Zambia

Emerging Cooking Solutions 3

Met €200.000 kan ECS 5000 solar lampen en 1500 kooktoestellen op biomassa verstrekken aan families met lage inkomens. Met 50% Sida garantie (lees de voorwaarden)!

 • 50% gegarandeerd
 • Directe investering
 • 20000 mensen bereikt
 • 5000 solar systems geïnstalleerd
Leningnemer

€200.000

Leenbedrag

24 maanden

Looptijd

7,00%

Rente op jaarbasis

EUR

Valuta

6 maanden

Terugbetaaltermijnen
100%
Volledig gefinancierd in 2 uur op 20 november 2019.
+ 285 mede-investeerders

Foto: Jason Mulikita, REEEP

LET OP: op deze investering is een Sida garantie van toepassing. Dat betekent dat in geval van faillissement van de uitgevende instelling, maximaal de helft van uw aflossing - dus niet de rente - wordt gegarandeerd door Sida. Lees hier de voorwaarden die van toepassing zijn.

Basisinformatie:

 • Uitgevende instelling:     Emerging Cooking Solutions (Zambia) Limited
 • Valuta:                              EURO
 • Bedrag:                             200.000
 • Looptijd:                            24 maanden                     
 • Rente:                                7% p.a

Garantie: Ja (maximaal 50%)

Directe Investering

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een eventuele investering in dit project. 

Beschikbare documenten

Het bedrijf

Emerging Cooking Solutions, lokaal bekend als “SupaMoto” is gevestigd in Lusaka, Zambia. Ze hebben 4 regionale kantoren, 62 mensen in dienst en een groeiend aantal van 200 verkopers. Ze hebben sinds 2013 een fabriek in de Copperbelt provincie en hebben sindsdien 8.000 huishoudelijke fornuizen, 100 institutionele fornuizen en 5.000 solar home systems verkocht. Door veel te investeren in het opbouwen van de capaciteit, zijn ze klaar voor een snelle groei in 2019 met sales targets van 14.000 Clean Cooking Solutions en 12.000 Solar Home Systems. Het doel is om t/m 2021 een minimum van 60.000 Clean Cooking Solutions en 70.000 Solar Home Systems te hebben geleverd.

SupaMoto’s business model is om producten van hoge kwaliteit te verstrekken met een garantie van 2-3 jaar. Ze zetten in op lange termijn relaties met klanten om hun partner te kunnen zijn in de transitie naar op zonne-energie werkende fornuizen, tv’s, koelkasten en andere producten. ECS meet maandelijks de Net Promotion Score. De huidige klantscore is een 9.

De Solar Home Systemen bestaan uit 3-5 lampen en mobiele opladers. De kookfornuizen werken op energie uit biomassa (hout, gft afval, plantaardige olie, mest). ECS maakt de kookbrandstof zelf, onder de merknaam SupaMoto®, wat “sterk vuur” betekent. De biomassa brandstof is beschikbaar in 3 verschillende soorten verpakkingen.

Het project

Met een lening van €200.000 kan Emerging Cooking Solutions 1500 clean cooking solutions en 5000 solar lampen verstrekken in gemeenschappen met lage inkomens, waar 20.000 mensen baat bij zullen hebben.

Huishoudens in Lusaka geven ongeveer 2000 kwacha (€150) per jaar uit aan fossiele brandstof voor het koken. In rurale gebieden kunnen vrouwen tot 2 uur bezig zijn met het zoeken van brandhout, wat de helft van het jaar nat is. Koken op kolen of kersosine is zeer ongezond, tijdsintensief en stressvol en belemmert ontwikkeling. De SupaMoto brandstof is 50% goedkoper, veel schoner en zeer efficiënt.

Ongeveer 1 miljoen huishoudens in Zambia hebben nu geen toegang tot schone (kook)oplossingen, verlichting en oplaadmogelijkheden voor mobiele apparaten.

De Clean Cooking Solution kan worden gekocht met een maandelijks abonnement voor de brandstof. Het fornuis zelf wordt in 24 maanden terugbetaald. Al met al moeten gezinnen ongeveer €7 per maand betalen, voor zowel het fornuis als de 20-kg pellet zak met brandstof voor een maand.

De Solar Home Systems worden verkocht met een betalingstermijn van 6-18 maanden en ongeveer 100-350 kwacha (€7 to €25) per maand, afhankelijk van het pakket en de termijn.

Impact van het project

De producten van ECS maken veel positieve impact. De clean cooking solution vervangt steenkool en kerosine. Het bespaart tevens veel vrouwen dagelijks tijd en het vermindert luchtvervuiling binnenshuis, wat in veel Afrikaanse landen de nummer 1 doodsoorzaak is.

Missie en visie

Onze visie is om bij te dragen aan het bestrijden van armoede in alle vormen in ontwikkelingslanden.

Dit doen we door betaalbare, duurzame energieproducten van hoge kwaliteit te bieden aan huishoudens met lage inkomens in Zambia en uiteindelijk ook in andere landen in Afrika.

Wat we doen:

 • Een alternatief bieden voor het koken op fossiele brandstof, nl biomassa: dit is zowel gezond als efficiënt. We doen dit door de best presterende biomassa kookoplossing te bieden (Tier-4 op de IWA scale) voor een prijs die de gebruikers al na een maand geld doet besparen.
 • Een kookoplossing bieden die lokaal wordt geproduceerd: we produceren biomassa uit duurzame bronnen in Zambia sinds 2013.
 • Producten van de beste kwaliteit aanbieden op de markt: we doen dit door te werken met de beste fabrikanten en door de klanten een 3-jarige garantie te bieden i.p.v. de gebruikelijke 2 jaar (voor solar producten).
 • Mensen in rurale gebieden voorzien van betaalbare energie-oplossingen: dit doen we door gebruik te maken van de laatste Pay As You Go (PAYGO) technologieën en mobiele betalingen. Dit zorgt ervoor dat de gebruikers kunnen afbetalen over een periode van 6-18 maanden, terwijl tegelijkertijd de bedrijven een garantie krijgen door de apparaten uit te zetten bij vertraagde betalingen.

Awards

 • 2013: #5 innovation that improved the world in 2013 by Mashable
 • 2018: Winner of Sweden’s most prestigious design award (“Design S”) for the “Z-stove”, which is most likely the world’s cleanest low-cost pellet stove designed by SupaMoto and partners Zenit and Zemission in Sweden.

Management Team

Mattias Ohlson (CEO)

Mattias Ohlson, de CEO en medeoprichter, leidt het bedrijf sinds 2012 en woont sinds 2013 in Zambia. Hij is een ondernemer pur sang en heeft ondermeer een succesvol IT-bedrijf opgebouwd en een adviesbureau voor milieu vraagstukken opgericht. Hij werkte daarnaast lange tijd voor de internationale humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen in regio’s als Afghanistan, Soedan en Sierra Leone, waar hij teams van wel 170 personen leidde. Hij studeerde in 1992 af aan Harvard University.

Ben Banda (CFO)

Ben heeft zich kortgeleden bij SupaMoto gevoegd. Hij is een Chartered Accountant met 17 jaar uitgebreide ervaring zowel lokaal als internationaal op het gebied van financieel management, treasury management, corporate governance, risk management en accounting.

Marion Peterson

Marion is ook mede-oprichter van SupaMoto. Se is geboren in de VS maar groeide op in Parijs. Ze heeft een gevarieerde loopbaan en werkte onder andere als actrice en uitgever voor een magazine. Ze verhuisde in 2014 naar Zambia en is bij ECS verantwoordelijk voor relatiemanagement, cultuur en partnerships.

Dominic Adongo (Fintech Manager)

Dominic heeft lange tijd in de Mobile Money and PAYGO solar sector gewerkt in Ghana. Hij managed het PAYGO platform en de data-intelligence, inclusief het uitwerken van de KPIs.

 

BedrijfsnaamECS Zambia
DirecteurMattias Ohlson
Opgericht2012-07-20
LocatieLusaka
SectorDuurzame energie projecten
Omzet€900.000
Werknemers62

De impact van dit project

 • Met deze lening worden 20000 mensen bereikt
 • Met deze lening worden 5000 solar home systems geïnstalleerd

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerECS Zambia
Leenbedrag€200.000
Rente op jaarbasis7,00%
Looptijd24 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk
ObligatievoorwaardenDownload
Informatiedocument uitgevende instellingDownload

Over de risico's

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

De risico's zijn afhankelijk van de investering en het project.

Investeren via lokale partners

In eerste instantie dekken onze lokale partners het risico op wanbetaling en valutaschommelingen af. Deze partners houden daar financiële reserves voor aan en ook kan het eigen vermogen eventueel worden aangesproken. Uitleners lopen derhalve niet zozeer risico op ondernemers, maar op lokale partners. Een lokale partner zou in het ergste geval failliet kunnen gaan, bijvoorbeeld door kredietrisico (lokale partner selecteert veel ondernemingen met een slechte kredietwaardigheid), valutarisico (zeer grote schommelingen in de koers die tot ernstige financiële gevolgen kan leiden bij de lokale partner), frauderisico (een of meer personeelsleden bij de lokale partner kunnen fraude plegen), operationele risico's (indien management langdurig niet in staat is winsten te genereren of in ieder geval break-even te draaien), politieke en regelgevingsrisico's (veranderingen in politiek klimaat of regelgeving kunnen leiden tot een omgeving waarin het bijvoorbeeld niet mogelijk is voor buitenlandse investeerders hun geld terug te halen) en natuurrampen en epidemieën (waardoor veel ondernemingen op hetzelfde moment in betalingsproblemen komen).

Direct investeren

Als je direct uitleent aan een bedrijf, worden de risico's op wanbetaling niet afgedekt. Het risico is bij dergelijke investeringen hoger (vergeleken met investeren via lokale partners), daarom ontvang je ook een hogere rente. Op de projectpagina van directe investeringen is altijd alle informatie te vinden op basis waarvan je een inschatting kunt maken van de risico's.

Lendahand

Naast de hierboven beschreven risico's kunnen er ook operationele risico's bij Lendahand optreden: het zou kunnen gebeuren dat Lendahand geen nieuwe aandeelhouders meer kan vinden om alles te financieren en derhalve met haar activiteiten moet stoppen. Lendahand zal in dat geval uitstaande leningen zo goed mogelijk afhandelen, maar de slagkracht om wanbetaling van een lokale partner juridisch aan te pakken is dan een stuk minder groot. 

Wat doet Lendahand om de risico's te minimaliseren?

Lendahand hanteert zeer strenge eisen waar een financiële instelling in het betreffende land aan moet voldoen om een lokale partner te worden.

Het uitgangspunt is dat elke lokale partner onze sociale missie onderschrijft en samen met ons probeert zo goedkoop mogelijke leningen aan te bieden. Zodat ondernemers toegang hebben tot betaalbare financiering en hun bedrijf kunnen laten groeien. Verder dient een lokale partner een 'track record' te hebben: een bewezen staat van dienst als het gaat om kredietverstrekking aan MKBs. Dat betekent o.a. een gezonde leningenportefeuille en voldoende buffers en aandelenkapitaal om onverwachte tegenvallers op te vangen. Daarnaast kijken we hoe de partner is georganiseerd en hoe robuust de verschillende (interne) procedures zijn. Tenslotte, de leningen die een lokale partner via Lendahand ontvangt, moeten in verhouding staan tot de totale balans van die partner. Gezond evenwicht tussen invloed uit kunnen oefenen enerzijds en niet te afhankelijk zijn anderzijds, is cruciaal. Mocht je meer informatie willen over de financiele indicatoren die we hanteren, neem dan contact met ons op via info@lendahand.com.

Wanneer het valutarisico bij een lokale partner te hoog dreigt te worden, zal Lendahand de lokale partner dringend verzoeken om deze risico's af te dekken. In sommige gevallen is de lokale partner contractueel verplicht hieraan te voldoen.

Bekijk lokale partners

Het is ook mogelijk direct te investeren in bedrijven, dus zonder tussenkomst van een lokale partner. Ook bij directe investeringen stelt Lendahand zeer strenge eisen aan de betreffende ondernemer. Lendahand voert te allen tijde zelf een boekenonderzoek uit bij een aanvraag voor een directe lening.

Om daarnaast meer inzicht te geven in een directe investering, schakelen we onafhankelijke partijen in die een beknopte analyse uitvoeren. De resultaten hiervan kun je downloaden op de betreffende project pagina. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als een datapunt voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Geeft Lendahand garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Indien je via een lokale partner investeert, draagt deze partner zorg voor de terugbetaling, ook als (sommige) ondernemers niet in staat zijn aan hun terugbetaalverplichting te voldoen. Als de lokale partner om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert Lendahand uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

Ook bij directe investeringen wordt in de meeste gevallen geen garantie gegeven. Valuta koersschommelingen worden afgedekt, maar een eventueel faillissement van de ondernemer zelf niet.

In sommige gevallen - en uitsluitend op directe investeringen in Afrika - wordt echter wel een garantie verstrekt van maximaal 50%. Deze garantie wordt afgegeven door Sida, een onderdeel van de Zweedse overheid. Bij projecten waarop een garantie wordt verstrekt, staat dat expliciet en duidelijk aangegeven.

Heeft Lendahand een AFM-vergunning en/of ontheffing?

Ja. De AFM heeft Lendahand (Hands-on BV) een vergunning verleend als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wft. Het plaatsen van orders op de Lendahand website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Ook voldoet Lendahand aan de door De Nederlandsche Bank (DNB) gestelde kapitaalseis.

Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata is alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (EUR-lokale valuta) ligt bij de lokale partners/leningnemers. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Werkt Lendahand met een Stichting Derdengelden?

Lendahand werkt samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet-en regelgeving, staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat jij investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan. Intersolve heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. 

Wat gebeurt er als Lendahand failliet gaat / wat is de exit-strategie?

De door jou verkregen obligaties kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van Lendahand en worden als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen derhalve altijd buiten een eventueel faillissement van Hands-on BV (die de merknaam Lendahand voert).

Op het moment dat Hands-On BV failliet gaat, zullen er per direct geen transacties meer mogelijk zijn tussen de Lendahand website en Intersolve EGI die de transacties afhandelt. Intersolve zal vervolgens het geld dat op jouw persoonlijke wallet staat, overmaken naar jouw bankrekening (LET OP: het betreft hier dus niet het geld dat naar de Uitgevende Instellingen is overgemaakt op het moment dat het betreffende project waaraan je hebt uitgeleend volledig is gefinancierd). Daarna zal Intersolve in samenspraak met een curator alle terugbetalingen afhandelen tussen Uitgevende Instellingen en investeerders, totdat de laatste terugbetaling van het laatste project heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt Lendahand onderdeel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld en/of financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende bank, beleggingsonderneming of financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die verband houden met die beleggingsdienst (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden door Hands-On BV in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Zie ook www.toezicht.dnb.nl/2/50-202210

Waarom gaat mijn geld via Intersolve EGI?

In het kader van de AFM-vergunning 'Beleggingsonderneming' is het vereist dat operationele activiteiten uitgevoerd door Lendahand (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). Intersolve EGI verzorgt de afhandeling van het betaalverkeer. Uiteraard biedt deze samenwerking meer zekerheid voor jou, aangezien jouw geld na betaling direct op een afgeschermde bankrekening komt te staan.

Wat gebeurt er als een lokale partner failliet gaat?

Mocht een lokale partner om wat voor reden dan ook failliet gaan, dan is de kans reëel dat je (een deel van) de door jou verstrekte lening(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal Lendahand proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. Voor de investeerders zijn er in geval van default van een lokale partner geen mogelijkheden direct actie te ondernemen tegen deze financiële instelling. Aangezien alle lokale partners juridisch gezien strikt gescheiden zijn van elkaar, is het derhalve altijd raadzaam leningen te spreiden over verschillende lokale partners.

Over ECS Zambia

Totale bezittingen€1.130.954,43
Omzet€60.892,18
Eigen Vermogen / Totaal vermogen-3,00%
Liquiditeit1868,00%

Wij lenen al uit aan Emerging Cooking Solutions 3

Thomas Maas
Albert Stoter
Jan de Wit
Trees van den Hoogen
Ron van Eijk
+ nog
285
investeerders