Terugbetalingen: hoe werkt dat eigenlijk?

Geschreven door Peter Stolze op 14 november 2017

Vergunning als beleggingsonderneming

Bij de meeste crowdfunding websites in Nederland wordt geld gedoneerd, uitgeleend aan of geïnvesteerd in personen en/of bedrijven in Nederland. Redelijk recht toe recht aan. Bij Lendahand wordt echter geïnvesteerd in bedrijven in verre landen. Dat maakt het ook gelijk een stuk gecompliceerder en de belangrijkste reden waarom Lendahand een (zware) vergunning als beleggingsonderneming heeft verkregen en niet – om maar wat te noemen – een ontheffing in opvorderbare gelden.

Het feit dat het om internationaal betalingsverkeer gaat, maakt dat geldstromen meer tijd vragen. Uiteraard wordt alles nauwkeurig vastgelegd in de contracten die we met uitgevende instellingen afsluiten (het gaat hierbij om zowel lokale partners als ondernemingen waarin direct kan worden geïnvesteerd). Om te voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving en te borgen dat financiële transacties adequaat, veilig en consistent worden afgehandeld, maakt Lendahand gebruik van een betaaldienstverlener: Intersolve. Zij mogen ook onbeperkt gelden aanhouden (op de wallets van investeerders).

Terugbetalingen elke 6 maanden

Met elke uitgevende instelling wordt vastgelegd dat terugbetalingen altijd elke 6 maanden moeten plaatsvinden, inclusief rente. Stel, in januari 2018 wordt van uitgevende instelling X een project gefinancierd van 10.000 euro en looptijd 12 maanden. Het project gaat dan van start op 1 februari 2018 en daarmee ook de rente. De eerste terugbetalingen moeten dan door de uitgevende instelling worden voldaan gedurende de 1e 10 werkdagen van augustus 2018. De rente over deze terugbetalingen loopt van 1 februari 2018 tot en met 31 juli 2018.

Netten

In bovenstaand voorbeeld treedt dan 1 augustus de terugbetaalprocedure in werking. Niet eerder, omdat (andere) projecten van die betreffende partij die in juli 2018 volledig zijn gefinancierd, worden verrekend met de terugbetalingen die voor begin augustus staan gepland. We noemen dat ‘netten’. Let wel dat dergelijke verrekeningen uiteraard nooit en te nimmer tussen verschillende uitgevende instellingen kunnen en mogen plaatsvinden. Dat netten is vooral efficiënt. Als uitgevende instelling X begin augustus 5.000 euro moet terugbetalen én er is in juli een project van die partner gefinancierd ter waarde van 5.000 euro, hoeven er geen (internationale) betalingen te worden verricht. Immers, dat zou alleen maar extra bankkosten met zich meebrengen. De administratieve afhandeling volstaat dan.

Rond 1 augustus 2018 gebeurt het volgende:

  • Binnen 2 werkdagen na de start van de maand ontvangt de uitgevende instelling van Lendahand een overzicht met de terugbetalingen die moeten worden verricht, de projecten die in de maand voorafgaand aan augustus zijn gefund en welk bedrag moet worden betaald dan wel kan worden verwacht. We noemen dat overzicht de ‘fully funded notice (FFN)’;
  • De uitgevende instelling heeft vervolgens 2 werkdagen om deze FFN te bekijken, eventueel vragen te stellen, en te (laten) accorderen door de juiste personen. De FFN dient vervolgens te worden gescand en per e-mail te worden geretourneerd naar Lendahand. Vaak blijkt overigens dat 2 werkdagen niet haalbaar is, soms door feestdagen of bijvoorbeeld door afwezigheid van tekenbevoegde personen;
  • Zodra de getekende FFN is ontvangen door Lendahand en Lendahand geld moet overmaken naar de betreffende uitgevende instelling (de som van gefinancierde projecten in voorgaande maand is groter dan eventuele terugbetalingen die gepland staan), worden de betaalinstructies naar betaaldienstverlener Intersolve gestuurd. Zij verzorgen de verdere afhandeling van de transactie;
  • Zodra de getekende FFN is ontvangen door Lendahand en de uitgevende instelling moet geld overmaken (de som van eventueel gefinancierde projecten in voorgaande maand is kleiner dan terugbetalingen die gepland staan), worden de betaalinstructies gestuurd naar de uitgevende instelling. Zij dienen deze betaling zsm uit te voeren, echter binnen 2 werkdagen;
  • Vervolgens duurt het, in geval van een betaling van een uitgevende instelling, doorgaans 2 werkdagen voordat het geld binnen is bij Intersolve;
  • Tot slot heeft Lendahand 2 werkdagen de tijd om de betreffende gelden op de wallets van de investeerder te zetten. Deze wallets worden beheerd door Intersolve.

Mocht uw terugbetaalinstelling staan op ‘Terugstorten’, dan wordt uw walletsaldo de nacht nadat geld op uw wallet is gezet, overgemaakt naar uw bankrekening. Hoe lang dat precies duurt, is afhankelijk van de bank van Intersolve (ABN) en uw bank. Wij geven slechts de (geautomatiseerde) opdracht het geld over te boeken.

Lendahand is nu 5 jaar actief en elke maand weer is het een race tegen de klok om alle terugbetalingen van gemiddeld 10 uitgevende instellingen op tijd – dus binnen 10 werkdagen – op de wallets van onze uitleners te zetten. In die tijd is het (op lokale partner NPFC na) pas in een paar gevallen voorgekomen dat het geld op werkdag 10 niet op de wallets stond. 

Tot slot

Het zal evenwel niet de laatste keer zijn dat dat gebeurt. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het terugbetaalproces. Desalniettemin blijven we er altijd alles aan doen om alle terugbetalingen voor de 10e werkdag van de maand op de wallets te kunnen zetten. Mocht er onverhoopt vertraging optreden, kunt u altijd een e-mail verwachten met tekst en uitleg.

Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, neem dan contact op via info@lendahand.com 

Ontvang onze nieuwste blog posts direct in je inbox

Vul je e-mail adres hieronder in om bij elke nieuwe geplaatste blog een e-mail te ontvangen.