleine landbouwbedrijven die de pompkosten moeten verlagen of de opbrengst moeten verbeteren door irrigatie in te voeren. Naarmate de technologie is verbeterd en de kosten zijn gedaald, heeft AE grotere wisselstroompompen geïntroduceerd die door zonne-energie kunnen worden aangedreven, waardoor irrigatie op grotere schaal mogelijk wordt op plaatsen waar het elektriciteitsnet niet beschikbaar of betrouwbaar is. AE distribueert ook koelsystemen op zonne-energie, onder meer in een melkkoelingsproject, waarmee producten en zuivelproducten kunnen worden bewaard.  

SDG #3 - Goede gezondheid en welzijn: AE heeft wellicht meer invloed gehad op dit doel dan op enig ander. Gezondheidsklinieken en ziekenhuizen zijn sinds het begin van het bedrijf een primaire markt voor AE-producten. Ziekenhuizen op het platteland werden achtereenvolgens verbeterd, te beginnen met kleine verlichtingssystemen en vervolgens met stroom voor betere apparatuur, koeling en watersystemen naarmate er middelen beschikbaar kwamen. Enkele van de grootste gezondheidsdonoren zoals UNICEF, UNDP en USAID hebben hun contracten toevertrouwd aan de apparatuur van AE, waardoor honderden gezondheidswerkers hun patiënten kunnen verzorgen. AE heeft ook honderden waterpompsystemen op zonne-energie verkocht die schoon drinkwater leveren en de belangrijkste oorzaak van slechte gezondheid in Afrika verminderen. Deze worden verkocht via verschillende kanalen - NGO's, overheidsinstanties en ondernemers die schoon water als dienst aanbieden.   

SDG #4 - Kwaliteitsonderwijs: Na gezondheidszorg is onderwijs een belangrijk aandachtspunt voor AE-klanten. Twintig jaar geleden waren de systemen die voor scholen werden verkocht meestal zeer eenvoudige verlichtingssystemen die de leerlingen in staat stelden 's avonds huiswerk te maken of die licht boden voor alfabetiseringscursussen voor volwassenen. Daarna, naarmate de zaken vorderden, begonnen de systemen computers, watervoorziening en zelfs airconditioning van stroom te voorzien. De projecten in de onderwijssector waren groot, zoals het DFID-project van het VK dat vele scholen in Lagos of de Angolese overheidssystemen voor alfabetisering van volwassenen in het hele land bediende, tot verschillende scholen in Zambia die kleine invertersystemen ontvingen.  Naarmate het onderwijs in de afgelopen twee decennia digitaal werd, heeft AE de stroomvoorziening verzorgd.

SDG #6 - Schoon water en sanitair: Zoals hierboven vermeld, is waterpompen een belangrijke markt voor AE-producten. Organisaties als Water4 zijn afhankelijk van AE om pompen en modules lokaal en tegen een goede prijs beschikbaar te hebben met deskundige installateurs om hun projecten te laten slagen. De medewerkers van AE horen regelmatig dat het belangrijkste probleem bij water- en sanitaire projecten het ontwerp van de systemen is. Daarom besteedt AE zoveel tijd aan het opleiden van installateurs en het betrekken van fabrikanten, zodat het ontwerp van het systeem meteen goed is. Naarmate de capaciteit van de installateurs en de toegang tot goede apparatuur in elk van de markten die AE bedient is toegenomen, is ook het aantal en de omvang van de water- en sanitaire projecten toegenomen. Projectuitvoerders krijgen vertrouwen bij het zien van succesvolle projecten en zijn dan meer bereid om meer projecten te ondernemen. 

SDG #7 - Betaalbare en duurzame energie: AE heeft altijd schone energieproducten gedistribueerd - of het nu gaat om PV-zonnesystemen die stroom opwekken of om noodstroomsystemen waardoor de generator minder lang hoeft te draaien. Dit doel behoeft waarschijnlijk geen verdere uitleg, aangezien het de primaire doelstelling van het bedrijf is.

SDG #8 - Eerlijk werk en economische groei: Grootschalige en langdurige stroomonderbrekingen zijn een van de grootste belemmeringen voor economische groei in Afrika. Elk aspect van het moderne leven wordt beïnvloed door toegang tot goede elektrische stroom en economieën groeien of krimpen dankzij de energievoorziening. Afrikaanse energiesystemen zorgen ervoor dat kritieke infrastructuur in heel Afrika elke dag aan of uit het net blijft. Dit zorgt voor meer economische groei en stabielere werkgelegenheid. In de afgelopen jaren heeft AE een toenemend aantal PV-systemen voor productief gebruik gezien die zich richten op gebruik overdag voor kantoren en industrie. Deze maand ontwerpen we bijvoorbeeld een systeem voor een standalone fabriek in de provincie Lomami in de DRC.

SDG #13 - Klimaatactie: AE-producten en -systemen vervangen over het algemeen dieselgeneratoren, wat betekent dat de lucht- en watervervuiling afneemt naarmate er meer systemen worden geïnstalleerd. De hoeveelheid geïnstalleerde systemen ter vervanging van dieselgeneratoren is recht evenredig met de hoeveelheid product die het bedrijf in depots kan opslaan. 

 

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.